08/03/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

myDATA- Έσοδα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις EpsilonNet Support

Έχω διαβιβάσει έσοδα και έχουν πάει στα Ολοκληρωμένα , δεν τα βλέπω όμως στο mydata της ΑΑΔΕ. Τι μπορώ να κάνω γιαυτό ;

27/01/23, 16:48 | myDATA, Έσοδα

Εφόσον έχουν πάρει ΜΑΡΚ έχουν διαβιβαστεί και θα εμφανιστούν.

Διαβίβαση Εσόδων – Εξόδων και Εγγραφών Τακτοποίησης για το 2022 & 2023

24/01/23, 13:14 | myDATA, Έξοδα, Έσοδα

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1023/2023 διαβιβάζονται στο myDATA για το έτος 2022: Δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης...

Πως διαβιβάζεται Τιμολόγιο για Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών;

1/12/22, 17:04 | myDATA, Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 2.2 Κατηγορία Εσόδου: 1_3 Χαρακτηρισμός Ε3: 561_005 Κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ: Άρθρο...

Διεταιρικός έλεγχος διαβίβασης δεδομένων στο ESEND

2/11/22, 12:36 | myDATA, Έσοδα

Για τον διεταιρικό έλεγχο διαβίβασης δεδομένων στο ΠΣ E-SEND, επιλέγετε τη διαδρομή Αρχεία - Διεταιρικός έλεγχος διαβίβασης στο ESEND σε περιβάλλον...

Πώς διαβιβάζονται παράβολα, φόρος εισοδήματος και πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων; Επιπλέον πώς διαβιβάζεται η επιστροφή φόρου;

19/07/22, 09:27 | Έξοδα, Έσοδα

Για τις περιπτώσεις εξόδων, η διαβίβαση στο myDATA πραγματοποιείται με Τύπο Παραστατικού: 13.30. Για την επιστροφή του φόρου και συγκεκριμένα για το...

Πως θα διαβιβαστεί παραστατικό απώλειας εμπορεύματος και αποζημίωση από μεταφορική εταιρεία;

19/07/22, 09:24 | Έσοδα

Η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με Τύπο Παραστατικού: 1.1, με χαρτόσημο, κωδ. εξαίρεσης ΦΠΑ: 27 "Λοιπές Εξαιρέσεις" και χαρακτηρισμό Ε3 ανά...

(Video) Πως διαβιβάζονται στο myDATA τα έσοδα από εκμετάλλευση τουριστικού σκάφους με ναυλοσύμφωνο;

20/06/22, 10:41 | Έσοδα

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς τη διαβίβαση των συγκεκριμένων συναλλαγών. Τύποι Παραστατικών: 1.1/2.1 για Χονδρική, 11.1/11.2 για Λιανική....

(Video) Με ποιό τρόπο θα διαβιβαστούν τιμολόγια εσόδων σε ξένα ΑΦΜ, που λόγω παράδοσης στο εσωτερικό της χώρας έχουμε χρεώσει ΦΠΑ;

20/06/22, 10:09 | Έσοδα

Θα καταχωρήσουμε ξένο VAT στον συναλλασσόμενο λήπτη. Επιπλέον, στα στοιχεία του λήπτη πρέπει να έχουμε χώρα εξωτερικού και όχι Ελλαδας, διαφορετικά...

(Video) Με ποιο τρόπο διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες;

20/06/22, 09:55 | Έσοδα

Σύμφωνα με την ερώτηση νο104 "Με ποιο τρόπο διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες;" στα επιχειρησιακά θέματα...

(Video) Πως διαβιβάζεται αυτοπαράδοση εμπορευμάτων από ταμειακή μηχανή;

20/06/22, 09:43 | Έσοδα

Αν εκδίδουμε απόδειξη λιανικής στο κόστος των εμπ/των τότε διαβιβάζουμε κανονικά όπως όλες τις υπόλοιπες αποδείξεις. Θα χαρακτηρίσουμε το ποσό της...

(Video) Κέρδος που προκύπτει από πώληση παγίου για το 2021, πρέπει να διαβιβαστεί μέχρι 30/6* μαζί με τα υπόλοιπα έσοδα;

20/06/22, 09:34 | Έσοδα

Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση παγίου, διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού: 17.3/17.5 ανά περίπτωση. Οι τύποι παραστατικών που...

(Video) Ατομική επιχείρηση παρέχει υπηρεσία σε άλλη εταιρεία η οποία έχει απαλλακτικό ΦΠΑ (μέχρι ενός ορίου), λόγω του ότι είναι εξαγωγική. Η εν λόγω εταιρεία ζητάει να εκδοθεί το τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ(Η οποία εκδίδει ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής σύμφωνα με την 1142/ 2017).Πως θα γίνει η διαβίβαση & ποιο είδος απαλλαγής θα επιλεχθεί;

20/06/22, 09:30 | Έσοδα

Ως κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ θα επιλέξουμε τον κωδ. 26 "Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ. 1167/2015" Δείτε σχετικό...

(Video) Στις αγροτικές επιδοτήσεις διαβιβάζουμε και τις λοιπές επιδοτήσεις του Πυλώνα 1 & Πυλώνα 2;

16/06/22, 11:45 | Έσοδα

Οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής του τρόπου διαβίβασης τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα...

(Video) Την ωφέλεια από τα ενοίκια που δε καταβλήθηκαν λόγω αναστολής εργασιών σε καταστήματα τη διαβιβάζουμε στο myDATA;

14/06/22, 09:51 | Έσοδα

Διαβιβάζεται ο,τιδήποτε προσδιορίζει λογιστικό αποτέλεσμα. Εφόσον προκύπτει έκτακτο έσοδο, θα διαβιβαστεί με τύπο παραστατικού: 17.3 Δείτε σχετικό...

(Video) Πως διαβιβάζεται στοιχείο παράδοσης κτισμάτων από τον εργολάβο σε οικοπεδούχο;

14/06/22, 09:46 | Έσοδα

Η συγκεκριμένη συναλλαγή διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού: 1.1 ή 11.1 ανά περίπτωση. Δείτε σχετικό...

(Video) Πως θα εμφανίσουμε στο myDATA το ειδικό στοιχείο που εκδίδει τουριστικό γραφείο που διαθέτει ιδιόκτητα λεωφορεία για να αποδώσει το ΦΠΑ και να απεικονίζεται ταυτόχρονα στο κόστος πακέτου;

6/06/22, 11:24 | Έσοδα

Στα τουριστικά πακέτα διαβιβάζουμε ένα παραστατικό με το σύνολο της πώλησης στο 0%, με άρθρο απαλλαγής το άρθρο 43 και στη συνέχεια με τύπο...

(Video) Για πωλήσεις που αφορούν τσιγάρα περιπτέρου, ποιά αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ επιλέγουμε;

6/06/22, 11:19 | Έσοδα

Θεωρούμε ότι είναι το Άρθρο 44 του 2859/2000. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση έμμεσης φορολογίας ώστε να αναφέρετε...

(Video) Πως θα διαβιβαστούν στο myDATA κέρδη από συμμετοχή σε άλλη εταιρεία και κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχής σε άλλη εταιρεία;

6/06/22, 10:55 | Έσοδα

Τα μερίσματα μπορούμε να τα διαβιβάζουμε με Τύπο Παραστατικού: 11.3 από το 2022 κι έπειτα, ώστε να διαβιβάζουμε και την παρακράτηση των μερισμάτων....

(Video) Έσοδα προηγούμενης χρήσης τα οποία έχουν διαβιβαστεί το 2022 με κατηγορία 1.8, απαιτείται χαρακτηρισμό Ε3, πρέπει να συμπληρωθεί;

6/06/22, 10:50 | Έσοδα

Στο Λογιστικό ERP απαιτείται επιλογή χαρακτηρισμού Ε3 για την κατηγορία 1.8. Αναμένουμε σχετικές αλλαγές σε μελλοντική έκδοση ώστε να είναι...

(Video) Άκυρο χειρόγραφο τιμολόγιο που δεν παραδόθηκε ποτέ στον πελάτη διαβιβάζεται;

6/06/22, 10:40 | Έσοδα

Θα πρέπει να διαβιβαστεί στο myDATA και στη συνέχεια να ακυρωθεί. Ειδικότερα, για το 2021 εφόσον έχει εκδοθεί ένα παραστατικό και δεν έχει...

(Video) Σε πωλήσεις που υπάρχουν έσοδα μη διακριτά που αφορούν δημοτικό φόρο, τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στο myDATA για να συμφωνήσουν τα ακαθάριστα έσοδα;

6/06/22, 10:32 | Έσοδα

Περιμένουμε από την ΑΑΔΕ αναβάθμιση στην πλατφόρμα myDATA, για υλοποίηση του αντίθετου προσήμου ώστε να υπάρχει δυνατότητα να μειώσουμε τον κύκλο...

(Video) Περίπτερο που πουλάει άυλο χρόνο ομιλίας και εφημερίδες, για τις προμήθειες που εισπράττει τι χαρακτηρισμό Ε3 θα διαβιβάσει; Θα έρθουν ως έσοδα αυτοτιμολόγησης κι έπειτα θα γίνει χαρακτηρισμός; Θα διαβιβαστούν οι συνολικές πωλήσεις με κατηγορία «έσοδα για λογαριασμό τρίτων» ή μόνο η προμήθεια;

6/06/22, 10:28 | Έσοδα

Θα διαβιβαστεί με 0% και εξαίρεση ΦΠΑ: Άρθρο 19 Κατηγορία: 1_3 για παροχή υπηρεσιών, είτε 1_7 για πώληση για λογαριασμό τρίτων. Δείτε σχετικό...

(Video) Εταιρεία Ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων (Scrap), για τις πωλήσεις που απαλλάσσεται από ΦΠΑ, ποιά κατηγορία εξαίρεσης επιλέγουμε;

6/06/22, 10:12 | Έσοδα

Θεωρούμε ότι είναι το 39Α. Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση έμμεσης φορολογίας και εφόσον αναφέρετε ακριβώς την...

(Video) Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων οικοδομικής επιχείρισης με ΦΠΑ πως διαβιβάζεται στο myDATA για το 2021;

6/06/22, 10:07 | Έσοδα

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς τον τρόπο διαβίβασης της συγκεκριμένης συναλλαγής στο myDATA. Αξιακό παραστατικό με ΦΠΑ, οπότε τύπος...

Γραφεία Γενικού Τουρισμού – Τουριστικά Πακέτα

27/05/22, 16:43 | Έξοδα, Έσοδα

Μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές οδηγίες για τις Άτυπες Ομάδες myDATA της ΑΑΔΕ αναφορικά με τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού και τα Τουριστικά...

Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στην περίπτωση παραστατικών Φακέλου Εισαγωγών, από τον Εκτελωνιστή, τις Οντότητες Ημεδαπής που τιμολογούν τα έξοδα φακέλου και την Εισαγωγική Επιχείρηση;

27/05/22, 10:56 | Έξοδα, Έσοδα

Υπάρχει θεματική ενότητα myDATA από την ΑΑΔΕ σχετικά με τον φάκελο Εισαγωγών, την οποία μπορείτε να βρείτε...

(Video) Διαβίβαση δεδομένων 2021 (Έσοδα)

26/05/22, 10:20 | Έσοδα

Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Φόρος Διαμονής

26/05/22, 10:15 | Έσοδα

Ο τύπος Παραστατικού 8.2 διαβιβάζεται με συσχετιζόμενο παραστατικό ώστε να λάβει ΜΑΡΚ και όχι ώς "αυτόνομο" παραστατικό, με μηδενική καθαρή αξία,...

