Διαχειριστής ΙΚΕ ή ΕΠΕ ασφαλίζεται από 1/1/2017 για τις μηνιαίες αμοιβές του σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016. Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στον κόμβο, κακώς ασφαλίζεται με το παραπάνω άρθρο ως μισθωτός υποβάλλοντας και ΑΠΔ . Το ερώτημα είναι αν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν ήδη υποβληθεί με την ΑΠΔ θα συμψηφιστούν με την υποχρέωση που προκύπτει για ασφάλιση του διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 ή τα ποσά θα πρέπει να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα? Τέλος οι μηνιαίες αυτές αμοιβές που έχουν δοθεί στον διαχειριστή εκπίπτουν φορολογικά απο την εταιρεία?