17/09/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Επίδομα προϋπηρεσίας (3ετίες) – 10 επίκαιρες απαντήσεις με όλες τις αλλαγές από 1.1.2024 (παραδείγματα)

Σύμφωνα με την χθεσινή εξαγγελία του πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ., από την 1η Ιανουαρίου του 2014 ξεπαγώνουν οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Το «ξεπάγωμα» έρχεται νωρίτερα από τα αναμενόμενα καθώς αυτό θα έπρεπε να συμβεί σύμφωνα με τον νόμο, όταν η ανεργία θα έπεφτε κάτω από το 10% ενώ σήμερα υπολογίζεται γύρω στο 11%.

1. Πόσους αφορά;

Περίπου 500.000 εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον Κατώτατο Μισθό και άλλους 300.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τους βασικούς μισθούς κλαδικών συμβάσεων (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι).

2. Ποιοι λαμβάνουν σήμερα επίδομα προϋπηρεσίας;

Σήμερα το λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία μέχρι τις 14.2.2012. Βέβαια για το διάστημα μετά τις 14.2 δεν υπήρχε καμία επιπλέον προσμέτρηση, άρα και προσαύξηση.

3. Θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο; Τι θα συμβεί με όλη τη διανυθείσα προϋπηρεσία από 14.2.2012 έως 31.12.2023;

Δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα: Ουσιαστικά θεωρείται «χαμένο» διάστημα καθώς δεν θα προσμετράται για καμία προσαύξηση μισθού/ημερομισθίου. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είχε ποτέ διευκρινιστεί από τον Φεβρουάριο του 2012 όπου και πάγωσε το επίδομα προϋπηρεσίας και πλέον αναμένεται και η επιβεβαίωση της «χαμένης» αναδρομικότητας από την απόφαση που θα έρθει τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Εργασίας.

4. Σε τι ποσοστό αυξάνει τον κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο;

  • Για όσους αμείβονται με κατώτατο μισθό, χορηγείται 10% προσαύξηση για κάθε συμπλήρωση 3ετίας με ανώτατο τις 3ετίες:

- 0-3 έτη = 0,

- 3-6 έτη = 858€ νέος κατώτατος μισθός με 78€ αύξηση (10% επί του 780€),

- 6-9 έτη = 936€ νέος κατώτατος μισθός με 156€ αύξηση (20% επί του 780€),

- 9 έτη και άνω = 1014€ νέος κατώτατος μισθός με 234€ αύξηση (30% επί του 780€).

  • Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, χορηγείται 5% προσαύξηση για κάθε συμπλήρωση 3ετίας με ανώτατο τις 6 3ετίες. Συγκεκριμένα από τα 3 έτη και πάνω έως τη συμπλήρωση των 18 ετών παρέχεται επιπλέον αύξηση 1,75€ στο κατώτατο ημερομίσθιο που σήμερα είναι 34,84€, για κάθε 3ετία.

5. Σε τι ποσοστό ή ποσό αυξάνει τους μισθούς των κλαδικών συμβάσεων;

  • Στους ξενοδοχοϋπαλλήλους υπάρχει προσαύξηση 5,6€ για κάθε έτος υπηρεσίας (στον ίδιο εργοδότη) ή προϋπηρεσίας.
  • Στους σερβιτόρους & βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων & συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα τριετίας εκ ποσοστού 5% για την συμπλήρωση τριών (3) ετών.
  • Στις λοιπές ειδικότητες των επισιτιστικών καταστημάτων χορηγείται επίδομα πολυετίας ύψους 4,63 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας.
  • Στους τραπεζικούς υπαλλήλους χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας εκ ποσοστού 1,85% για κάθε έτος υπηρεσίας μέχρι το 41ο έτος.

6. Τι θα ισχύσει με όσους αμείβονται με μισθό μεγαλύτερο από τον κατώτατο ή από αυτόν τον οποίο ορίζει ως βασική η εκάστοτε κλαδική σύμβαση;

Δεν θα χορηγείται καμία επιπλέον αύξηση και ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού της αύξησης της προϋπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος νόμιμος μισθός (βασικός + προϋπηρεσία) δεν θα υπερβαίνει τον συμφωνηθέντα (καταβαλλόμενο) μισθό.

