03/02/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

O Χειμώνας έφερε την εγκύκλιο και τις εισφορές…

Σε συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου - Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α.

Όπως όλα δείχνουν ο Φλεβάρης θα μας φέρει τον Χειμώνα που δεν μας έφεραν οι προηγούμενοι δύο μήνες, αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων το επόμενο διάστημα μας περιμένει αρκετό κρύο, αλλά και ένας επικείμενος χιονιάς που σύμφωνα με τα μετεωρολογικά συστήματα θα επηρεάσει αρκετές περιοχές τις χώρας που θα μπουν στο «ψυγείο».

Στα δικά μας «συστήματα» ως νέο μπορεί να θεωρηθεί η νέα παράταση που δόθηκε στις επιχειρήσεις που κρίθηκαν ότι δεν τήρησαν τους όρους των προγραμμάτων της επιστρεπτέας προκαταβολής και θα πρέπει να επιστρέψουν εφάπαξ το ποσό αυτής. Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο ΓΔΟΥ 12/2023 η προθεσμία της εφάπαξ αποπληρωμής μεταφέρθηκε για τις 30 Ιουνίου 2023, ενώ παράλληλα η προθεσμία που έχουν στην κατοχή τους οι επιχειρήσεις που πρέπει να καταθέσουν έγγραφα στην εφαρμογή myBusinessSupport μεταφέρθηκε και αυτή για τις 31 Μαΐου 2023.

Η εν λόγω εγκύκλιος ουσιαστικά αφορά κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις που είχαν λάβει την βοήθεια βάσει του προσωρινού πλαίσιού στήριξης και «κόπηκαν» γιατί δεν υπέβαλαν έγγραφα ή κάποιο έγγραφο, που σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής έπρεπε να έχουν υποβληθεί στην ειδική εφαρμογή.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα έγγραφα που έπρεπε να προσκομιστούν από τις επιχειρήσεις που είχαν βοηθηθεί βάσει το προσωρινού πλαισίου στήριξης ήταν τα εξής:

  1. Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. Το εν λόγω πιστοποιητικό αναζητούνταν αυτεπαγγέλτως αν η επιχείρηση είχε έδρα που χωροταξικά ανήκε σε πρωτοδικείο που διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το εν λόγω έγγραφο δεν χρειαζόταν να υποβληθεί από τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και από τις ανεξάρτητες ατομικές επιχειρήσεις. Άρα, το συγκεκριμένο έπρεπε να υποβληθεί από τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι για το 2ο έγγραφο, το αν η επιχείρηση είναι μεσαία ή μεγάλη, δεν λαμβάνονταν υπόψιν κανένα οικονομικό στοιχείο της επιχείρησης από το έντυπο Ε3 ή από τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, παρά λαμβάνονταν υπόψιν μόνο αυτό που είχε αναγραφεί στην αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης. Ένα αρκετά συνηθισμένο λάθος ήταν εκ παραδρομής να έχει αναγραφεί ότι η επιχείρηση ήταν μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση, ενώ ήταν μικρή ή πολύ μικρή. Συνέπεια αυτού ήταν το σύστημα ελέγχου «περιμένει» να λάβει επιπλέον έγγραφα πλην του πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας. Εάν δεν λάμβανε το εν λόγω έγγραφο, πολύ απλά θεωρούσε ότι η επιχείρηση δεν τήρησε τους όρους υπαγωγής με τις γνωστές συνέπειες να ακολουθούν.

