15/04/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Επιχορήγηση Λογιστών: Και επίσημα η παράταση έως την Παρασκευή 13/05/22. Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Με την απόφαση με αριθμό πρωτ.2049/15-04-2022 δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στην με Α.Π. 1198/03.03.2022 Πρόσκληση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (045ΚΕ).

Ειδικότερα, η παράγραφος του σημείου 8 της Απόφασης:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00.»

αντικαθίσταται, ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13/05/22 και ώρα 15:00

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με 1198/03.03.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Δ946ΜΤΛΡ- ΜΣΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (045ΚΕ).

Δείτε όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα Επιχορήγησης Λογιστών στον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΣΠΑ, Επιδοτούμενο πρόγραμμα, ΕΠΑνΕΚ, Επαγγέλματα > Λογιστής, Λογιστές-φοροτεχνικοί, Παράταση