01/03/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Ν. Παπαθανάσης: Ούτε ευρώ χαμένο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Κεφάλαια 12, 2 δις ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. και το Ταµείο Ανάκαµψης, συν 9 δις ευρώ σε επενδυτικά κεφάλαια, που εκτιµάται πως θα «µοχλεύσουν» τα χαµηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις, είναι τα κεφάλαια που αναµένεται να «πέσουν» στην πραγµατική οικονοµία το 2024. «Πρόκειται για το µεγαλύτερο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών», επισηµαίνει στο Epsilon7 ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησης, ο κ. Παπαθανάσης θέτει το σύνολο των διαθέσιµων κοινοτικών και εθνικών πόρων να διατεθεί στην πραγµατική οικονοµία, σε δράσεις στήριξης και επιτάχυνσης της ανάπτυξης του παραγωγικού και ψηφιακού µετασχηµατισµού, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Και προσθέτει: «Το πρόταγµα, βεβαίως, είναι η διεύρυνση της δηµιουργίας νέων και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, η αύξηση του εισοδήµατος για όλους τους συµπολίτες µας, πρωτίστως τις νέες και τους νέους, παράλληλα µε τη δηµιουργία επιπλέον δηµοσιονοµικού χώρου, έτσι ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι ανάγκες στην Υγεία και την Παιδεία, η ευρύτερη στήριξη της Κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο ευπαθών κοινωνικών οµάδων».

Ο κ. Παπαθανάσης δηλώνει αισιόδοξος για την εκπλήρωση των οροσήµων που απαιτούνται προκειµένου να εκταµιευθούν φέτος δύο δόσεις από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Αναδεικνύει τον κρίσιµο ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων στη διεύρυνση του οικοσυστήµατος διαχειριστών venture capital και private equity, για την ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόµες επιχειρήσεις και startups. Χαρακτηρίζει στρατηγική κατεύθυνση τον πράσινο και ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι: «Μόνο στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2021-2027, έχει ενεργοποιηθεί ο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ΜµΕ», µε προϋπολογισµό ύψους 300 εκ. ευρώ, και η «Πράσινη Μετάβαση ΜµΕ» µε προϋπολογισµό ύψους 700 εκ. ευρώ».

Στο ερώτηµα γιατί ενώ την περίοδο που η ελληνική οικονοµία υπεραποδίδει, οι µετρήσεις της Eurostat καταγράφουν στη χώρα µας έναν από τους χαµηλότερους δείκτες ικανοποίησης των πολιτών εντός Ε.Ε, ο κ. Παπαθανάσης απαντά: «Ουδέποτε αµφισβητήσαµε τις επιπτώσεις που βιώνει µεγάλο µέρος της κοινωνίας από τον παρατεταµένο πληθωρισµό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό, µε συνεχείς παρεµβάσεις, αναχώµατα στην ακρίβεια, περιορισµούς στα περιθώρια κέρδους, αλλά και πρόστιµα που ξεπερνούν τα 12 εκ. ευρώ, ακόµα και σε µεγάλες πολυεθνικές, σταθήκαµε και εξακολουθούµε να στεκόµαστε δίπλα στους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, όµως, εξασφαλίζουµε τη σταθερή και διατηρήσιµη αύξηση των µισθών και του διαθέσιµου εισοδήµατος και τη µείωση της ανεργίας µέσα από την ανάπτυξη».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παπαθανάσης αναφερόµενος στις επερχόµενες ευρωεκλογές αναφέρει πως έχουν ξεχωριστή σηµασία για την Ελλάδα, και για την Ευρώπη στο σύνολό της, εξηγώντας ότι: «απέναντι στις συνεχείς αναταράξεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις, και βεβαίως οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία και στις τσέπες των πολιτών, απαιτείται στιβαρό τιµόνι, το οποίο βεβαίως, δεν µπορεί να εξασφαλίσει µια «χαλαρή ψήφος». Χρειάζονται εκπρόσωποι στο Ευρωκοινοβούλιο και κυβερνήσεις στα κράτη - µέλη που θα µπορούν να εγγυηθούν τη σταθερότητα. Ταυτοχρόνως, απαιτείται ενδυνάµωση της εθνικής φωνής της χώρας, διατήρηση της Ελλάδας στον πυρήνα των εξελίξεων».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση στο τεύχος Μαρτίου του Epsilon7.


