Το ερώτημα υποβάλλεται λόγω της διαφωνίας  μου με την απάντηση του κυρίου Κυριακού της 14/11/2017 στο ερώτημα του συνδρομητή User 06-9165 .
Εάν ερμηνεύω σωστά την οικ.61502/3399 ΦΕΚ 4330/30-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ πληρώνει ΕΦΚΑ με βάση υπολογισμού τα κέρδη που  δήλωσε την προηγούμενη χρήση από αυτή την ΙΚΕ συν την αμοιβή διαχειριστή (εάν λαμβάνει βεβαίως).