24/01/17 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων

Κοινοποιήθηκε η Εγκύκλιος 1/2017 του ΕΦΚΑ με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις – οδηγίες σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, σύμφωνα με το οποίο ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το πραγματικό εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων, ήτοι από 01/01/2017 και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Το ΚΦΑ προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για την δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης. Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (σήμερα το φορολογικό έτος 2015 και αργότερα μέσα στη χρονιά το φορολογικό έτος 2016).

Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (Ετήσιο 586,08 x 12 = 7.032,96 €).

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 x 70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26 x 12 = 4923,12 € ).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5860,80 x 12=70.329,60€).

Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12).

Ακόμα, ορίζεται ότι, για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται, αντιστοιχούνται οι ασφαλιστέες δραστηριότητες - ιδιότητες με τα εισοδήματα που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και κωδικοποιούνται οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Τέλος, γίνεται αναφορά στα ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης και σε ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού των εισφορών.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει πίνακες με τους Ενιαίους Κανόνες Εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων καθώς και Φόρμες υπολογισμού εισφορών ΕΦΚΑ με παραδείγματα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφαλιστικές εισφορές, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Διευκρινήσεις