(Video) Πως διαβιβάζω επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ με ημερομηνία έκδοσης 31/12/2021.

26/05/22, 10:04 | Έσοδα

Οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής του τρόπου διαβίβασης τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα...

(Video) Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις 2021

26/05/22, 10:02 | Έσοδα

Οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής του τρόπου διαβίβασης τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα...

(Video) Πως θα διαβιβάσω τα δεδομένα του 2021;

24/05/22, 09:09 | Έσοδα

Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Αλιέας κατά αποκοπή ΦΠΑ πούλησε εμπορεύματα σε εστιατόριο το 2021. Το εστιατόριο εξέδωσε τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων για τις συναλλαγές. Πως θα διαβιβαστούν τα έσοδα του αλιέα και με ποιό τύπο παραστατικού;

16/05/22, 14:36 | Έσοδα

Είτε το εστιατόριο θα διαβιβάσει Τύπο Παραστατικού: 1.1 με ένδειξη αυτοτιμολόγησης με συνέπεια ο αλιέας να χαρακτηρίσει το έσοδό του, είτε θα...

(Video) Εταιρεία με διπλογραφικά διοργανώνει εκδηλώσεις και τα εισιτήρια εκδίδονται μέσω της πλατφόρμας (Χ). Αυτά είναι τα έσοδα της εταιρείας και εμφανίζονται μετά απο την εκκαθαρισή τους απο τη (Χ) στην πλατφόρμα. Πως διαβιβάζονται και με ποιον τρόπο; Υπόχρεος είναι η εταιρεία διοργάνωσης ή η (Χ);

16/05/22, 12:27 | Έσοδα

*(Χ): Προμηθευτής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν υπάρχει διαδικασία εκκαθάρισης, τότε η διαβίβαση στο myDATA θα γίνει από αυτόν που κάνει την...

(Video) Στο τέλος κάθε τριμήνου κάνουμε εγγραφή τακτοποίησης αφαιρετική των εσόδων, για το ποσό που αντιστοιχεί στον δημοτικό φόρο. Πώς διαβιβάζεται αυτή η εγγραφή στο mydata και γενικά πώς διαβιβάζονται οι τακτοποιητικές αφαιρετικές εγγραφές εσόδων;

16/05/22, 12:20 | Έσοδα

Αναμένεται από την ΑΑΔΕ, σε επόμενη έκδοση του myDATA σχετική υλοποίηση για το αντίθετο πρόσημο στις τακτοποιητικές εγγραφές. Δείτε σχετικό...

(Video) Πως θα διαβιβαστεί στο myDATA πώληση λεωφορείου με συμβόλαιο;

16/05/22, 12:05 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού: 1.1 ή 11.1 ανά περίπτωση αν είναι συναλλαγή χονδρικής ή λιανικής. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς τη διαβίβαση της...

(Video) Εκτελωνιστές στέλνουν στο εξοδολόγιο και το ΦΠΑ του τελωνείου που έχουμε εκπέσει, το πεδίο 402 στο Φ2 δεν ενημερώνεται ακόμα, το διαβιβάζουμε με 1.95 Λ.Π.Εσόδων;

16/05/22, 11:57 | Έσοδα

Λανθασμένα γίνεται η διαβίβαση του ΦΠΑ της δασμολογητέας αξίας, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο εξοδολόγιο. Η δασμολογητέα αξία διαβιβάζεται από τον...

(Video) Αποζημίωση που εισπράχθηκε από συμβόλαιο αστικής ευθύνης, πως θα διαβιβαστεί στο myDATA; Θα τη διαβιβάσει η ασφαλιστική εταιρία ή η επιχείρηση που την εισέπραξε;

16/05/22, 11:35 | Έσοδα

Η αποζημίωση θα διαβιβαστεί από την ασφαλιστική ως έξοδο αυτοτιμολόγησης και oι λήπτες από την πλευρά τους θα διαβιβάσουν χαρακτηρισμούς εσόδων....

(Video) Αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που έχουν τα καταχωρημένα Ζ συγκριτικά με αυτά που στέλνονται στο ΠΣ ESEND θα δημιουργήσουν πρόβλημα;

16/05/22, 11:16 | Έσοδα

Επί του παρόντος και μέχρι να δημιουργηθούν φορολογικές συνόψεις από το ΠΣ ESEND στο myDATA, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι σημαντικό παρ' όλα αυτά να...

(Video) Δικαιοδόχος ανεβάζει τις λιανικές στο e-send και στο τέλος του μήνα o δικαιοπάροχος αναγνωρίζει τις πωλήσεις του κάνοντας εκκαθάριση. Θα πρέπει ο δικαιοδόχος να κόβει Τιμολόγιο (αν ναι τι είδους;) στον δικαιοπάροχο με τις πωλήσεις αυτές ή απλά να μπαίνει στο e-send του δικαιοδόχου και να βλέπει τα Ζ του μήνα χωρίς να κόβει παραστατικό; (πωλήσεις λιανικής για λογαριασμό τρίτων).

15/05/22, 19:17 | Έσοδα

Εφόσον αναφερόμαστε στην εγκύκλιο 2181/2020 περί παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, ο παραγγελιοδόχος εκδίδει παραστατικό εκκαθάρισης με τύπο παραστατικού:...

(Video) Αναφορά στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή

15/05/22, 19:05 | Έσοδα

Σύμφωνα με την Ερώτηση νο104 στα Επιχειρησιακά θέματα myDATA της ΑΑΔΕ: Αναφορικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή έτους 2021 καθώς και σε κάθε...

(Video) Πως στέλνουμε τους αντιλογισμούς στα πρατήρια καυσίμων; Οι χειρόγραφες αποδείξεις πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τα τιμολόγια σε σχέση με το σύστημα εισροών εκροών δημιουργούν αποκλείσεις στα έσοδα που στα βιβλία των πελατών τις αντιμετωπίζουμε με διορθωτικές-αντιλογιστικές εγγραφές. Τι πρέπει να κάνουμε στο Mydata;

12/05/22, 22:41 | Έσοδα

Οι λιανικές συναλλαγές διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα. Οι χονδρικές με ανάλυση. Στην περίπτωση που διαβιβαστεί παραστατικό λιανικής...

(Video) Από ταμειακή ανεβαίνουν στο e-send και πωλήσεις της επιχείρησης και υπέρ τρίτων χωρίς να γίνεται διαχωρισμός. Είναι σωστό; Τι ενέργειες θα κάνουμε στον χαρακτηρισμό;

12/05/22, 22:32 | Έσοδα

Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, υπάρχει η δυνατότητα διαβίβασης παραστατικού με πολλαπλούς χαρακτηρισμούς. Συνεπώς, το ποσό που αντιστοιχεί σε πωλήσεις...

(Video) Πως διαβιβάζουμε συγκεντρωτικά τον Δημοτικό Φόρο;

12/05/22, 11:05 | Έσοδα

Ο δημοτικό φόρος εμπεριέχεται στο παραστατικό που εκδίδουμε. Δεν υπάρχει διαδικασία διαβίβασης φόρων μεμονωμένα, εκτός της περίπτωσης του Φόρου...

(Video) Επιχείρηση που πουλάει προϊόντα μέσω αυτόματων πωλητών σε διάφορες επιχειρήσεις, πως θα πρέπει να διαβιβάζει τα παραστατικά στο myDATA;

12/05/22, 10:57 | Έσοδα

Τα παραστατικά χονδρικής σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά την έκδοση του παραστατικού οφείλουμε να το διαβιβάσουμε...

(Video) Οι αποσβέσεις παγίων (έσοδο) που αφορούν ΕΣΠΑ και καταχωρούνται σε λογαριασμό 81-01-05 πως διαβιβάζονται; (τύπος, κατηγορία, χαρακτηρισμός Ε3 και κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ).

11/05/22, 11:55 | Έσοδα

Αν έχει εκδώσει το ΕΣΠΑ απόφαση για την καταβολή, τότε διαβιβάζουμε Τύπο Παραστατικού: 1.1. Στην περίπτωση που έχουμε λογιστική εγγραφή από...

(Video) Πως διαβιβάζουμε έσοδο από καταστροφή εμπορευμάτων ή παγίων, λογαριασμός 78-11, ως προς τον τύπο παραστατικού, τον χαρακτηρισμό Ε3 και την κατηγορία εξαιρεσης ΦΠΑ;

11/05/22, 11:05 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού: 17.3 Στην περίπτωση που δεν ενημερώνουμε το Εισόδημα, Κατηγορία: 1_95, διαφορετικά επιλέγουμε ως κατηγορία: 1_10 και τον...

(Video) Κάθε πότε έχουν υποχρέωση διαβίβασης στο myData οι αλιείς που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή ΦΠΑ;

11/05/22, 10:50 | Έσοδα

Αν είναι εντός ορίων χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης, μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Από...

(Video) Ατομική επιχείρηση νοικιάζει ακίνητο το οποίο δεν έχει σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα, σαν επαγγελματικό χώρο σε άλλη επιχείρηση. Ο ενοικιαστής-επιχείρηση, διαβιβάζει το έξοδο με τύπο παραστατικού 16.1 δηλώνοντας ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με συνέπεια να εμφανίζεται στο συνοπτικό βιβλίο του εκμισθωτή ως έσοδο το οποίο όμως δε σχετίζεται με τη δραστηριότητά του. Οι διαβιβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται χωρίς ΑΦΜ; Επιπλέον, πως αντιμετωπίζουμε τα έξοδα τα οποία έχουν ήδη σταλθεί;

11/05/22, 10:44 | Έσοδα

Εφόσον δηλώθηκε ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου στις διαβιβάσεις των συγκεκριμένων συναλλαγών, ο αντισυμβαλλόμενος με τη σειρά του μπορεί να...

(Video) Ο πελάτης μου έχει μηχανογραφηθεί, τι ενέργειες θα πρέπει να κάνω στο μενού του myDATA;

10/05/22, 10:39 | Έσοδα

Στην περίπτωση που ο πελάτης μας διαβιβάζει τα έσοδά του ως εκδότης στο myDATA μέσω προγράμματος έκδοσης παραστατικών έχουμε τη δυνατότητα να...

(Video) Έσοδο με μη είσπραξη ΦΠΑ βάσει του 2869/2389/4-5-87(Επενδυτικό αγαθό) πως διαβιβάζεται;

4/05/22, 10:12 | Έσοδα

O εκδότης διαβιβάζει παραστατικό με ΦΠΑ και ένδειξη αναστολή καταβολής ΦΠΑ. Ο λήπτης θα χαρακτηρίσει τη σύνοψη με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό ΦΠΑ...

(Video) Η αυτοπαράδοση καυσίμου για την κίνηση του οχήματος του πρατηρίου, διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού 6.1, category1_6 και E3_595; Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εξόδων 17.5; Πως θα ενημερωθεί η μείωση αγορών χωρίς χρήση αρνητικών τιμών;

19/04/22, 09:41 | Έξοδα, Έσοδα

Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού: 6.1, category: 1_6 και Χαρακτηρισμό: Ε3_595. Οι τύποι παραστατικών...