Το παράδοξο που δημιουργήθηκε ήταν να φαίνονται ανεξάρτητες επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία να είναι μεσαίες ή μεγάλες, κάτι που είναι φύσει αδύνατον βάσει τζίρου. Το επίσης παράδοξο ήταν να υπάρχουν επιχειρήσεις που κόπηκαν για αυτόν τον λόγο σε μία επιστρεπτέα και όχι σε όλες, γιατί απλούστατα είχαν κάνει λάθος σε μία αίτηση ενώ οι άλλες είχαν γίνει σωστά, αλλά όπως είπαμε και πριν το κριτήριο μεγέθους της επιχείρησης κρίνονταν μόνο από την αίτηση. Πολλοί θα σκεφτούν «ας μην γίνονταν λάθος στην αίτηση», ενδεχομένως σωστή σκέψη χωρίς όμως να συνυπολογίζεται το καθεστώς πίεσης χρόνου που γίνονταν οι συγκεκριμένες αιτήσεις. Οι συνάδελφοι θυμούνται καλά το εν λόγω καθεστώς, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε αυτά...

Σε κάθε περίπτωση και για να κλείσουμε το προαναφερόμενο θέμα, δεδομένου ότι η εγκύκλιος δεν ορίζει δυνατότητα αλλαγής της αίτησης, αλλά ούτε και δυνατότητα έκθεσης απόψεων της επιχείρησης, αν η επιχείρηση φαίνεται ως μεσαία ή μεγάλη σε κάποια αίτηση, έστω και αν σε πραγματικά δεν είναι, εμείς θα προτείναμε να γίνει η εν λόγω Υ/Δ και να τελειώνει το θέμα με την άμεση επιστροφή. Βέβαια η επιχείρηση δεν θα έχει την δυνατότητα έκπτωσης για εφάπαξ καταβολή, γιατί η εγκύκλιος αναφέρει ότι δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού,ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, οπότε έκπτωση σε εφάπαξ αποπληρωμή «γιοκ» για αυτές, ενώ για προσφυγή ούτε λόγος, αφού όπως προαναφέραμε εξακολουθείτε να τηρείτε σιγή για το θέμα των προσφυγών από όσους αδικήθηκαν ή έστω νιώθουν ότι αδικήθηκαν.

Στα υπόλοιπα θέματα της δικής μας επικαιρότητας, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το δελτίου τύπου του ΕΦΚΑ που ανακοίνωσε τις αναπροσαρμοσμένες προς τα πάνω ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ των μη μισθωτών για το 2023, οι οποίες θα διαμορφωθούν ως εξής:

Ασφαλιστική κατηγορία

Τελική Μηνιαία εισφορά

1η κατηγορία

240,25

2η κατηγορία

286,31

3η κατηγορία

341,13

4η κατηγορία

408,02

5η κατηγορία

486,96

6η κατηγορία

630,6

Ειδική κατηγορία

148,15

Τα ανωτέρω ποσά θα ήταν κατά δέκα ευρώ λιγότερα, αν αποφασίζονταν η κατάργηση της εισφοράς των 10 ευρώ για τον κλάδο ανεργίας, κάτι που αρχικά συζητήθηκε αλλά ποτέ δεν αποφασίστηκε και έτσι οι εισφορές διαμορφώνονται στα επίπεδα που προαναφέραμε.

Στα σημαντικά σημεία αξίζει να αναφερθεί ότι δόθηκε επιπλέον χρόνος μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στους επαγγελματίες να αποφασίσουν αν θέλουν να αλλάξουν ασφαλιστική κλάση για το τρέχων έτος. Η παράταση της δυνατότητας επιλογής ασφαλιστικής κλάσης είναι σωστή, αλλά ίσως θα ήταν πολύ καλύτερο να μην δίνονταν καμία παράταση, αλλά να δίνονταν η δυνατότητα αλλαγής της ασφαλιστικής κλάσης που επιθυμεί ο επαγγελματίας καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού έτους. Αν δεν αλλάξει αυτό, πολύ φοβόμαστε ότι θα συνεχίσει για πολύ το φαινόμενο η συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει τη χαμηλότερη κλίμακα εισφορών, κάτι που αναλύσαμε και στο άρθρο μας «Μήπως θα πρέπει να μας προβληματίσει η επικείμενηαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών;».

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και προσοχή με τα χιόνια…comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφαλιστικές εισφορές, Επιστρεπτέα προκαταβολή