Έχετε δηλώσει ότι το 2024 η Ελλάδα καλείται να υλοποιήσει ένα ιστορικά υψηλό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που φτάνει τα 12,2 δις ευρώ. Ενώ, τα επόµενα χρόνια, αναµένεται ότι θα µπει στην ελληνική οικονοµία συνολικά ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 90 δις. ευρώ. Που και πως θα επενδυθούν αυτά τα κονδύλια; Ποιες θετικές αλλαγές αναµένετε στην παραγωγική βάση της χώρας;

Πράγµατι, το 2024, µέσα από τις χρηµατοδοτικές και τις επενδυτικές πολιτικές που υλοποιούµε από το Ταµείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 και το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, θα µπουν στην ελληνική οικονοµία 12,2 δις. ευρώ. Συν 9 δισ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από επενδύσεις, λόγω των χαµηλότοκων δάνειων που χορηγούνται σε υγιείς επιχειρήσεις µέσα από τα επενδυτικά εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας.

Πρόκειται για το µεγαλύτερο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών. Αυτό σηµαίνει ότι, από την ανάπτυξη του 2,9% που προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2024, πάνω από το 60% θα προέλθει από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που εξασφάλισε η χώρα.

Στόχος µας είναι να µην χαθεί ούτε ένα ευρώ, και το σύνολο των διαθέσιµων πόρων να κατευθυνθεί στην πραγµατική οικονοµία. Έτσι ώστε να στηριχθεί, να επιταχυνθεί και να διευρυνθεί η ανάπτυξη και ο παραγωγικός και ψηφιακός µετασχηµατισµός, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηµατικότητα, κυρίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η πολιτική και η κοινωνική συνοχή. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Οι πράσινες επενδύσεις και η δίκαιη µετάβαση των περιοχών της απολιγνιτοποίησης. Η θωράκιση από τις επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης, µε την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας των υποδοµών και των µεταφορών.

Το πρόταγµα, βεβαίως, είναι η διεύρυνση της δηµιουργίας νέων και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, η αύξηση του εισοδήµατος για όλους τους συµπολίτες µας, πρωτίστως τις νέες και τους νέους, παράλληλα µε τη δηµιουργία επιπλέον δηµοσιονοµικού χώρου έτσι ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι ανάγκες στην Υγεία και την Παιδεία, η ευρύτερη στήριξη της Κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

Με βάση τον σχεδιασµό που έχετε ανακοινώσει, φέτος θα γίνουν δύο αιτήσεις δόσεων από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Υπάρχουν, όµως, πολλά και σηµαντικά προαπαιτούµενα (ορόσηµα και ενδιάµεσοι στόχοι) που πρέπει να εκπληρωθούν. Είστε αισιόδοξος;

Στο σχεδιασµό µας υπάρχει η πραγµατοποίηση σχετικά άµεσα ενός πρώτου αιτήµατος στο σκέλος των επιδοτήσεων, ύψους 1 δις ευρώ, και ενός αιτήµατος στο σκέλος των δανείων, ύψους 2,3 δις ευρώ. Θα ακολουθήσει δεύτερο αντίστοιχο αίτηµα τους επόµενους µήνες. Το ορόσηµο για τα δάνεια έχει ήδη επιτευχθεί και προχωράµε και την εκπλήρωση των οροσήµων για το αίτηµα από τις επιδοτήσεις. Είµαστε σε καλό δρόµο.

H εκπλήρωση των οροσήµων είναι ένας αγώνας που δίνουµε καθηµερινά. Είµαστε σε συνεχή, εντατική συνεργασία µε όλα τα Υπουργεία και µε τους εκτελεστικούς φορείς που υλοποιούν τα έργα και παρακολουθούµε την υλοποίηση στενά, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι. Τα έως τώρα αποτελέσµατα, που οδήγησαν σε τρείς εκταµιεύσεις και η συνεχιζόµενη συστηµατική προσπάθεια, µας κάνουν αισιόδοξους. Πολύ περισσότερο που η πρόσφατη ενδιάµεση αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει εύσηµα στη χώρα µας για την υλοποίηση των στόχων και µας ενθαρρύνει να συνεχίσουµε µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα το έργο µας. Σοβαρότητα και υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει την πολιτική µας και θα εξακολουθήσει να το κάνει.