(Video) Επιχείρηση ΟΕ έχει ιδιόκτητο ακίνητο που το χρησιμοποιεί ως έδρα. Θα πρέπει να γραφτεί ιδιοχρηση ενοικίου και σαν έσοδο και σαν έξοδο. Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η διαβίβαση στα mydata του εσόδου και του εξοδου; Με ποιά προτεινόμενα παραστατικά και χαρακτηρισμούς;

19/04/22, 09:24 | Έξοδα, Έσοδα

Θα γίνει διαβίβαση τακτοποιητικών εγγραφών με Τύπο Παραστατικού: 17.3 και 17.5 ανά περίπτωση για έσοδο/έξοδο και αναλόγως τον Κωδικό για το Ε3 που...

(Video) Με ποιό τρόπο διαβιβάζονται τα clawback του ΕΟΠΥΥ;

19/04/22, 09:14 | Έσοδα

Συνήθως αναφέρονται σε προηγούμενη χρήση, οπότε διαβιβάζουμε Πιστωτικά Τιμολόγια με Τύπο Παραστατικού: 5.2 και category: 1_8 έσοδα προηγούμενης...

(Video) Σε περίπτωση τιμολογίου που εκδίδεται στο 2022 και αφορά έσοδα του 2021, δε θα πρέπει να γίνει και διαβίβαση της εγγραφής του 21; Αν ναι, με τι χαρακτηρισμό;

18/04/22, 16:55 | Έσοδα

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ, για την πρώτη φάση λειτουργίας του myData χρειάζεται να γίνει διαβίβαση τακτοποίησης εσόδου με 17.3...

(Video) Εισιτήρια αθλητικών αγώνων με ΦΠΑ, με ποιόν τρόπο τα διαβιβάζουμε;

17/04/22, 20:55 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 11.1/11.2 ανά περίπτωση ως στοιχεία λιανικής, με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς. Δείτε σχετικό...

(Video) Σε περίπτωση που στη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν επιδοτήσεις προηγούμενου έτους (2020), πως τις διαβιβάζουμε;

17/04/22, 15:56 | Έσοδα

Category: 1_8 για ποσά που αφορούν προηγούμενη χρήση και το εισόδημα (για το 2020) θα ενημερωθεί με τακτοποιητική διαβίβαση τύπου παραστατικού 17.3....

(Video) O ΕΦΚΑ που αναγράφεται στις κρατήσεις στα ΤΠΥ-ΑΠΥ εσόδων των δικηγόρων, συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των υπόλοιπων κρατήσεων;

17/04/22, 15:45 | Έσοδα

Οι κρατήσεις του παραστατικού παροχής υπηρεσιών Δικηγόρων, αποτυπώνονται στον πίνακα συνόλων των Φόρων, στις Κρατήσεις και υπολογίζονται αφαιρετικά...

(Video) Πως διαβιβάζω το υπερβάλλον ποσό (πάνω από 12.000) πράσινης-συνδεδεμένης ενίσχυσης, το οποίο φορολογείται μαζί με την βασική; Πράσινες-συνδεδεμένες διαβιβάζονται με κατηγορία 1_95. Να κάνω εγγραφή να διαβιβάσω το υπερβάλλον με τύπο 17.3;

17/04/22, 10:58 | Έσοδα

Το ποσό που φορολογείται, μπορείτε το χαρακτηρίσετε με category: 1_5 και Χαρακτηρισμό: Ε3_562, Σε περίπτωση που έχει χαρακτηριστεί το συνολικό ποσό ...

(Video) Παροχή υπηρεσίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λήπτης της υπηρεσίας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μη ενταγμένος στο σύστημα VIES. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί κανονικά με ΦΠΑ, το οποίο και θα αποδοθεί. Πως θα διαβιβαστεί η συγκεκριμένη συναλλαγή;

17/04/22, 10:39 | Έσοδα

Η διαβίβαση μπορεί να γίνει με τύπο παραστατικού: 1.1/2.1 ανά περίπτωση και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς. Στον συναλλασσόμενο-λήπτη του...

(Video) Σε περίπτωση που διαβιβάσω λανθασμένα παραστατικό εσόδου από την Τιμολόγηση, πως μπορώ να το ακυρώσω;

11/04/22, 18:03 | Έσοδα

Η ακύρωση ενός παραστατικού εσόδου το οποίο έχει διαβιβασθεί αυτόματα μέσα από το κύκλωμα της Τιμολόγησης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Μέσα από...

(Video) Πως διαβιβάζουν τα παραστατικά τους οι Εκτελωνιστές;

10/04/22, 11:59 | Έσοδα

Σύμφωνα με τη θεματική ενότητα της ΑΑΔΕ για την άτυπη ομάδα των εκτελωνιστών, η διαβίβαση παραστατικών υπηρεσιών χονδρικής ή λιανικής στο myDATA...

(Video) Πως διαβιβάζεται η εισφορά ανακύκλωσης στο myDATA;

10/04/22, 11:17 | Έσοδα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 112145, ΦΕΚ 1916/Β/24-12-2004 η Εισφορά Ανακύκλωσης αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, σε όλα τα στάδια...

(Video) Πώς διαβιβάζεται το μεταφορικό ισοδύναμο; (τύπος, κατηγορία, άρθρο εξαίρεσης Φ.Π.Α. κ.τ.λ.)

6/04/22, 20:01 | Έσοδα

Στην περίπτωση που η λογιστική καταχώρηση γίνεται με λογαριασμό της ομάδας 74, τότε θα διαβιβάσουμε τύπο παραστατικού: 1.1, κατηγορία εσόδου: 1_5...

(Video) O ασφαλιστικός πράκτορας τι θα πρέπει να κάνει για τις προμήθειες που λαμβάνει; Εκδότης της βεβαίωσης είναι η ασφαλιστική εταιρεία.

6/04/22, 19:53 | Έσοδα

Η ασφαλιστική εταιρεία διαβιβάζει παραστατικό αυτοτιμολόγησης. Ο ασφαλιστικός πράκτορας, χαρακτηρίζει το παραστατικό ως έσοδό του και διαβιβάζει...

(Video) Πώς διαβιβάζεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού;

6/04/22, 19:47 | Έσοδα

Στην περίπτωση που η λογιστική καταχώρηση γίνεται με λογαριασμό της ομάδας 74, τότε θα διαβιβάσουμε τύπο παραστατικού: 1.1. Αν η καταχώρηση του...

(Video) Eυρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων Erasmus, πως θα διαβιβασθούν στο myDATA;

6/04/22, 19:43 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού: 1.1 Κατηγορία: 1_5 Χαρακτηρισμός: Ε3_562 Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Σε κάποιες επιχειρήσεις έχουμε μερίσματα από εκμετάλλευση ΚΤΕΛ ή μερίσματα από εκμετάλλευση ΙΜΕ ΕΠΕ. Πώς γίνεται η διαβίβαση μέσω myDATA σε αυτά;

6/04/22, 19:34 | Έσοδα

Προτείνουμε Τύπο Παραστατικού: 17.3, ως τακτοποιητική συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους. Δείτε σχετικό...

(Video) Σε Α.Ε. με ποιό τύπο παραστατικού και με τι χαρακτηρισμό θα διαβιβάσω έσοδα από την πώληση ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 10kW), έσοδο το οποίο το τιμολογεί στον εκκαθαριστικό λογαριασμό η ΔΕΗ;

5/04/22, 21:21 | Έσοδα

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτείνουμε διαβίβαση με τύπο παραστατικού: 1.1. Η ΔΕΗ δεν υποχρεούται να διαβιβάσει τη συναλλαγή ως έξοδο...

(Video) Έκδοση τιμολογίου εσόδου προς Άγιον Όρος, θα γίνει κανονικά η διαβίβαση; Έχει κάποια ιδιαιτερότητα;

4/04/22, 20:20 | Έσοδα

Η διαβίβαση του παραστατικού θα γίνει κανονικά, χωρίς καμία ιδιαιτερότητα, καθώς ο εκδότης του παραστατικού έχει υποχρέωση διαβίβασης του εσόδου στο...

(Video) ΤΠΥ με ΦΠΑ επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων προς αλλοδαπή επιχείρηση, με ποιόν τύπο παραστατικού διαβιβάζεται και με τι χαρακτηρισμό στο Ε3;

4/04/22, 13:49 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 2.1 με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση. Για το συγκεκριμένο τύπο παραστατικού 2.1, δε μπορούμε να...

(Video) Μπορώ ως λογιστης μετά από εξουσιοδότηση της εταιρείας να στείλω στο myDATA τα έσοδα του 2021 (και όχι του 2022) με τους προσωπικούς μου κωδικούς; Χωρίς να βγάλω κωδικούς για την εταιρεία. Είναι νόμινο;

4/04/22, 13:44 | Έσοδα

Είναι νόμιμο, αλλά προτείνουμε οι διαβιβάσεις για τα παραστατικά που αφορούν τον εκδότη, να πραγματοποιούνται με χρήση κωδικών της εταιρείας....

(Video) Α.Ε με αντικείμενο εργασιών Εκμετάλλευση Ακινήτων, πως θα διαβιβάσει την επιδότηση ενοικίου (Λόγω covid 19) που έχει εισπράξει;

4/04/22, 13:41 | Έσοδα

Στην περίπτωση που η λογιστική καταχώρηση γίνεται με λογαριασμό της ομάδας 74, τότε ως τύπο παραστατικού θα επιλέξουμε 1.1. Αν η καταχώρηση γίνεται...

(Video) Επιχείρηση εστίασης που έχει ΦΤΜ με δυνανότητα έκδοσης Τιμολογίου έχει εκδώσει όλα τα τιμολόγια (έχουν σταλεί στο e send τουάαχιστον για την περίοδο 01/10/2021-31/12/2021). Πώς πρέπει να χειριστεί τα τιμολόγια αυτά ως προς το mydata και τη διαβίβαση και αν υπάρχει κίνδυνος να τα βλέπει η πλατφόρμα σαν διπλοπερασμένα έσοδα λόγω της αποστολής τους στο esend μεσω της ταμειακής.

4/04/22, 13:36 | Έσοδα

Προτείνουμε η έκδοση των τιμολογίων να γίνεται μέσω ERP και όχι από ΦΤΜ. Το ΠΣ ESEND δε θα δημιουργήσει φορολογικές συνόψεις για στοιχεία χονδρικής...

(Video) Πρατήριο καυσίμων με Γ κατηγορίας βιβλία που έχει και mini market πουλάει και εφημερίδες για τις οποίες εκδίδεται ΑΛΠ για τις ανάγκες του ταμείου, όμως το έσοδο προκύπτει απο την εκκαθάριση που γίνεται και βγαίνουν μόνο οι προμήθειες. Πως πρέπει να χειριστούμε αυτό το κύκλωμα στο mydata και με τι τύπο παραστατικού πρέπει να διαβιβάζεται κάθε κίνηση;

4/04/22, 13:06 | Έσοδα

Αναφορικά με τις Εκκαθαρίσεις και σύμφωνα με την εγκύκλιο 2181/2022 που αναφέρεται στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις, αναμένονται διευκρινίσεις. Σε...

(Video) Επιχείρηση mini-market προμηθεύτεται από το τοπικό ΚΤΕΛ αστικών λεωφορείων εισιτήρια. Τα ΚΤΕΛ εκδίδουν απόδειξη με τη συνολική αξία και την προμήθεια του μεταπωλητή. Το έσοδο για την επιχείρηση είναι η προμήθεια η οποία είναι χωρίς ΦΠΑ. Με ποιόν τύπο παραστατικού θα διαβιβαστεί το έσοδο στο myDATA;

4/04/22, 13:02 | Έσοδα

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του myDATA, προτείνουμε το έσοδο-προμήθεια να διαβιβαστεί με Τύπο Παραστατικού: 2.1. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να...

