Σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ο διαχειριστής είναι και ο μόνος κεφαλαιούχος. 
Η ασφάλιση του διαχειριστή (ΕΦΚΑ - ΟΑΕΕ) βαραίνει το φυσικό πρόσωπο καθώς δεν αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας. Διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος.
Τώρα ο διαχειριστής, θέλει να λαμβάνει αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει. 
Σκεφτήκαμε να τον ασφαλίσουμε με την ειδικότητα του Διευθυντή ή πωλητή (καθώς το αντικείμενο δραστηριότητας του το επιτρέπει), προβαίνοντας σε πρόσληψη. Με αυτό το τρόπο θα καταβάλλουμε εισφορές στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ, με τα ανάλογα ποσοστά.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορέσει να πάρει απαλλαγή από τον κλάδο υγείας των εισφορών του ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ ώστε να μειωθεί η μηνιαία καταβολή εισφορών που απορρέει από την επιχειρηματική του δραστηριότητα?
Υπάρχει άλλος τρόπος να ασφαλιστεί και να λαμβάνει αμοιβή για τις υπηρεσίες του?
καθώς αν κάποια στιγμή αποφασίσουμε να σταματίσουμε την ασφάλιση του ως μισθωτός, μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην ένταξη κάποιου επιδοτούμενου προγράμματος για την απασχόληση προσωπικού.
Παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας. και την καθοδήγηση για τον τρόπο ασφάλισης ή μη και της απεικόνισης ώστε να λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές.