26/05/16 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και η ασφάλιση των εταίρων

Με τις διατάξεις των άρθρων 43 - 120 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/2012) περιγράφεται η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.). Σύμφωνα με αυτές η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική και υπόκειται σε διατάξεις δημοσιότητας του καταστατικού της στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου καθώς και σε δημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων.

Στο καταστατικό ορίζεται ο τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Κύριος υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της εταιρείας είναι ο διαχειριστής ο οποίος ορίζεται μετά από καταστατική συνέλευση και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν’ γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ο διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να είναι εντός του εταιρικού σχήματος ή όχι, υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγεται και ο μοναδικός εταίρος της επιχείρησης. Πέραν τούτου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ασφάλισης των υπολοίπων εταίρων της επιχείρησης. Προαιρετικά ωστόσο, μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. για την ιδιότητά τους ως εταίροι.

Βάση της Εγκ. Ι.Κ.Α. 32/2013, εφόσον ένας εταίρος της Ι.Κ.Ε. πλην του διαχειριστή, πέραν της εταιρικής του ιδιότητας και ανεξαρτήτως ποσοστού, παρέχει και εργασία στην επιχείρηση υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Η ασφάλισή του έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης των μισθωτών και επομένως υποχρεούται σε αναγγελία της πρόσληψης / αποχώρησης στον Ο.Α.Ε.Δ..

Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονιστεί αναφορικά με την Ι.Κ.Ε. και τον Ν. 4072/2012 είναι οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση αυτών που πρακτικά εφαρμόζονταν μέχρι και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, εταίροι/μέτοχοι σε άλλη νομική μορφή μπορούσαν να ενταχθούν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. μόνο υπό προϋποθέσεις (π.χ. Μέτοχος Α.Ε. με 3% ποσοστό συμμετοχής, Εταίρος με εξειδικευμένη εργασία για την οποία έπρεπε να αδειοδοτηθεί για την υπαγωγή του από το Ι.Κ.Α. κ.λπ.).  Ουσιαστικά ήταν δύσκολο ένας πρακτικά “εργοδότης” να υπαχθεί στην ασφάλιση του Ιδρύματος. Με την εφαρμογή του Ν.4072/2012 ένας εταίρος ανεξάρτητα από το μέγεθος του εταιρικού του μεριδίου ή αν παρέχει εργασία συναφής με την εταιρική του ιδιότητα, μπορεί εφόσον το επιθυμεί να ασφαλιστεί στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αντί του Ο.Α.Ε.Ε..

Το κοινωνικά παράδοξο της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής από ασφαλιστική πλευρά είναι ότι δίδεται η δυνατότητα σε έναν εργοδότη να μπορεί να “προσλάβει” τον εαυτό του και να διεκδικεί παροχές του Ιδρύματος αναφορικά με την σύνταξη ή την υγεία, ευνοϊκότερες από τους υπόλοιπους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. και καθιστώντας πρακτικά αδύνατον τον έλεγχο της πλασματικής ασφάλισης από το ίδρυμα.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), θα λέγαμε ότι είναι ένα παράγωγο της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης που διέρχεται σήμερα η χώρα και φυσικά δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη και την ασφαλιστική νομοθεσία.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφάλιση ΟΑΕΕ, Ασφάλιση εταίρων, ΙΚΕ