Εργατικά και Πρακτικά

Page size:
select
 133 αποτελέσματα σε 7 σελίδες
IDdate Createdtitlecategory IdIs NewdateCreated2preview Contentmain Contentisotimia Date
Page size:
select
 133 αποτελέσματα σε 7 σελίδες

Δήλη ημέρα καταβολής αποδοχών|

11:17 Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Βραχεία ασθένεια μισθωτού|

14:56 Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Υπερεργασία και Υπερωρία|

12:53 Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας|

12:56 Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών|

11:33 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ|

12:07 Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ο θεσμός της Μαθητείας στα ΙΕΚ|

14:41 Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Σκοπός και περιεχόμενο της σύμβασης έργου|

12:12 Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ|

13:28 Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018