(Video) Πώς γίνεται η διαβίβαση εσόδου για την προμήθεια των καρτών στάθμευσης από τους δήμους που δεν είναι υπόχρεοι σε myDATA και τι γίνεται με τις προμήθειες εσόδων των εφημερίδων; Ποιός έχει υποχρέωση διαβίβασης;

4/04/22, 12:55 | Έσοδα

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του myDATA, προτείνουμε το έσοδο-προμήθεια να διαβιβαστεί με Τύπο Παραστατικού: 1.1 ή 2.1. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει...

(Video) Επιχείρηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο τιμολόγιο αναγράφει την τιμή πώλησης του αυτοκινήτου και ξεχωριστά σε άλλη γραμμή το τέλος ταξινόμησης χωρίς ΦΠΑ. Στην αποστολή του τιμολογίου στο myData πώς θα χαρακτηριστεί το τέλος ταξινόμησης; Η οδηγία του ΣΛΟΤ για το τέλος ταξινόμησης είναι να καταχωρείται στην ομάδα 20 και στην πώληση στην ομάδα 70 σε διακριτούς λογαριασμούς.

3/04/22, 11:43 | Έσοδα

Η φορολογική σύνοψη για το παραστατικό που έχουμε εκδώσει θα διαβιβαστεί με μία (1) γραμμή για τη συνολική αξία πώλησης του αυτοκινήτου χωρίς ΦΠΑ με...

(Video) Πώς θα χαρακτηρίσουμε έσοδα από πώληση Φωτοβολταϊκών στη ΔΕΔΔΗΕ και πως θα χαρακτηρίσουμε την κράτηση;

3/04/22, 11:31 | Έσοδα

Προτείνουμε Τύπο παραστατικού: 1.1. Το ποσό των κρατήσεων στα σύνολα φόρου- στις κρατήσεις αφαιρετικά στο σύνολο του παραστατικού, με τους...

(Video) Εταιρεία εστίασης που έκοβε τα τιμολόγιά της μέσω ταμειακής και δεν διαβιβάζονται μέσω esend, πώς θα γίνεται η διαβίβασή τους;

3/04/22, 11:28 | Έσοδα

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία χονδρικής διαβιβάζονται στο myDATA μέσα από το κανάλι των ERP και όχι μέσω του ΠΣ ESEND. Δείτε σχετικό...

(Video) Σε ποιά κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ είναι οι ΑΠΥ ψυχολόγου;

3/04/22, 11:20 | Έσοδα

Κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ: Άρθρο 22 του κώδικα ΦΠΑ Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Πώς διαβιβαζουμε ΤΠΥ από αγρότη κανονικού καθεστώτος σε ειδικού;

3/04/22, 11:17 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 2.1, με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εσόδων. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στη διαδικασία διαβίβασης λόγω της μη...

(Video) Πώς θα διαβιβαστεί συμβόλαιο πώλησης ακινήτου το 2021, με δεδομένο ότι η πώληση ακινήτου θα φορολογηθεί ως έσοδο το έτος ολοκλήρωσης της οικοδομής, π.χ. το 2022;

3/04/22, 11:10 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 7.1 Κατηγορία: 1_9 Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Το μέρισμα που λαμβάνουν οι συμβολαιογράφοι, με τι είδος παραστατικού και χαρακτηρισμό το διαβιβάζουμε;

3/04/22, 11:05 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού: 11.3 Κατηγορία: 1_5 Χαρακτηρισμός Ε3: 562 Δείτε σχετικό...

(Video) Αυτοτιμολόγηση (ως έσοδο) απο 1/1/21 έως 30/9/21 που δεν υπάρχουν τιμολόγια στα παραστατικά απο myDATA για αντιστοίχιση, πως θα γίνει η διαβίβασή τους;

29/03/22, 20:39 | Έσοδα

Ειδικότερα στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης υποχρέωση διαβίβασης έχουν οι Εκδότες (λήπτες αγαθών - υπηρεσιών) και διαβιβάζουν συνόψεις με...

(Video) Το πεδίο ΑΑ παραστατικού, δεν δέχεται σύμβολα (- , / , κλπ.). Πως θα γίνει η διαβίβαση συγκεντρωτικών καταχωρήσεων, πχ Ζ 100-120;

29/03/22, 20:28 | Έσοδα

Το πεδίο ΑΑ που αφορά τον αύξοντα αριθμό του παραστατικού, συμπληρώνεται με αποδεκτή τιμή ακέραιο-θετικό αριθμό, χωρίς σύμβολα και ειδικούς...

(Video) Έστειλα έσοδα τα οποία έχει διαβιβάσει και ο πελάτης μου από το πρόγραμμά του, τι κάνω;

29/03/22, 20:22 | Έσοδα

Κατά τον μετασχηματισμό της λογιστικής εγγραφής από τις Εκκρεμότητες λογιστικής, σε περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχο παραστατικό διαβιβασμένο στο...

(Video) Ελεύθερος επαγγελματίας εκδίδει ΑΠΥ μέσω του epsilonsmart και τις στέλνει μία προς μία στο myDATA. Στη λογιστική καταχωρούμε ανά ημέρα το σύνολο των ΑΠΥ. Πώς θα γίνει η αντιστοίχιση ώστε να φύγουν από τις εκκρεμότητες;

28/03/22, 22:14 | Έσοδα

Η αντιστοίχιση πολλαπλών παραστατικών από myDATA με μία συγκεντρωτική εγγραφή Λογιστικής δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην εφαρμογή της...

(Video) Πως θα διαβιβάσω συγκεντρωτικά ανά μήνα στοιχεία λιανικής;

28/03/22, 21:49 | Έσοδα

Επιλέγοντας τα παραστατικά που επιθυμούμε να διαβιβάσουμε συγκεντρωτικά, στο button Μετασχηματισμός υπάρχει επιλογή συγκεντρωτικής εγγραφής. Ως...

(Video) Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ με ημερομηνίες που αφορούν το 2021 και η βεβαίωση εκδίδεται το 22, με ποιά ημ/νία γίνεται η εγγραφή και πότε η διαβίβαση στο myDATA;

28/03/22, 21:27 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 1.1 Για το ποσό επιδοτήσεων που αφορούν προηγούμενο έτος, κατηγορία: 1_8 και χαρακτηρισμό Ε3: 562 Για τα ποσά που δε...

(Video) Πώς μπορώ να δημιουργήσω συγκεντρωτική εγγραφή από παραστατικά myDATA που διαβίβασε ο πελάτης μου;

20/03/22, 23:44 | Έσοδα

Με την έκδοση της Λογιστικής 22.3.1 δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει συγκεντρωτική εγγραφή από τα Παραστατικά από myDATA....

(Video) Έχω απόκλιση στις αξίες στο παραστατικό myDATA και στην εγγραφή που καταχώρησα, τι πρέπει να κάνω;

20/03/22, 23:12 | Έσοδα

Με την έκδοση Λογιστικής 22.3.1, δίνεται η δυνατότητα Αποδοχής απόκλισης (Χαρακτηρισμών myDATA), σε περίπτωση που καταχωρώντας μια εγγραφή με...

(Video) Έχω επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ. Πώς πρέπει να τις μετασχηματίσω για να τις διαβιβάσω;

20/03/22, 15:51 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 1.1 Category: 1_5 Χαρακτηρισμός Ε3_562 Κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ: Άρθρο 2&3 του κώδικα ΦΠΑ Δείτε σχετικό...

(Video) Σε στοιχείο αυτοπαράδοσης γιατρού χωρίς ΦΠΑ προσπαθώ να το στείλω με 6.1 και μου βγάζει σφάλμα σύνδεσης στο Ε3_880_002. Το συνδέω κάπου αλλού;

20/03/22, 15:45 | Έσοδα

Για τον τύπο παραστατικού 6.1 ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης, οι συμβατές κατηγορίες σύμφωνα με την έκδοση myDATA 1.0.4 είναι οι 1_6 και 1_95....

(Video) Πως μετασχηματίζουμε τα τιμολόγια πώλησης παγίων; (Όχι την περίπτωση πιθανού κέρδους ή ζημίας που προκύπτει από την πώληση).

20/03/22, 15:36 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 1.1 Category: 1_4 Χαρακτηρισμός Ε3_880_001 Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Κατά την έκδοση μέσω Παρόχου, επέλεξα συν/νο που δεν ενημέρωνε ΚΕΠΥΟ, τι μπορώ να κάνω;

20/03/22, 12:00 | Έσοδα

Δεν πρέπει να ακυρωθεί το παραστατικό, ούτε να εκδοθεί πιστωτικό. Το checkbox ΚΕΠΥΟ, αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ για τις οποίες...

(Video) Έχω τη Hyper/Extra και πάροχο και θέλω να κόψω τιμολόγιο πώλησης, μπορώ;

20/03/22, 11:55 | Έσοδα

Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα καθώς οι λογιστικές εφαρμογές Extra/Hyper μέσω του υποσυστήματος της Τιμολόγησης καλύπτουν βασικές ανάγκες τιμολόγησης...

(Video) Διαβιβάζονται τα παραστατικά μέσω παρόχου, ως λογιστής πρέπει να κάνω και άλλες ενέργειες στα myDATA;

20/03/22, 11:45 | Έσοδα

Ο πάροχος διαβιβάζει στο myDATA τη σύνοψη του παραστατικού χωρίς χαρακτηρισμό. Σε δεύτερο χρόνο, πρέπει ο χρήστης να στείλει το χαρακτηρισμό του...

(Video) Τι κάνω με τα Ζ του 2021;

20/03/22, 11:33 | Έσοδα

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΑΑΔΕ για τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων για το 2021, τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού εσόδων συναλλαγών...

(Video) Ασυνήθη έσοδα όπως επιστροφή πόσου στον όψεως από προμηθευτή λόγω προωθητικης ενέργειας χωρίς όμως αντίστοιχο παραστατικό για την επιστροφή των χρημάτων παρά μόνο το εξτρέ. Αυτό το έσοδο πως διαβιβάζεται;

11/03/22, 17:01 | Έσοδα

Για αυτές τις περιπτώσεις, προτείνουμε τύπο παραστατικού 17.3, τακτοποιητική εγγραφή εσόδου. Δείτε σχετικό...

(Video) Επιχορήγηση από ΕΦΕΠΑΕ για αγορά παγίων επιχείρησης ενταγμένης σε πρόγραμμα επιδότησης, με τί κωδικό παραστατικού το περνάμε και με τί χαρακτηρισμό για το Ε3;

11/03/22, 16:59 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού 1.1 στο ΑΦΜ που μας καταβάλει τα χρήματα και category1_5 με χαρακτηρισμό Ε3_562. Αν η επιδότηση αφορά την τρέχουσα χρήση. Αν δεν...

(Video) ΑΠΥ γυμναστηρίου χωρίς ΦΗΜ, αν δε χρησιμοποιούμε φόρμα καταχώρησης, διαβιβάζονται εντός 5ημέρου από τον λογιστή και το προγραμμα του ή υποχρεωτικά απο ERP/e-timolgio της επιχείρησης;

11/03/22, 16:57 | Έσοδα

Το όριο για την φόρμα καταχώρησης είναι μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Από το κανάλι των ERP...

(Video) Έκδοση παραστατικών χονδρικής μέσω φορολογικού μηχανισμού. Θα σταλθούν υποχρεωτικά στο esend; Εάν ναι, υπάρχει τρόπος να χαρακτηριστούν από το erp ή θα πρέπει να τα χαρακτηρίστουν εκ των υστέρων από τον λογιστή;

11/03/22, 16:54 | Έσοδα

Σύμφωνα με την 1171/2021 στοιχεία χονδρικής δε διαβιβάζονται στον e-send, εκτός από τον κλάδο ενεργειακών προιόντων. Σε κάθε περίπτωση η χονδρική...

(video) Σε ΤΠΥ μεταφορών υπάρχει η αμοιβή για τη μεταφορά από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ποσό ως έξοδα τρίτων που είναι αμοιβή μιας 2ης μεταφορικής .Τα έξοδα τρίτων στο ΤΠΥ της 1ης πως θα τα διαβιβάσουμε;

11/03/22, 16:51 | Έσοδα

Τα έξοδα τρίτων θα είναι σε ξεχωριστή γραμμή στη φορολογική σύνοψη με ΦΠΑ 0% και άρθρο απαλλαγής το άρθρο 19 του 2859/2000. Χαρακτηρίζουμε με...

(Video) Πως περνάμε στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δωρεές ,τόκους, έσοδα από εκδηλώσεις και συνδρομές;

11/03/22, 16:49 | Έσοδα

Έσοδα που αφορούν την δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά και ετησίως, με εγγραφές τακτοποίησης φορολογικής βάσης....

(Video) Για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-σύλλογοι, τα έσοδα ενοικίων θα τα περάσω όπως θα μπούνε στο Ε2, άσχετα εαν έχουν εισπραχθεί; Η ιδιόχρηση θα μπει; Με τι κωδικούς τα περνάμε;

11/03/22, 16:47 | Έσοδα

Έσοδα που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, του άρθρου 29 του 4172/2013, τα διαβιβάζουμε κανονικά...

(Video) Πως διαβιβάζουμε εκκαθαρίσεις πωλήσεων που αφορούν προμήθειες λαχείων, εφημερίδων κτλ που προέρχονται από πωλήσεις από περίπτερο ή μίνι μάρκετ;

11/03/22, 16:40 | Έσοδα

Για το 2021 με τύπους παραστατικών: 1.1/2.1. Για την διαδικασία παραγγελιοδοχικών πωλήσεων σχετικά με την Ε.2181/2020, περιμένουμε από την ΑΑΔΕ...

(Video) Παραστατικό εκδόθηκε και διαβιβάστηκε με λάθος ΦΠΑ (9%) απο το εμπορικό της επιχείρησης. Πως θα διαβιβάσουμε τη διαφορά του ΦΠΑ;

11/03/22, 16:37 | Έσοδα

Δεν προτείνουμε να διαβιβάσετε τη διαφορά, καθώς το παραστατικό έχει εκδοθεί λάθος. Είτε ακυρώνετε το παραστατικό, είτε εκδίδετε πιστωτικό και στη...

(Video) Πως διαβιβάζεται συμβόλαιο πώλησης ακινήτου σε ιδιώτη χωρίς ΦΠΑ και πως όταν έχει ΦΠΑ;

11/03/22, 16:35 | Έσοδα

Οι χαρακτηρισμοί λιανικής δεν υποστηρίζονται στον τύπο παραστατικού 7.1, όποτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς Ε3 που αναφέρονται σε...

(Video) Τις λιανικές πωλήσεις για επιστροφή ΦΠΑ (taxfree) πώς τις χαρακτηρίζουμε; Θα πάει στο 11.05; Και στο χαρακτηρισμό και στο Ε3 πού θα δηλωθεί; Αντίστοιχα και την επιστροφή ΦΠΑ (έξοδο).

11/03/22, 16:31 | Έσοδα

Για την πώληση συνήθως εκδίδεται χειρόγραφο στοιχείο λιανικής με τύπο παραστατικού 11.1 με ΦΠΑ. Για το πιστωτικό ΦΠΑ εκδίδεται Πιστωτικό τιμολόγιο...

(Video) Τα μερίσματα των δικηγόρων, πως διαβιβάζονται στο myDATA;

11/03/22, 10:15 | Έσοδα

Σύμφωνα με οδηγίες που έχουν αναρτηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στο διαδίκτυο: Ο Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μία φορά τον χρόνο καταβάλει...

(Video) Σε περίπτωση λανθασμένης διαβίβασης μέσω Παρόχου, μπορεί να γίνει ακύρωση;

11/03/22, 10:06 | Έσοδα

Σε περιπτώσεις λανθασμένων διαβιβάσεων μέσω παρόχου, δε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ακύρωση, ούτε να εκδώσουμε με άλλη ημερομηνία. Μόνο έκδοση...

(Video) Δε μπορώ να διαβιβάσω χαρακτηρισμό για παραστατικά ΑΠΥ που έχουν διαβιβαστεί από Πάροχο, γιατί;

10/03/22, 22:25 | Έσοδα

Η συγκεκριμένη αδυναμία διαβίβασης οφείλεται στην ΑΑΔΕ, δε μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει διαβίβαση χαρακτηρισμών για παραστατικά ΑΠΥ καθώς το...

(Video) Ο πελάτης μου διαθέτει το Epsilon Smart. Υπάρχει πρόβλημα αν δημιουργώ τις εγγραφές από το μενού του myDATA ή πρέπει να κάνω άντληση από τα παραστατικά Epsilon Smart;

10/03/22, 21:54 | Έσοδα

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να ενημερωθούν τα βιβλία της εταιρείας με τις λογιστικές εγγραφές. Η δημιουργία εγγραφών από το μενού του myDATA...

(Video) Πως θα διαβιβάσω πιστωτικούς τόκους με παρακράτηση φόρου; Έσοδα από είσπραξη αποζημιώσεων ζημιών από ασφαλιστικές εταιρείες;

9/03/22, 18:34 | Έσοδα

Πιστωτικούς τόκους με παρακράτηση 11.2, Οι ασφαλιστικές θα διαβιβάσουν τη ζημιά που θα πληρώσουν ως έξοδο αυτοτιμολόγησης και θα χαρακτηρίσετε τη...

(Video) Για τα τιμολόγια εκκαθάρισης που παίρνουμε απο τις κάρτες κινητών (άυλο χρόνο) δεν εκδίδουμε απόδειξη,το τιμολόγιο αυτό πως διαβιβάζεται για να δείξουμε το έσοδο που είναι η προμήθεια;

9/03/22, 18:32 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού 2.1, σε επικοινωνία με τον αντισυμβαλλόμενο. Η παροχή υπηρεσιών δεν εντάσσεται στην Ε.2181/2020 περί παραγγελιοδοχικών πωλήσεων....

(Video) Πως απεικονίζεται στο myDATA τριγωνική πώληση με τιμολόγηση σε χώρα εντός Ευρωπαικής ένωσης και παράδοση σε Τρίτη Χώρα;

9/03/22, 18:11 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού 1.1, με VAT και χώρα του συναλλασσομένου εξωτερικού (EU), κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ - Άρθρο 24 του κώδικα ΦΠΑ και χαρακτηρισμό Ε3:...

(Video) Με τι παραστατικό διαβιβάζεται ως έσοδο η τεκμαρτή ιδιόχρηση σε επιχείρηση εταιρείας;

9/03/22, 16:58 | Έσοδα

Θα πρέπει να διαβιβαστούν τακτοποιητικές εγγραφές με τύπους: 17.3/17.5 Δείτε σχετικό...

(Video) Πως διαβιβάζονται ΑΠΛ για ταξιδιώτες εκτός ΕΟΚ με επιστροφή μόνο του ΦΠΑ, όταν σφραγιστεί η ΑΠΛ Στο τελωνείο και με τι ημερομηνίες;

9/03/22, 16:54 | Έσοδα

Εκδίδεται και διαβιβάζεται ΑΛΠ χειρόγραφη και στη συνέχεια εκδίδεται πιστωτικό ΦΠΑ προς την εταιρεία διαμεσολάβησης. Η ΑΛΠ διαβιβάζεται στο myData...

(Video) Επιχείρηση εκδίδει από ERP τις ΑΠΥ (υποχρεωτικά) και τα ΤΠΥ (οικειοθελώς). 1) Οι ΑΠΥ πρέπει ή μπορούν να διαβιβαστούν ταυτόχρονα στο ESEND & MYDATA; 2) Τα ΤΠΥ μπορούν να διαβιβαστούν ταυτόχρονα σε ESEND & MYDATA ή πρέπει μόνο στο MYDATA χωρίς σήμανση;

9/03/22, 16:45 | Έσοδα

Για το 2021 οι λιανικές θα διαβιβαστούν από το κανάλι των ERP. Για το 2022 αναμένονται ανακοινώσεις από την ΑΑΔΕ. Τα ΤΠΥ σύμφωνα με την 1171/2021 δε...

(Video) Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ενημερώστε μας για την ακριβή συμπλήρωση του 17.3 ως προς την κατηγορία και τον χαρακτηρισμό Ε3.

9/03/22, 16:41 | Έξοδα, Έσοδα

Αν καταχωρούμε σε λογαριασμό της ομάδας 81.01, τότε τύπος παραστατικού: 17.3 και χαρακτηρισμό E3_570 αλλιώς αν καταχωρούμε στον λογαριασμό 74, τότε...

(Video) Με ποιόν τρόπο θα διαβιβάσω συγκεντρωτικά ανά μήνα στοιχεία λιανικής από ταξί;

8/03/22, 19:52 | Έσοδα

Στην ενέργεια του Μετασχηματισμού υπάρχει η επιλογή της Συγκεντρωτικής εγγραφής. Για το πλήθος παραστατικών που επιλέγετε, με τη συγκεντρωτική...

(Video) Πως καταχωρούμε και διαβιβάζουμε αυτοπαράδοση σε εταιρεία που τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία;

8/03/22, 19:33 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 6.1 category: 1_6 Χαρακτηρισμός Ε3: 595 Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Παράδειγμα καταχώρησης άρθρου Πιστωτικών Τόκων σε διπλογραφικά.

8/03/22, 19:30 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 11.1 Category: 1_5 Χαρακτηρισμός Ε3: 563 Εξαίρεση ΦΠΑ: Άρθρο 22 Δείτε σχετικό...

(Video) Ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ΦΤΜ (λόγω παύσης εργασιών) με μηδενικό ΦΠΑ (Επισχειρηση άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ), πως το διαβιβαζουμε στα my data, διότι δεν το δέχεται με μηδενικό φπα.

6/03/22, 13:23 | Έσοδα

Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης 6.1 δε διαβιβάζεται με μηδενικό ΦΠΑ καθώς υπάρχει περιορισμός στο myDATA. Δείτε σχετικό...

(Video) Στην πλατφόρμα mydata, στα έσοδα προηγούμενης χρήσης στον χαρακτηρισμό Ε3 έχει την επιλογή ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΟ Ε3. Στις απαντήσεις σας χρησιμοποιείται τύπο Ε3. Ποιο είναι το σωστό;

6/03/22, 13:13 | Έσοδα

Στην έκδοση v.1.0.4 στην αντιστοίχιση χαρακτηρισμών για το webAPI του myData, δε φαίνεται να υπάρχει αυτή η επιλογή. Έχουν παρατηρηθεί διαφορές στη...

(Video) Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν οι αλιείς είναι υπόχρεοι να ανεβάζουν έσοδα-έξοδα στο myDATA;

6/03/22, 13:07 | Έξοδα, Έσοδα

Υπόχρεες προς διαβίβαση είναι όλες oι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014. Ειδικότερα στις αιτίες εξαίρεσης ΦΠΑ αναφέρεται και το ειδικό κατ’...

(Video) Tιμολόγιο προμήθειας από BOOKING, AIRBNB, κτλ πως διαβιβάζεται;

6/03/22, 13:00 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 1.1 ή 2.1. Θα πρέπει να έχουμε συμπληρώσει και τη χώρα εξωτερικού του συναλλασσομένου. Αναλόγως των συνδυασμών των...

(Video) Με ποιά εξαίρεση ΦΠΑ ανεβάζουμε στο mydata έσοδα απο Τρίτες Χώρες;

6/03/22, 12:52 | Έσοδα

Κωδικός 8: Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του κώδικα ΦΠΑ Δείτε σχετικό απόσπασμα:

(Video) Πως συμπληρώνεται το παραστατικό 17.4 λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων, ως προς τον τύπο του λογαριασμού την κατηγορία, τον χαρακτηρισμό Ε3 και την κατηγορία ΦΠΑ;

6/03/22, 12:49 | Έσοδα

Κατηγορία ΦΠΑ = 8 Εγγραφές Χωρίς ΦΠΑ και κατηγορίες χαρακτηρισμών category1_8, category1_9, category1_10, category1_95 Δείτε σχετικό...

(Video) ΑΠΥ επιχείρησης που δεν είναι υπόχρεη σε ΦΗΜ, διαβιβάζονται εντός πενθημέρου από τον λογιστή και του προγράμματός του; Ή ένα προς ένα παραστατικό από την ειδική φόρμα καταχώρησης;

4/03/22, 21:11 | Έσοδα

Αν είναι στα όρια της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ, τότε μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε και να καταχωρείτε τα παραστατικά έως την 20η ημέρα...

(Video) Πωλήσεις με την απόφαση Π.2869/1987 πως διαβιβάζονται στο mydata ως προς τον χαρακτηρισμό του ΦΠΑ;

4/03/22, 21:03 | Έσοδα

O εκδότης διαβιβάζει παραστατικό με ΦΠΑ και ένδειξη αναστολή καταβολής ΦΠΑ. Ο λήπτης θα χαρακτηρίσει τη σύνοψη με VAT_366 και στο έντυπο της...

(Video) Έκδοση ΤΠΥ σε ιδιώτες (π.χ. στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονομώ) πλέον πως θα γίνεται η έκδοση, αφού ηλεκτρονικά δεν θα υπάρχει αντιστοίχιση στο ΤΠΥ με αντισυμβαλλόμενο;

4/03/22, 21:01 | Έσοδα

Μπορείτε να διαβιβάσετε ΤΠΥ με ΑΦΜ ιδιώτη, αλλά δεν προτείνεται. Σε άλλη περίπτωση μπορείτε να διαβιβάσετε με τύπο παραστατικού 11.2, καθώς δεν...

(Video) Ταξί με Β κατηγορίας βιβλία, παίρνει αποζημίωση απο ασφαλιστική εταιρεία. Χρειάζεται να κοπεί τιμολόγιο αποζημίωσης και να διαβιβάσουμε ή αρκεί η ανάρτιση στο myDATA από την ασφαλιστική;

4/03/22, 20:58 | Έσοδα

Η ασφαλιστική εκδίδει ένταλμα πληρωμής για τη ζημιά της και διαβιβάζει στο myData έξοδο αυτοτιμολόγησης, το οποίο θα χαρακτηριστεί ως έσοδο από τον...

(Video) Έστειλα παραστατικό λανθασμένα, ενώ το ακυρώνω δε μπορώ να το ξαναδιαβιβάσω, γιατί;

3/03/22, 18:07 | Έσοδα

Σε περίπτωση ακύρωσης του παραστατικού, εμφανίζεται εκ νέου στην ενότητα Εκκρεμότητες Λογιστικής. Κάνοντας μετασχηματισμό, αν τα στοιχεία του...

(Video) Πως διαβιβάζονται οι πιστωτικοί τόκοι;

3/03/22, 16:56 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 11.1 category: 1_5 Χαρακτηρισμός Ε3: 563 Εξαίρεση ΦΠΑ: Χωρίς ΦΠΑ - Άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ Η παρακράτηση 15% διαβιβάζεται...

(Video) Έχω παρατηρήσει ότι κάνοντας δημιουργία εγγραφών από τα Παραστατικά απο myDATA στα έσοδα, δε μεταφέρεται η εγγραφή στα Ολοκληρωμένα αλλά στα Προς Αποστολή. Γιατί συμβαίνει αυτό;

2/03/22, 17:57 | Έσοδα

Κατά τη δημιουργία εγγραφών, εφόσον επιλεχθεί λογαριασμός λογιστικής ο οποίος θα έχει διαφορετικούς χαρακτηρισμούς συγκριτικά με αυτούς που έχουν...

(Video) Πελάτης που κάνει πωλήσεις μέσω internet και στην ΑΛΠ συμπεριλαμβάνεται ένα ποσό μεταφορικών. Πώς γίνεται ο μετασχηματισμός;

2/03/22, 17:14 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 11.1 Για το ποσό των μεταφορικών χρησιμοποιήθηκε στο παράδειγμα λογαριασμός της ομάδας 75-10 με category1_5 και χαρακτηρισμό Ε3...

(Video) Πως διαβιβάζω πωλήσεις από απόσταση, π.χ. λιανική σε Κύπρο; Δείξτε μας την καταχώρηση και στη συνέχεια την αποστολή των δεδομένων στο myDATA.

2/03/22, 17:07 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού 11.1 Λογιαριασμός 70-03 με category1_1 και χαρακτηρισμό Ε3 561_003 Λογαριασμός 53-98 (για τον φόρο εκροών που πρέπει να...

(Video) Τιμολόγιο εσόδου στο Δημόσιο με παρακράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ και χαρτόσημο επί των κρατήσεων, διαβιβάζονται στο mydata και με ποιά διαδικασία;

1/03/22, 17:48 | Έσοδα

Από τη στιγμή που όλοι αυτοί οι φόροι/κρατήσεις υπολογίζονται αφαιρετικά στο σύνολο του παραστατικού, τότε θα το έχουμε στα σύνολα φόρων στις...

(Video) Ελέυθερος επαγγελματίας εξέδωσε τιμολόγιο σε ιδιώτη αντί απόδειξης, τι επιλέγουμε στην κατηγορία εσόδου και χαρακατηρισμό Ε3;

1/03/22, 17:38 | Έσοδα

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με category1_95 χωρίς να ενημερώσουμε το Ε3 και στη συνέχεια με τακτοποιητική να ενημερώσουμε το εισόδημα με κωδικό...

(Video) Στις επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ ή του ΝΘΕ 100.000 θέσεων εργασίας , ποια κατηγορία εσόδου και χαρακτηρισμό Ε3 επιλέγουμε;

1/03/22, 17:24 | Έσοδα

Με category: 1_5 και χαρακτηρισμό Ε3: Ε3_562, από τη στιγμή που το φορολογούμαστε και το καταχωρούμε σε λογαριασμό της ομάδας 74. Δείτε σχετικό...

(Video) Κεντρικό έχει ΚΑΔ Εμπορίου και έχει εμπορικό πρόγραμμα. Η ίδια επιχείρηση έχει υποκ/μα γυμναστήριο. Μπορεί το γυμναστήριο να εκδίδει χειρόγραφα και να διαβιβάζονται από το λογιστή;

1/03/22, 17:21 | Έσοδα

Από τη στιγμή που δεν είναι στα όρια της ειδικής φόρμας καταχώρησης, δεν προτείνεται. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 της 1138/2020 η χονδρική σε...

(Video) Το Άγιο Όρος χωρίς ΦΠΑ σε ποιό άρθρο του Ν.2859; Αφού είναι εξαγωγή σε Τρίτη χώρα, άρθρο 24 ή 28; Διότι δεν είναι απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας.

1/03/22, 17:19 | Έσοδα

Η σωστή αιτία εξαίρεσης Κωδικός 1 Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ. Δείτε σχετικό...

(Video) πώς διαβιβάζονται οι προμήθειες ασφαλιστικού πράκτορα; και κοινωφελής επιχείρηση δήμου, απαλασσόμενη του ΦΠΑ, είναι υποχρεωμένη να διαβιβάζει στο mydata; και τι γίνεται σε περίπτωση που διαβιβάσει ενώ δεν είναι υποχρεωμένη; θα υπάρξει κάποιο προστιμο;

1/03/22, 17:01 | Έξοδα, Έσοδα

Οι προμήθειες ασφαλιστικού πράκτορα διαβιβάζονται από την ασφαλιστική ως έξοδα αυτοτιμολόγησης και ο πράκτορας οφείλει να χαρακτηρίσει ως έσοδό του...

(Video) ΤΠΥ που έχει εκδοθεί σε Οίκο Εξωτερικού που εντάσσεται σε ειδική φορολογία πλοίων. Πώς διαβιβάζεται;

1/03/22, 16:57 | Έσοδα

Αν υπάρχει φορολόγηση με το ν.27/1975, δεν διαβιβάζονται παραστατικά με ανάλυση. Συγκεντρωτικά ετησίως με τακτοποιητικές φορολογικής βάσης. Δείτε...

(Video) Eπιδότηση από ΟΑΕΔ για νέους επιχειρηματίες, πως τη στέλνουμε στην πλατφόρμα της MyData;

1/03/22, 16:32 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού: 1.1 Συμπληρώνουμε και το ΑΦΜ του φορέα που μας καταβάλλει τα χρήματα. Δείτε σχετικό...

(Video) Σχετικά με ταξιδιωτικό γραφείο για το διάστημα 1/1-30/09 τι θα στείλουμε; Τις λογιστικές εγγραφές ως απλοποιημένο τιμολόγιο (service fee και αξία πακέτων αφού αφαιρέσουμε το ΦΠΑ;) Επιπλέον, όταν κάνουμε αντιστοίχιση σε παραστατικό αγοράς εισιτηρίου, επιλέγουμε σύμφωνα με οδηγίες της ΑΑΔΕ 2.95 και εξαίρεση ΦΠΑ άρθρο 27 και βγάζει μήνυμα λάθους, ότι πρέπει να επιλέξουμε χαρακτηρισμό ΦΠΑ. Γιατί;

1/03/22, 16:29 | Έσοδα

Το άρθρο 43 αναφέρεται στα τουριστικά πακέτα. Υποχρέωσή μας είναι να διαβιβάσουμε παραστατικό για την πράξη της πώλησης 2.1/11.2 και το λογιστικό...

(Video) Όταν σε Ζ υπάρχει πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών, με τι τύπο παραστατικού τα διαβιβάζουμε;

1/03/22, 16:26 | Έσοδα

Ο τύπος παραστατικού 11.1 υποστηρίζει και πώληση εμπορευμάτων category1_1 και πώληση υπηρεσιών category1_3. Δείτε σχετικό...