Ας δούµε τα εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων και την αύξηση της περιµέτρου του δανεισµού τους, που είναι διακηρυγµένος στόχος σας. Ποια προγράµµατα για ΜµΕ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «τρέχουν» τώρα και τι αναµένεται; Ποιος ο ρόλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων;

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, από το 2019, κατάφερε να στηρίξει την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα, κυρίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και να συµβάλει στη διεύρυνση της περιµέτρου δανεισµού τους από τα τραπεζικά ιδρύµατα. Το αποτύπωµα των δράσεών της στο Α.Ε.Π. της χώρας υπολογίζεται στα 8,5 δισ. ευρώ, µε το 75% των επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν να έχουν προσωπικό έως 10 άτοµα και το 81% αυτών κύκλο εργασιών έως 2 εκ. ευρώ. Στα ενεργά προγράµµατα της Τράπεζας συγκαταλέγονται το Ταµείο Εγγυοδοσίας Καινοτοµίας, το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, το Development Law Financial Instrument, το Ταµείο Εγγυοδοσίας Ε.Α.Τ.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και τα Ταµεία για Πράσινα δάνεια και για δάνεια Ψηφιακής Αναβάθµισης. Σηµαντικός αναµένεται ότι θα είναι ο ρόλος του νέου Τ.ΕΠΙΧ. ΙΙΙ, µε προϋπολογισµό 500 εκ. ευρώ, που µε τη µόχλευση του ιδιωτικού τοµέα υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 2,1 δισ. ευρώ. Η λειτουργία του βασίζεται σε δύο πυλώνες: ο πρώτος αφορά στην εξασφάλιση, για πρώτη φορά, από το κράτος της απαιτούµενης εγγύησης, σε ποσοστό 80%, καθώς και στην επιδότηση του δανείου µε 2 ποσοστιαίες µονάδες. Και ο δεύτερος, όταν δεν υπάρχει ανάγκη εγγύησης, προβλέπει ότι το 40% του δανείου θα δίδεται µε µηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο 60% θα επιδοτείται µε 3 ποσοστιαίες µονάδες.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, από την πλευρά της, µε τη νέα της µορφή, έχει ως στρατηγική στόχευση να διευρυνθεί το οικοσύστηµα διαχειριστών κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών- venture capital και private equity- και αυτά να επενδύσουν µε την σειρά τους στην ελληνική αγορά, σε δυναµικές, καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε νεοφυείς, τις λεγόµενες start ups. Η Τράπεζα διαχειρίζεται ήδη κεφάλαια 2,1 δις. ευρώ, στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται 22 νέα επενδυτικά Funds, ενώ έχει συνάψει συµµαχίες και συνεργασίες µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, µε στόχο το ελληνικό επιχειρείν να ενισχύσει την παρουσία του διεθνώς, συνεχίζοντας να βρίσκεται στα «ραντάρ» µεγάλων θεσµικών επενδυτών. Ο στόχος για την επόµενη διετία είναι ο διπλασιασµός των µεγεθών της Ε.Α.Τ.Ε., µε ακόµα µεγαλύτερη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή σχήµατα, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι η ακόµα µεγαλύτερη συµβολή της στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, πολύ περισσότερο µετά από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας.

Τι σκοπεύετε να κάνετε για τον πράσινο µετασχηµατισµό της οικονοµίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας; Πως σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα, ώστε η πράσινη µετάβαση να καταστεί στόχος πραγµατοποιήσιµος, ιδιαίτερα για τις χιλιάδες πολύ µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που συνεχώς τα τελευταία χρόνια υποχρεώνονται σε έκτακτες δαπάνες, πολλές φορές δυσβάσταχτες, στο πλαίσιο του ψηφιακού τους µετασχηµατισµού;

