Καλησπέρα σας

Επιχείρηση νομικής μορφής ΟΕ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία λόγω τζίρου σκέφτεται τη μετατροπή σε ΙΚΕ. Τα μέλη της επιχείρησης είναι δύο, ένας εκ των οποίων είναι ο διαχειριστής. Βάσει των νέων αλλαγών στην ασφάλιση των επαγγελματιών οι επιβαρύνσεις για τα δύο μέλη θα είναι τεράστιες. Σκεφτόμαστε τη μετατροπή της ΟΕ σε ΙΚΕ έτσι ώστε να αποφύγουμε τη επιβάρυνση των δύο μελών της καθώς στις ΙΚΕ βάσει νόμου υποχρέωση ασφάλισης ως επαγγελματίας έχει μόνο ο διαχειριστής.

Ερώτηση 1η: Γίνεται να οριστεί διαχειριστής ο οποίος δεν θα είναι εταίρος στην ΙΚΕ; ΄΄Εστω ο διαχειριστής αυτός που θα οριστεί είναι ήδη ελεύθερος επαγγελματίας με δική του ατομική επιχείρηση, οι εισφορές που θα ισχυουν για εκείνον θα είναι βάσει των εισοδημάτων του από την ατομική δραστηριότητα ή θα επηρεάζονται και από τα κέρδη της ΙΚΕ;

Ερώτηση 2η: Σε περίπτωση που οριστεί τρίτο πρόσωπο διαχειριστής της εταιρίας, τι ασφάλιση θα έχουν οι εταίροι της ΙΚΕ;

Ευχαριστώ