(Video) Θα μπορούσατε να μας δείξετε διαβίβαση παροχής υπηρεσιών (έσοδο) σε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης;

28/02/22, 19:53 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού: 2.2 Κατηγορία: 1_3 Χαρακτηρισμός Ε3: 561_005 Κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ: Άρθρο 14 Δείτε σχετικό...

(Video) Πως γίνεται η σωστή διαβίβαση Εσόδου Τιμολογίου από Προμηθευτή Εξωτερικού (Booking, Airbnb), το οποίο έχει ΦΠΑ 24% αφού το εκδίδει Ελληνική Επιχείρηση, σε εταιρεία εξωτερικού;

26/02/22, 16:47 | Έσοδα

Μπορούμε να επιλέξουμε Τύπους παραστατικών είτε 1.1 είτε 2.1 και στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου θα έχουμε συμπληρωμένο το ΑΦΜ και την χώρα...

(Video) Τον Ιανουάριο του 2021 εκδόθηκε παραστατικό εσόδου που αφορούσε το 2020. Από το πρόγραμμα μου το χαρακτήρισα ως έσοδο χρήσης και όχι ως έσοδο προηγούμενης χρήσης. Μπορεί να γίνει αλλαγή;

26/02/22, 16:15 | Έσοδα

Δεν υπάρχουν κυρώσεις και συμφωνα με το άρθρο 7 της 1138/2020 τα έσοδα και έξοδα αυτοτιμολόγησης του φορολογικού 2021 διαβιβάζονται έως 31/3/2022....

(Video) Η βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδεται Φεβρουάριο και όλα τα ποσά που αναγράφονται αφορούν προηγούμενα έτη. Μέχρι πότε μπορούμε να καταχωρήσουμε τη βεβαίωση; Επίσης, σε άλλα σεμινάρια έχουν πει ότι μπορούν να καταχωρούνται οι επιδοτήσεις μέχρι την υποβολή του Ε3 και με παραστατικό 11.3 Απλοποιημένο τιμολόγιο με το ΑΦΜ ΟΠΕΚΕΠΕ ή εγγραφή τακτοποίησης 17.4.

26/02/22, 15:57 | Έσοδα

Το παραστατικά χαρακτηρίζεται με έσοδα προηγούμενης χρήσης category1_8 και τύπο παραστατικού 1.1, με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό που μας...

(Video) Αν έχουμε διαβιβάσει Ζ ταμειακής του 2022, πρέπει να τα ακυρώσουμε εφόσον διαβιβαστούν μελλοντικά από το e-send;

26/02/22, 15:46 | Έσοδα

Ναι, από τις ημερομηνίες υποχρέωσης διαβίβασης των λιανικών στον e-send, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 1171/2021. Δείτε σχετικό...

(Video) Ενισχύσεις ΕΣΠΑ από περιφέρεια με τον κωδικό 1.1, τι βάζουμε στην απαλλαγή ΦΠΑ;

26/02/22, 15:44 | Έσοδα

Κωδικός αιτίας εξαιρεσης ΦΠΑ = 1 Περιγραφή: Χωρίς ΦΠΑ - Άρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ Δείτε σχετικό...

(Video) Σε ένα Ζ με πάνω από δυο λόγους εξαίρεσης (εφημερίδες, τσιγάρα, γραμματόσημα) με ποιά αιτία εξαίρεσης θα διαβιβαστεί;

25/02/22, 21:00 | Έσοδα

Σε περίοδο προ διαβίβασης στο e-send, θα έχουμε διακριτά μία γραμμή ανά κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ . Από τη διαβίβαση στο e-send και έπειτα, αναμένουμε...

(Video) Έσοδα αυτοτιμολόγησης μέχρι πότε πρέπει να τα ανεβασει ο αγοραστής (εκδότης παραστατικού) και αν δε τα ανεβασει τι κάνει ο πωλητής;

25/02/22, 20:54 | Έξοδα, Έσοδα

Ο εκδότης διαβιβάζει το έξοδο σε πραγματικό χρόνο και ληπτης το χαρακτηρίζει σαν έσοδο έως την υποβολή ΦΠΑ. Για μη υποκείμενους έως την υποβολή...

(Video) Περίπτωση Φαρμακοποιού, πουλάει εμπορεύματα άνευ ΦΠΑ (Rapid Test ). Κατά τη διαβίβαση στο MyData, δεν εμφανίζεται η επιλογή της κατηγορίας εξαίρεσης ΦΠΑ (άρθρο 21). Πως το διαχειριζόμαστε;

25/02/22, 20:41 | Έσοδα

Από τη στιγμή που δεν αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο στις κατηγορίες εξαίρεσης ΦΠΑ, τότε θα διαβιβάζουμε το παραστατικό με κωδικό = 27 Λοιπές...

(Video) Τι γίνεται στην περίπτωση λιανικών συναλλαγών με ΦTM, όταν εκ παραδρομής εκδοθεί λάθος ποσό πχ 300€, αντί για 3€; Πως διορθώνεται η απόδειξη λιανικής που έχει σταλεί στο esend;

25/02/22, 20:38 | Έσοδα

Περιμένουμε διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τον επίσημο τρόπο χειρισμού της περίπτωσης. Δείτε σχετικό...

(Video) Πρατήριο υγρών καυσίμων χρησιμοποιεί καύσιμο στο επαγ.φορτ. της επιχείρησης, το διαβιβάζει ως έξοδο-αυτοπαράδοση. Πως το χαρακτηρίζω;

25/02/22, 20:32 | Έσοδα

Οι αυτοπαραδόσεις διαβιβάζονται με Τύπο: 6.1/6.2, category1_6 και E3_595. Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εσόδων/εξόδων ανα...

(Video) Πως ανεβάζω Ζ όταν έχει και πεδίο αυτοπαράδοσης;

25/02/22, 20:22 | Έσοδα

Το category: 1_6 δεν υποστηρίζεται στη Λιανική, άρα προτείνουμε ο χαρακτηρισμός να γίνει με category: 1_95 Δείτε σχετικό...

(Video) Στην περίπτωση που στην αυτοτιμολόγηση ο εκδότης δεν το έχει διαβιβάσει και ο λήπτης το έχει περάσει στα βιβλία του και θέλει να το διαβιβάσει ο ίδιος, τι κάνουμε;

25/02/22, 20:17 | Έξοδα, Έσοδα

Για τον τρόπο διαβίβασης από τον λήπτη σε περίπτωση παράλειψης/άρνησης του εκδότη, περιμένουμε οδηγίες και Update στην τεχνική ανάλυση από ΑΑΔΕ....

(Video) Για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το 2022 και αφορούν 2021 πως χαρακτηρίζονται; Αν βάλουμε έσοδα προηγ/νων χρήσεων (1_8) ζητάει και χαρακτηρισμό Ε3 υποχρεωτικά και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε.

25/02/22, 20:12 | Έσοδα

Η κατηγορία 1_8 απαιτεί χαρακτηρισμό για Ε3. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουμε με κωδικό Ε3, τότε προτείνουμε να χρησιμοποιούμε το...

(Video) Τα έσοδα του 2021, με ποιόν τρόπο θα τα διαβιβάσουμε μέσα από τη Λογιστική εφαρμογή;

23/02/22, 18:01 | Έσοδα

Επιλέγοντας περιοδικότητα Έτος, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις των Λογιστικών Εγγραφών στις Εκκρεμότητες Λογιστικής. Στη στήλη Ημερομηνία, μπορείτε να...

(Video) Δείξτε μας ένα παράδειγμα με τον τρόπο διαβίβασης έκτακτων κερδών.

23/02/22, 17:51 | Έσοδα

Τύπος παραστατικού 17.3 Λογαριασμός ομάδας 81-03 Category 1_10 Χαρακτηρισμός Ε3: 570* *Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του Ε3, ορίστηκε το πεδίο 570...

(Video) τα Ζ μέχρι 31/10, τα στέλνουμε μηνιαία ή ημερήσια; Τα ΤΑΞΙ όλο το διάστημα μηνιαίως;

22/02/22, 21:32 | Έσοδα

Δύναται να καταχωρούνται συγκεντρωτικά ανά μήνα, τα ταξί μέχρι να βγει ανακοίνωση διασύνδεσης στο e-send και να συμπεριληφθούν στην 1171/2021 Δείτε...

(Video) Για ασφαλιστικούς πράκτορες, υπόχρεος για την διαβίβαση των εκκαθαρίσεων είναι η ασφαλιστική εταιρία; Θα πρέπει να διαβιβάσουν οι εταιρίες ή εμείς; (για 2021 και 2022 αν αλλάζει κάτι).

22/02/22, 21:27 | Έξοδα, Έσοδα

Οι ασφαλιστικές θα εκδώσουν 2.1 αυτοτιμολόγηση για την προμήθεια προς τους πράκτορες και οι πράκτορες θα το χαρακτηρίσουν σαν έσοδό τους. Δείτε...

(Video) Ο φόρος διαμονής πρέπει υποχρεωτικά να διαβιβαστεί με το σχετιζόμενο παραστατικό ή μπορεί και σαν “αυτόνομο” παραστατικό;

22/02/22, 21:22 | Έσοδα

Χρειάζεται να έχουμε συσχετιζόμενο παραστατικό για να λάβουμε ΜΑΡΚ. Δείτε σχετικό...

(Video) Κατασκευαστική, αναγείρει οικοδομή, έχει πάρει αναστολή ΦΠΑ. Πουλάει διαμέρισμα σε ιδιώτη, πως διαβιβάζεται στη myDATA;

22/02/22, 20:59 | Έσοδα

Διαβιβάζει παραστατικό με Τύπο 11.2 χωρίς ΦΠΑ με άρθρο απαλλαγής το 6 του 2859/2000. Δείτε σχετικό...

(Video) Ποιές αλλαγές επιτρέπονται να γίνουν έαν πάρει ΜΑΡΚ ένα παραστατικο;

22/02/22, 20:58 | Έξοδα, Έσοδα

Η σωστή διαδικασία είναι να αλλάζουμε μόνο χαρακτηρισμούς και μέχρι την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Δείτε σχετικό...

(Video) Τα Ζ των ταξί τα έχουμε καταχωρίσει ημερήσια. Έτσι θα τα ανεβάσουμε για το 2021; Το κάθε Ζ θα πάρει ξεχωριστό ΜΑΡΚ; Και με τι κωδικό θα τα ανεβάσουμε;

22/02/22, 20:54 | Έσοδα

Δύναται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, μέχρι να συνδεθούν στο e-send. Δεν υπάρχει πρόβλημα για ημερήσια διαβίβαση. Τύπος παραστατικού 11.2...

(Video) Xειρόγραφες ΑΠΥ σε ιδιώτες από γιατρούς για το 2021 τα περνάμε 1-1 ή έχουμε δυνατότητα όλα μαζί ανά ημέρα/ανά μήνα;

22/02/22, 20:49 | Έσοδα

Μέχρι να ξεκινήσει η Live διαβίβαση δύναται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μηνα. Από την Live διαβίβαση και μετά 1 προς 1. Άρθρο 7 της Α....

(Video) Σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, ο εκδότης διαβιβάζει με 2.1, θεωρώντας ΤΠΥ, ο λήπτης θέλει να το χαρακτηρίσει 561_003 ως 11.2. Αυτή η κίνηση δεν επιτρέπεται. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις;

22/02/22, 20:45 | Έξοδα, Έσοδα

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με category1_95 χωρίς να ενημερώσουμε Ε3 και στη συνέχεια με τακτοποιητικη 17.3 να ενημερώσουμε τον Ε3_561_003....

