10/02/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οι νέες Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών. Πίνακες e-ΕΦΚΑ

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των άρθρων 31 , 35 , 36 , 37 και 45 του Ν.4670/2020 , από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων για όλους τους κλάδους ασφάλισης προσαυξάνονται κάθε χρόνο, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 01.01.2025 και εφεξής οι εισφορές θα προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει. Με την αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ/9801/30.1.2023 Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων ορίζεται η αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών για όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες των Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022.

Με την εγκύκλιο 11/10-02-2023 ο eΕΦΚΑ ενημερώνει για τις νέες εισφορές που ισχύουν από 01.01.2023 για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Α. Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

169,95

5,48

54,82

230,25

203,94

6,58

65,79

276,31

258,76

6,58

65,79

331,13

325,65

6,58

65,79

398,02

404,59

6,58

65,79

476,96

548,23

6,58

65,79

620,60

Εισφορά Ειδικής ασφαλιστικής Κατηγορίας 2023

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

101,97

3,29

32,89

138,15

Προσοχή:

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Β. Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΣΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

99,78

3,29

31,80

2,19

137,06

120,61

3,29

38,38

2,19

164,47

152,41

3,29

38,38

3,29

197,37

191,88

3,29

38,38

3,29

236,84

239,03

3,29

38,38

4,39

285,09

323,45

3,29

38,38

6,58

371,70

Γ. Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)

42,76

51,53

61,40

Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:

Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€)

28,51

33,99

40,57comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
εισφορές μη μισθωτών, Επαγγέλματα > Αγρότης, Ασφαλιστικές εισφορές, Επαγγέλματα > Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων