07/04/16 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Η υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., των συμβαλλόμενων με εργοδότη αλλοδαπής (μπλοκάκια)

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ2016/4 Απριλίου 2016 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ατομική απάντηση), σχετικά με την υπαγωγή ή όχι στις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., των συμβαλλόμενων με εργοδότη αλλοδαπής (εργαζόμενοι με μπλοκάκι).

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1047/12.2.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 Ν.4172/2013», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«5. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου…»

Με την παραπάνω ερμηνευτική εγκύκλιο δεν δινόταν απαντήσεις σχετικά με τη φορολόγηση των ανωτέρω φορολογούμενων, σε περίπτωση που αυτοί πρόσφεραν υπηρεσίες σε αλλοδαπό εργοδότη και ειδικά αν εξαιρούσε του αμειβόμενους με Τ.Π.Υ. (μπλοκάκι) που υπάγονταν στις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. (εισόδημα από μισθωτή εργασία).

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε., ορίζεται ρητά πλέον ότι:

«Η φορολόγηση που προβλέπεται με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 αφορά μόνον εισόδημα ημεδαπής που αποκτάται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργοδότης αλλοδαπής, Αμοιβή με μπλοκάκι