17/03/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Μία πρώτη προσέγγιση των φορολογικών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου

Σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Ο Μάρτιος έχει φτάσει ήδη στα μέσα του, ενώ πλέον βρισκόμαστε λιγότερο από έναν μήνα πριν από το Πάσχα, το οποίο φέτος πέφτει στις 16 Απριλίου. Ο καιρός σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα είναι τότε, αλλά προς το παρόν έχει τις γνωστές και φυσιολογικές του αστάθειες της εποχής. Εδώ που τα λέμε φέτος δεν πρέπει να του έχουμε και πολλά παράπονα αφού όλο τον χειμώνα, με μικρές εξαιρέσεις, ήταν κάτι παραπάνω από φιλικός μαζί μας και όλο το διάστημα ήταν αρκετά ήπιος.

Στα δικά μας θέματα, η εβδομάδα που περνά κλείνει με ένα πολυνομοσχέδιο που εμπεριέχει πολλές φορολογικές διατάξεις στο κείμενο του, άλλες καλές και άλλες όχι και τόσο καλές. Σίγουρα θα μας απασχολήσει για αρκετό διάστημα που ξεκινά από την ψήφιση του και φτάνει μέχρι την υλοποίηση του, μέσω των διευκρινιστικών διατάξεων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ας ξεκινήσουμε από τα πολύ θετικά νέα… Στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ καθώς και το ίδιο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.

Μέχρι να το δούμε ψηφισμένο βέβαια διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής, αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό για την ομαλοποίηση του παραλογισμού των προστίμων που προβλέπει το άρθρο 54 του Ν. 4174/2013. Η αρχή είχε γίνει με την απόφαση της ΔΕΔ που είχαμε αναφέρει στο άρθρο μας «Μήπως ήρθε η ώρα γιααναπροσαρμογή του άρθρου 54;», η οποία μιλούσε για διαγραφή προστίμου 250 ευρώ που είχε επιβληθεί σε επιχείρηση για εκπρόθεσμη υποβολή παρακρατούμενου φόρου ύψους 2,73 ευρώ. Η συνέχεια είχε δοθεί και με άλλες αποφάσεις που μιλούσαν για μη επιβολή προστίμου στις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που ο φόρος συνολικά δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Τώρα με το εν λόγω άρθρο η μη επιβολή προστίμου επεκτείνεται και στις αρχικές δηλώσεις, ενώ παράλληλα μπαίνουν στην εξίσωση και τα νομικά πρόσωπα. Μοναδική προϋπόθεση που ορίζεται είναι ο φόρος να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ, άρα προφανώς και περιλαμβάνει και τις μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις.

Μπορείς να το πεις και πρόοδο… Καλό θα είναι να είναι απαρχή και για κατάργηση άλλων αντίστοιχων παράλογων προστίμων και για τα εκπρόθεσμα ΦΠΑ, ΦΜΥ, τέλη χαρτοσήμου και άλλα τέτοια χαμηλής αξίας που τα πρόστιμα είναι υπερπολλαπλάσια του φόρου που βεβαιώνεται.

Στο τεχνικό κομμάτι είναι επίσης θετικό σε σχέση με αυτό που αναφέραμε σχετικά με τις φορολογικές ενημερότητες στο άρθρο μας «Ναι!!! Ήρθε το τέλος των Υ/Δ στα τμήματαεισοδήματος των Δ.Ο.Υ.», αφού έρχεται να επισφραγίσει την όλη διαδικασία περί μη επιβολής προστίμου σε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης. Με την αλλαγή που έρχεται δεν θα χρειάζεται καν να εξετάζεται αν ο φορολογούμενος είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή όχι, αφού θα αρκεί ο φόρος να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Μιας και λέμε για τις φορολογικές ενημερότητες, ως θετικό στοιχείο βλέπουμε την αλλαγή που προωθείται στη διαδικασία χορήγησης φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση που ζητείται για πώληση ακινήτου και ο ιδιοκτήτης έχει οφειλές. Στο παλιό μας άρθρο «μήπως ήρθε η ώρα για δημόσιες διαβουλεύσεις για διορθώσεις των διαδικασιών;;», είχαμε προτείνει ότι όταν ο φορολογούμενος θέλει ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, να του δίνεται η δυνατότητα να πάρει ηλεκτρονικά ενημερότητα με παρακράτηση του ανάλογου τιμήματος. Στη μεταβίβαση η παρακράτηση να είναι πάντα 100%. Θα μπορούσε η αίτηση να ζητάει τίμημα πώλησης και αν αυτό δεν καλύπτει τη συνολική οφειλή, τότε να σε παραπέμπει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για να αποφασίσει ο έφορος αν θα τη χορηγήσει.

Στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου φαίνεται ότι εισακούστηκε η πρόταση που είχαμε θέσει πριν 1,5 χρόνο και μάλιστα με αρκετά ευνοϊκότερη μορφή σε σχέση με την πρόταση μας. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Άρα, «πετάει απέξω» μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ βάζει συγκεκριμένο όριο παρακράτησης ρυθμισμένων οφειλών. Στην περίπτωση δε που το τίμημα θα είναι χαμηλότερο της αντικειμενικής αξίας προβλέπει ότι εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Θεωρούμε ότι όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο και βγουν και οι σχετικές οδηγίες επί του άρθρου, όλο αυτό θα προβλεφθεί να γίνεται ψηφιακά από το taxis, γιατί αν δεν γίνει αυτό δεν το θεωρούμε και μεγάλη πρόοδο αφού ο κόσμος θα εξακολουθήσει να πρέπει να τρέχει στις Δ.Ο.Υ. Αν όντως γίνεται ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα λυθεί και η πρώτη τότε πρόταση μας, όταν η ενημερότητα δε βγαίνει, να ενημερώνεσαι και για τον λόγο. Όχι γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα. Έτσι γλιτώνεις πολλές επισκέψεις στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., θεωρούμε ότι θα έχουμε πετύχει απόλυτα τον στόχο που είχαμε στη συγγραφή εκείνου του άρθρου.

Για ρυθμίσεις οφειλών που φαίνονται στα άρθρα 3-13 και 81-82 του νομοσχεδίου, δεν θα αναλύσουμε πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θεωρούμε θετικό το ότι θα δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης των παλαιών χαμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων 72 ή 100 ή 120 δόσεων, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα το αιτηθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ ταυτόχρονα θα πληρώσει δύο μαζεμένες δόσεις της χαμένης ρύθμισης. Βέβαια, κατά την άποψη μας αντί για αναβίωση παλιών ρυθμίσεων θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο να μιλάμε για νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για όλου, αλλά τι να κάνουμε; Κουλτούρα πληρωμών είναι αυτή… Κρίμα να τη χαλάσουμε! Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά λίγους και επίσης λίγες οφειλές οπότε δεν το θεωρούμε κάτι άξιο αναφοράς να σταθούμε τώρα σε αυτό.

Για το τέλος αφήσαμε αυτό που δεν θεωρούμε και τόσο καλό… Στο άρθρο 37 διαβάσαμε για τη ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών και τη διαβίβαση τους! Τα ψηφιακά δελτία αποστολής δηλαδή… Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων διακίνησης αγαθών των παρ. 8 και 9 (Ν. 4308/2014, άρθρο 5), τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται ψηφιακά, φέρουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και σημάνσεις και διαβιβάζονται απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δεν λέμε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά θα απευθύνουμε ένα ερώτημα προς τους αρμοδίους… Είναι ώρα τώρα; Φτιάξαμε όλα τα άλλα και μας έμεινε αυτό; Αν είναι όλα εντάξει πώς δικαιολογούνται τα άπειρα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα; Αν δεν υπάρχουν προβλήματα, όπως θέλουν μερικοί να πιστεύουν, πώς δικαιολογούνται οι τόσες παρατάσεις; Για να μην παρεξηγηθούμε από αυτούς τους «κάποιους», δεν είμαστε κατά της ψηφιοποίησης το αντίθετο μάλιστα, αλλά αν η ίδια η ψηφιοποίηση δημιουργεί πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα πολύ απλά δεν πετυχαίνει τον σκοπό της… Μήπως λοιπόν να το ξαναδούμε το ζήτημα για να πετύχει τον σκοπό της;

Καλό ΣΚ για όλους….

Υ.Γ Οι εξαγγελίες για τον κατώτατο μισθό έγιναν την ώρα που γράφαμε το σημερινό μας άρθρο. Θα σχολιαστούν την επόμενη εβδομάδα με παραδείγματα…comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δελτίο αποστολής, Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση, Πρόστιμο, Φορολογική ενημερότητα, Ρύθμιση οφειλών, αποδεικτικό ενημερότητας