Ο Πράσινος και Ψηφιακός Μετασχηµατισµός των επιχειρήσεων, και δη των µικροµεσαίων, αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση για όλα τα κράτη- µέλη της Ένωσης και στηρίζεται από σηµαντικούς πόρους και διαφορετικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, από δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. και του Τ.Α.Α.. Μόνο στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2021-2027, έχει ενεργοποιηθεί ο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ΜµΕ», µε προϋπολογισµό ύψους 300 εκ. ευρώ, και η «Πράσινη Μετάβαση ΜµΕ» µε προϋπολογισµό ύψους 700 εκ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, ο πρώτος πυλώνας των επιδοτήσεων του οποίου αφορά ακριβώς την Πράσινη Μετάβαση, έχουµε εντάξει το «Εξοικονοµώ», το «Εξοικονοµώ επιχειρώντας», το «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις», το πρόγραµµα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα». Στο δανειακό πρόγραµµα του Τ.Α.Α. σχεδόν όλα τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται περιέχουν δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, ενώ σηµαντικό ποσοστό κατευθύνεται στις Α.Π.Ε..

Επίσης, υπάρχει το πρόγραµµα «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθµισης», µέσω του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Συγχρηµατοδοτήσεων (Business Growth Fund) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι ένα δάνειο το οποίο αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε διετή µερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθµισης των εργασιών και των δραστηριοτήτων τους. Αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης, στη µεγέθυνσή τους και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο διάλογος για την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. µετά το 2027 έχει «ανοίξει». Με ποιες θέσεις προσέρχεται η χώρα µας µε βάση την εµπειρία της πανδηµίας, αλλά και τη δραµατική επιδείνωση του δηµογραφικού, η οποία δηµιουργεί συνθήκες αποµόνωσης σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές υπονοµεύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη;

Η Πολιτική Συνοχή αποτελεί την κύρια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πάγιες θέσεις της χώρας µας για το µέλλον της Πολιτικής Συνοχής εστιάζουν στην επαρκή χρηµατοδότηση των προτεραιοτήτων της Πολιτικής Συνοχής, τόσο για τους στρατηγικούς επενδυτικούς στόχους της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όσο και για την προσαρµογή στις ιδιαίτερες συνθήκες των τοπικών περιοχών, προκειµένου «κανένας πολίτης και κανένας τόπος να µην µένει πίσω».

Επιπλέον, δίνουµε έµφαση στην µέγιστη δυνατή απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, την ευελιξία στην εφαρµογή των Προγραµµάτων και τη διαφύλαξη και περαιτέρω ενίσχυση της «εταιρικής σχέσης», καθώς επίσης και στην ανάγκη διαµόρφωσης ενός νέου χρηµατοδοτικού µηχανισµού αντιµετώπισης των εξωγενών κρίσεων, προκειµένου η Πολιτική Συνοχή να είναι ικανή να ανταποκριθεί και να επικεντρωθεί στους κύριους στόχους της για τον περιορισµό των περιφερειακών ανισοτήτων και τον παραγωγικό µετασχηµατισµό των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε από την µία πλευρά τη συνεχή υπεραπόδοση της ελληνικής οικονοµίας, µε σηµαντική βελτίωση σε δείκτες που άπτονται της καθηµερινότητας των πολιτών, όπως η µείωση της ανεργίας και η άνοδος στην κατανάλωση. Παρόλα αυτά, καταγράφεται χαµηλός δείκτης ικανοποίησης των ελλήνων πολιτών από τη ζωή τους σε σχέση µε τους υπόλοιπους ευρωπαίους, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις τελευταίες µετρήσεις της Eurostat. Που το αποδίδετε και πως µπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα;