7. Από πότε θα μπορεί να δει αύξηση λόγω προϋπηρεσίας ένας εργαζόμενος;

  • Αν σήμερα δεν έχει καθόλου προϋπηρεσία, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει 3 έτη (με βάση την ερμηνεία περί «χαμένου» διαστήματος από 14.2.12 έως 31.3.2023) για να λάβει αύξηση στον κατώτατο μισθό.
  • Αν σήμερα έχει προϋπηρεσία που ξεκίνησε μετά τις 14.2.2012 τότε θα πρέπει να συμπληρώσει 3 έτη για να λάβει αύξηση στον κατώτατο μισθό.
  • Αν σήμερα έχει προϋπηρεσία π.χ. 2 έτη και 11 μήνες συμπληρωμένη έως 14.2.2012, τότε θα λάβει επίδομα προϋπηρεσίας την 1.2.2024, την ημερομηνία δηλαδή που θα συμπληρώσει 3 έτη.

8. Πως προσμετράται η προϋπηρεσία;

Για όσους αμείβονται με τον Κατώτατο μισθό/ημερομίσθιο, υπολογίζεται όλη η προϋπηρεσία ανεξαρτήτου κλάδου. Για όσους αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις που σήμερα είναι ενεργές, η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί στον ίδιο κλάδο (ομότιμα ή συναφή καθήκοντα).

9. Πως υπολογίζεται η προϋπηρεσία στη μερική απασχόληση;

Παλαιότερα, η μία ημέρα προϋπηρεσίας αντιστοιχούσε σε απασχόληση 8 ωρών. Σήμερα, για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, η απασχόληση 6,67 ωρών, δηλαδή 6 ώρες και 40 λεπτά, αντιστοιχούν σε 1 ημέρα προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα για τη συμπλήρωση 1 έτους προϋπηρεσίας απαιτούνται 2.000 ώρες εργασίας.

10. Πως αποδεικνύεται η προϋπηρεσία;

Την ευθύνη απόδειξης της αντίστοιχης προϋπηρεσίας έναντι του εργοδότη φέρει ο ίδιος ο μισθωτός ο οποίος οφείλει να προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να αποδείξει τα χρόνια προϋπηρεσίας του.

Παραδείγματα:

1. Εργαζόμενος με πρόσληψη πριν τις 14.2.2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 3ετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού. Άρα ο εργαζόμενος θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 858€ από τα 780€).

2. Εργαζόμενος με πρόσληψη πριν τις 14.2.2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 6ετίας την 1.1.25 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (αφού ελάμβανε ήδη την προσαύξηση της μιας 3τιας). Άρα ο εργαζόμενος θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 936€ από τα 858€ που έπαιρνε λόγω της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του έως 14.2.2012).

3. Εργαζόμενος με πρόσληψη πριν τις 14.2.2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 9ετίας την 1.1.2025 με αύξηση 10% (αφού ελάμβανε ήδη την προσαύξηση των δύο 3τιων) επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού. Άρα ο εργαζόμενος θα δει τον μισθό του να διαμορφώνεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 1014€ από τα 936€ που έπαιρνε λόγω της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του έως 14.2.2012).

4. Εργαζόμενος με πρόσληψη την 1.1.2022: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης 3ετίας ενεργοποιείται 1.1.24 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση 3ετίας την 1.1.27 με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού.

5. Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης με πρόσληψη την 1.1.2024 με ωράριο 4 ώρες/ημέρα: Η 3ετία συμπληρώνεται με 6.000 ώρες εργασίας, δηλαδή ένα διάστημα γύρω στα 5,7 έτη (4 ώρες ανά ημέρα Χ 22 ημέρες ανά μήνα Χ 12 μήνες = 1056 ώρες ανά έτος).

6. Εργαζόμενος με συμφωνηθέντα μισθό 1.200€ με προϋπηρεσία 2 έτη συμπληρωμένα έως τις 14.2.2012: Την 1.1.2025, ημερομηνία που θεμελιώνει το δικαίωμα της 1ης 3ετίας δε θα λάβει καμία αύξηση καθώς ο νέος κατώτατος μισθός (με τα σημερινά δεδομένα) διαμορφώνεται στα 858€, όντας μικρότερος από τα 1.200€.

7. Εργαζόμενος με συμφωνηθέντα μισθό 900€ με προϋπηρεσία 5 έτη συμπληρωμένα έως τις 14.2.2012: Την 1.1.2025, ημερομηνία που θεμελιώνει το δικαίωμα της 2ης 3ετίας θα λάβει αύξηση 36€ καθώς ο νέος κατώτατος μισθός (με τα σημερινά δεδομένα) διαμορφώνεται στα 936€, όντας μεγαλύτερος κατά 36€ από τον συμφωνηθέντα.


Τονίζεται ότι αναμένεται πλέον απόφαση του Υπουργείου Εργασίας όπου θα προκύπτει και η εξειδίκευση της χθεσινής εξαγγελίας.
Powered by Taxheaven.gr
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επίδομα προϋπηρεσίας, Τριετίες, Κατώτατος μισθός, Ιδιωτικός τομέας