30/04/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού: Κατάθεση δικαιολογητικών μεταγραφής έτους 2023 μέχρι 10/09/2024

Οι φορολογούμενοι που το έτος 2023 μετανάστευσαν στο εξωτερικό, δύναται να καταθέσουν δικαιολογητικά σχετικά με την αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2024, βάσει της εγκύκλιου ΠΟΛ.1201/2017, οδηγίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Πριν την κατάθεση δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει ήδη προηγηθεί, μέχρι 10/03, αίτηση πληροφοριακού χαρακτήρα από τον φορολογούμενο προς το μητρώο της αρμόδιας εφορίας, που θα δηλώνεται το αίτημα για αλλαγή φορολογικής κατοικίας, καθώς και ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου που θα πρέπει να εκπροσωπεί τον φορολογούμενο στην εφορία στην Ελλάδα.

Η παραπάνω διαδικασία είναι χρήσιμη για χιλιάδες Έλληνες, που λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν μεταναστεύσει μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν εισοδήματα εκτός Ελλάδος.

«Οι Ελληνικές Φορολογικές Αρχές αφενός δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά της μετανάστευσης των φορολογουμένων στο εξωτερικό, αφετέρου είναι σε θέση να λαμβάνουν πληροφορίες για τα εισοδήματα των φορολογουμένων που λαμβάνονται από το εξωτερικό μέσω διακρατικών συμφωνιών για ανταλλαγή πληροφοριών εισοδημάτων από χώρες εντός Ο.Ο.Σ.Α.»

Με την παραπάνω διαδικασία δήλωσης αλλαγής της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό, οι φορολογούμενοι δύναται να σταματήσουν την φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος τους από τις Ελληνικές Αρχές.

Για να είναι εφικτή η αλλαγή της φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 του Ν.4172/2013) θα πρέπει να έχει αλλάξει και η μόνιμη κατοικία, η συνήθης διαμονή ή κέντρο ζωτικών συμφερόντων από την Ελλάδα στο Εξωτερικό. Αυτό συνήθως τεκμαίρεται από την αποδεδειγμένη απουσία από την Ελλάδα για περισσότερες από 183 ημέρες.

Η διαδικασία απόδειξης της φορολογικής κατοικίας γίνεται βάσει δικαιολογητικών, με τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται τα πραγματικά περιστατικά της μετανάστευσης στο εξωτερικό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τις περισσότερες περιπτώσεις φορολογουμένων, που έχουν φύγει στο εξωτερικό για εργασία, οι προϋποθέσεις δύναται να συνοψισθούν στις ακόλουθες:

1. Να κατοικεί ο φορολογούμενος επί 183 ημέρες στο εξωτερικό,

2. να είναι σε θέση να το αποδείξει με προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών,

3. να είναι σε θέση να αναθέσει την φορολογική του εκπροσώπηση σε οικείο του πρόσωπο ή εξειδικευμένο φοροτεχνικό.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να καταθέσει ό,τι δικαιολογητικό θεωρεί σχετικό, με βάσει την εγκύκλιο ΠΟΛ 1201/2017.

Για τις περισσότερες περιπτώσεις αυτά δύναται να συνοψισθούν στα ακόλουθα:

1. Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας, θεωρημένο κατάλληλα και μεταφρασμένο εφόσον αυτό απαιτείται ή δίγλωσσο έντυπο Αίτησης Εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και αντισυμβαλλόμενου κράτους ή αντίστοιχο έγγραφο ανάλογα με το κράτος κατοικίας, θεωρημένο κατάλληλα, εφόσον αυτό απαιτείται,

2. Σύμβαση Εργασίας μεταφρασμένη,

3. Μισθωτήριο ή Πιστοποιητικό κατοικίας από τοπική κοινότητα και

4. Εξουσιοδοτήσεις / Υπεύθυνες δηλώσεις / Αιτήσεις Α110, Δ210


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. 183 ημέρες διαμονής στο εξωτερικό (π.χ. το προηγούμενο έτος 2023),

2. 1ο δεκαήμερο του Μαρτίου 2024 (τελευταία εργάσιμη ημέρα) επόμενου έτους από την αλλαγή κατοικίας - Έναρξη διαδικασίας μετεγγραφής,

3. 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου (τελευταία εργάσιμη ημέρα) 2024 από την αλλαγή κατοικίας - Κατάθεση Δικαιολογητικών και

4. 31 Δεκεμβρίου 2024 - Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης εισοδήματος φορολογούμενου κάτοικου εξωτερικού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση.


Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η εφορία απαντάει στο αίτημα του φορολογούμενου εντός δύο μηνών. Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για εισοδήματα στην Ελλάδα, εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις δύναται να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο μέχρι 31/12/2024.

Τα παραπάνω αποτελούν μια σύντομη προσέγγιση της διαδικασίας μεταγραφής στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, που δύναται να δώσει μια συνοπτική εικόνα της διαδικασίας.

Το παρόν άρθρο έχει συνταχθεί βάσει του ελεύθερου ηλεκτρονικού οδηγού που υπάρχει στην ιστοσελίδα και μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.e-accounting.gr/pos-metagrafomai-stin-doy-katoikon-exoterikou.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κάτοικος εξωτερικού, κατάθεση δικαιολογητικών, Μετεγγραφή, ΔΟΥ