Οι πρώτοι που αναγνωρίζουµε τα προβλήµατα της κοινωνίας, µε σηµαντικότερο την ακρίβεια και την ανάγκη να συνεχίσουν να αντιµετωπίζονται παθογένειες του παρελθόντος, έτσι ώστε να συγκλίνουµε ακόµα περισσότερο µε την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση συνολικά. Όταν λέµε ότι ο πραγµατικός µας αντίπαλος είναι τα προβλήµατα των πολιτών και προτεραιότητά µας η αντιµετώπιση όλων αυτών των πρωτόγνωρων καταστάσεων που προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν οι γεωπολιτικές και ενεργειακές κρίσεις, το εννοούµε. Και οι συµπολίτες µας το καταλαβαίνουν, όπως κατέδειξαν και τα αποτελέσµατα των εκλογών. Αν και δεν νοµοθετούµε µε βάση τις δηµοσκοπήσεις, ουδέποτε αµφισβητήσαµε τις επιπτώσεις που βιώνει µεγάλο µέρος της κοινωνίας από τον παρατεταµένο πληθωρισµό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό, µε συνεχείς παρεµβάσεις, αναχώµατα στην ακρίβεια, περιορισµούς στα περιθώρια κέρδους, αλλά και πρόστιµα που ξεπερνούν τα 12 εκ. ευρώ, ακόµα και σε µεγάλες πολυεθνικές, σταθήκαµε και εξακολουθούµε να στεκόµαστε δίπλα στους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, όµως, εξασφαλίζουµε τη σταθερή και διατηρήσιµη αύξηση των µισθών και του διαθέσιµου εισοδήµατος και τη µείωση της ανεργίας µέσα από την ανάπτυξη. Διότι, αποτελεί εδραία πεποίθησή µας ότι αυτή είναι η δοµική και µακροχρόνια επίλυση του προβλήµατος. Όταν αρχίσουν να γίνονται πιο εµφανή τα οφέλη αυτής της στρατηγικής επιλογής, τότε οι δείκτες της δυσαρέσκειας θα ακολουθούν την πτωτική πορεία του πληθωρισµού. Οι αυξήσεις στο εισόδηµα των συµπολιτών µας ήρθαν για να µείνουν, θα είναι εδώ ακόµα και όταν οι κρίσεις θα έχουν µείνει πίσω µας.

Ποια πιστεύετε πως είναι τα σηµαντικότερα διακυβεύµατα των επικείµενων ευρωεκλογών, σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, τόσο για την Ευρώπη όσο και ειδικότερα για τη χώρα µας;

Οι Ευρωεκλογές του Ιουνίου έχουν ξεχωριστή σηµασία για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Απέναντι στις συνεχείς αναταράξεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις, και βεβαίως οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία και στις τσέπες των πολιτών, απαιτείται στιβαρό τιµόνι, το οποίο βεβαίως, δεν µπορεί να εξασφαλίσει µια «χαλαρή ψήφος». Χρειάζονται εκπρόσωποι στο Ευρωκοινοβούλιο και κυβερνήσεις στα κράτη - µέλη που θα µπορούν να εγγυηθούν τη σταθερότητα. Ταυτοχρόνως, απαιτείται ενδυνάµωση της εθνικής φωνής της χώρας και διατήρηση της Ελλάδας στον πυρήνα των εξελίξεων. Αυτό, δηλαδή, που έκανε πράξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας ότι η Ν.Δ. ήταν και παραµένει η παράταξη που στάθηκε πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, που απέδειξε έµπρακτα ότι ξέρει και µπορεί να παρεµβαίνει και να συνδιαµορφώνει συσχετισµούς, συµµαχίες, αποφάσεις, λύσεις στα προβλήµατα. Που έφερε στον τόπο, µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις, περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την ανάπτυξη της οικονοµίας, την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και τελικά την ατοµική ευηµερία µέσα από την αύξηση των εισοδηµάτων.

Εποµένως, το βασικό διακύβευµα των Ευρωεκλογών είναι ξεκάθαρο: Από τη µια βρίσκονται, εκ νέου, οι δυνάµεις που εξακολουθούν να «επενδύουν» στο λαϊκισµό, χωρίς να διστάζουν να δυσφηµίζουν τη χώρα, εκτοξεύοντας παράλληλα ανέξοδα µηνύµατα διαµαρτυρίας προς εσωτερική κατανάλωση, µε κίνδυνο η Ελλάδα να γυρίσει πίσω. Και από την άλλη, βρίσκεται η Ν.Δ. και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. Οι δυνάµεις του υπεύθυνου πατριωτισµού, της οικονοµικής, της κοινωνικής προόδου και της κοινής λογικής. Αυτοί που θα διεκδικήσουν ακόµα περισσότερα, ώστε να στηριχθεί περαιτέρω η κοινωνία και να επιταχυνθούν οι µεταρρυθµίσεις και οι ρυθµοί της ανάπτυξης, προκειµένου ακόµα περισσότεροι συµπολίτες µας να δουν τα εισοδήµατά τους να αυξάνονται µε διατηρήσιµο τρόπο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδύσεις, Ελληνική οικονομία, Υπουργείο Οικονομικών, Ταμείο Ανάκαμψης