(Video) Συμβόλαιο ακινήτων σε ιδιώτη πως το ανεβαζουμε στο myDATA;

22/02/22, 20:40 | Έσοδα

Ο τύπος παραστατικού 7.1 Συμβόλαιο-Έσοδο δεν υποστηρίζει τον χαρακτηρισμό Ε3_561_003 άρα θα το διαβιβάσουμε με 11.1. Δείτε σχετικό...

(Video) Πώς θα διαβιβάσουμε τις επιδοτήσεις παγίων δαπανών και διάφορες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ;

21/02/22, 11:34 | Έσοδα, Λοιπά

Θα διαβιβαστεί τιμολόγιο πώλησης 1.1 αν το καταχωρούμε στον 74 τότε χαρακτηρίζουμε category1_5, E3_562. Αν το καταχωρούμε αφαιρετικά στο κόστος τότε...

(Video) Εκτελωνιστής διαβιβαζει με τα έσoδά του και τα έξοδα που κανει για λογ/σμό τρίτων, σαν πληρ. Χαρακτήρα. Τα έσοδα του 2021 θα πρεπει να έχουν και τα έξοδα πληρ. χαρακτήρα που έγιναν;

21/02/22, 11:29 | Έσοδα

Σύμφωνα με την ανάρτηση της ΑΑΔΕ για τους εκτελωνιστές, υπάρχει η δυνατότητα με 2 μεθόδους να διαβιβάσουν τα παραστατικά τους. (Α) 1 παραστατικό...

(Video) Πως διαβιβάζονται έσοδα από προμήθεια ασφαλειών;

21/02/22, 11:27 | Έσοδα

Τις προμήθειες τις διαβιβάζουν οι ασφαλιστικές με φορολογικό στοιχείο ελέγχου την βεβαίωση ετησίως, ως έξοδα προηγούμενης χρήσης με την ένδειξη...

(Video) Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων, για τα δημοτικά τέλη εστιατορίων, με ποιο τρόπο θα γίνεται; Δεδομένου ότι δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρνητικό ποσό.

21/02/22, 11:22 | Έσοδα

Το αντίθετο πρόσημο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Περιμένουμε σχετική υλοποίηση σε επόμενη έκδοση. Αν δεν υλοποιηθεί άμεσα, έχουμε ζητήσει...

(Video) Έσοδο από ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με τι κωδικό παραστατικού το αντιστοιχίζουμε , αντικριζόμενο ή μη αντικριζόμενο;

21/02/22, 11:20 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού 1.1, αντικριζόμενο ημεδαπής με το ΑΦΜ του οργανισμού που θα μας πληρώσει. Δείτε σχετικό...

(Video) Επιχείρηση εστίασης με ΦΤΜ, κόβει αποδειξη λιανικης & μετά της ζητάνε τιμολόγιο. Μέχρι τώρα έκανα αφαιρετική εγγραφή και καταχωρούσα χωριστά το χειρόγραφο τιμολόγιο. Εξακολουθώ να το αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο;

21/02/22, 11:17 | Έσοδα

Δεν είναι λάθος καθώς η νομοθεσία αναφέρεται σε αντικατάσταση απόδειξης με τιμολόγιο. Για λόγους myData από τη στιγμή που έχει ΦΤΜ ο πελάτης...

(Video) Στην διαβίβαση εσόδου που αφορά προηγούμενη χρήση, όταν βάλουμε χαρακτηρισμό “Έσοδα προηγούμενων χρήσεων” δε δίνει επιλογή χωρίς καμία ενέργεια στο έντυπο Ε3. Είναι σωστό ή πρέπει να μπει κωδικός 560 Ε3;

21/02/22, 11:11 | Έσοδα

Σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις χαρακτηρισμών είναι αναγκαίο να ορίσουμε και κωδικό Ε3, αλλιώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε category1_95 Δείτε...

(Video) Τι γίνεται με τα έσοδα των Ταξί, διαβιβάζονται;

21/02/22, 11:09 | Έσοδα

Η χονδρική διαβιβάζεται κανονικά με τους χρόνους που αναφέρονται στο άρθρο 5 της 1138/2020. Η λιανική συγκεντρωτικά ανα μήνα. Τα ταξίμετρα δεν...

(Video) Παράδειγμα διαβίβασης εσόδου από δικηγόρο.

21/02/22, 11:02 | Έσοδα

Σε ΤΠΥ με γραμμάτειο προείσπραξης και αμοιβή πέραν της ελάχιστης, καταχωρούμε την παρακράτηση φόρου 20% και τον προκαταβλητέο φόρο ΔΣ 15%. Στην...

(Video) Μπορώ να διαβιβάσω πολλαπλές κατηγορίες εσόδων; Πχ Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων και έσοδα από παροχή υπηρεσιών;

18/02/22, 10:58 | Έσοδα

Το myDATA δέχεται διαβίβαση πολλαπλών κατηγοριών, αρκεί οι χαρακτηρισμοί του Ε3 να είναι συμβατοί με τον τύπο παραστατικού που πρόκειται να...

(Video) Πως διαβιβάζω παραστατικό με μηδενική αξία;

18/02/22, 10:57 | Έσοδα

Η διαβίβαση μηδενικών αξιών θα πρέπει να υποστηρίζεται ανάλογα τον τύπο του παραστατικού που έχετε καταχωρήσει. Δείτε σχετικό...

(Video) Πώς διαβιβάζεται η εγγραφή τακτοποίησης εσόδων για έσοδα προηγούμενης και επόμενης χρήσης

18/02/22, 10:57 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού 17.3 κατηγορία εσόδου 1_9 για έσοδα επόμενων χρήσεων και 1_8 για έσοδα προηγούμενων χρήσεων. Δείτε σχετικό...

(Video) Άρθρο 45

18/02/22, 10:54 | Έσοδα

Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των παραπάνω αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση -...

(Video) Έχω παρατηρήσει διπλοκαταχωρήσεις στα ολοκληρωμένα, γιατί συμβαίνει αυτό;

17/02/22, 17:25 | Έσοδα

Πιθανότατα έγινε μετασχηματισμός και αποστολή στο myDATA εσόδων που είχατε καταχωρήσει και παράλληλα τα διαβίβασε ο πελάτης σας μέσα από το...

(Video) Ο πελάτης μου έχει εμπορικό πρόγραμμα και διαβιβάζει τα παραστατικά του στην ΑΑΔΕ. Εγώ θα πρέπει να καταχωρήσω τα παραστατικά στο λογστικό μου πρόγραμμα;

17/02/22, 17:24 | Έσοδα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθούν τα βιβλία του πελάτη με τις λογιστικές εγγραφές. Εφόσον εισάγετε αρχείο κινήσεων(γέφυρα) ή τις...

Διαβίβασα έσοδα και δεν τα βλέπω στο myDATA

17/02/22, 17:22 | Έσοδα

Οι server της Α.Α.Δ.Ε. δε συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει πως πιθανότατα να απαιτούνται ώρες ή και ημέρες για να ενημερωθεί το...

(Video) Έχω έσοδο από ενοίκιο, πως θα διαβιβάσω το χαρτόσημο;

17/02/22, 17:20 | Έσοδα

Το ποσό που αφορά χαρτόσημο διαβιβάζεται διακριτά με Τύπο Λογαριασμού: Χαρτόσημο και την αντίστοιχη κατηγορία Φόρου ανάλογα τον συντελεστή...

(Video) Πως διαβιβάζω ενδοκοινοτικές παραδόσεις; Ποια κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ θα πρέπει να επιλέξω;

17/02/22, 17:19 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού 1.2 Χαρακτηρισμός Ε3: 561_005 Άρθρο 28 για την εξαίρεση ΦΠΑ. Δείτε σχετικό...

(Video) Κόβω παραστατικά από την Τιμολόγηση και μου δημιουργεί την εγγραφή με λεκτικό «ΤΠΥ 1 Α» και στην ΑΑΔΕ στο πεδίο αριθμός παίρνει 0. Τι πρέπει να κάνω;

17/02/22, 17:18 | Έσοδα

Θα πρέπει να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης τύπου, σειράς και αρίθμησης από το μενού Τιμολόγηση – Σειρές Παραστατικών, για τις σειρές που...

(Video) Πώς διαβιβάζεται η περίπτωση της Αυτοπαράδοσης/Ιδιοχρησιμοποίησης;

17/02/22, 16:54 | Έσοδα

Οι Τύποι Παραστατικών 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης (αφορά πώληση ειδών) και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης (αφορά παροχή υπηρεσιών)...

(Video) Πώς διαβιβάζεται η εγγυοδοσία στην πλατφόρμα myDATA;

17/02/22, 16:53 | Έσοδα

Το συνολικό ποσό που αφορά εγγυοδοσία και καταχωρείται σε λογαριασμό της ομάδας 72, έρχεται ως διακριτή γραμμή στο παραστατικό που διαβιβάζεται...

Πως διαβιβάζεται η πληροφορία Παρακράτησης Φόρου 20% της περ. δ’ παρ.1 άρθρου 62 από τον εκδότη του παραστατικού;

17/02/22, 16:52 | Έσοδα

Το ποσό της παρακράτησης φόρου διαβιβάζεται διακριτά με την αντίστοιχη κατηγορία φόρου myDATA. Ο λογαριασμός φόρου που χρησιμοποιήθηκε στις...

(Video) Διαβίβασε ο πελάτης μου από το πρόγραμμά του λανθασμένο χαρακτηρισμό εσόδου, τι κάνω;

17/02/22, 16:50 | Έσοδα

Στην περίπτωση που έχω καταχωρήσει τη λογιστική εγγραφή με διαφορετικό χαρακτηρισμό από αυτόν που έχει διαβιβαστεί στο myDATA, κατά την...

(Video) Πως διαβιβάζω τα Ζ;

17/02/22, 16:42 | Έσοδα

Για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τα παραστατικά λιανικής στην εφαρμογή της Λογιστικής και κατ’επέκταση να σταλούν οι χαρακτηρισμοί, θα πρέπει να...

(Video) Πώς ακυρώνω ένα παραστατικό που διαβιβάστηκε λανθασμένα;

17/02/22, 14:51 | Έσοδα

Η ακύρωση παραστατικού πραγματοποιείται από την ενότητα Ολοκληρωμένα και εφόσον εκτελεστεί επιτυχώς, επιστρέφεται το ΜΑΡΚ ακύρωσης από την Α.Α.Δ.Ε....

(Video) Πως θα διαβιβάσω παραστατικό Πιστωτικό ΦΠΑ;

17/02/22, 14:49 | Έσοδα

Τύπος Παραστατικού: 5.1/5.2 Καθαρή Αξία: 0,00 Ποσό ΦΠΑ: ΧΧ,ΧΧ Κατηγορία: category1_95 χωρίς ενημέρωση του Ε3. Δείτε σχετικό...

(Video) Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι εταιρίες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

17/02/22, 14:47 | Έσοδα

Οι εταιρίες που φορολογούνται με τον Ν.27/1975 διαβιβάζουν συγκεντρωτικά και ετησίως τα έσοδα/έξοδα φορολογικής βάσης 17.4/17.6. Αν ασκούν παράλληλα...

(Video) Μπορώ ως λογιστής να στέλνω από το λογιστικό μου πρόγραμμα τα έσοδα των πελατών μου που κόβουν λίγα τιμολόγια ετησίως;

17/02/22, 14:46 | Έσοδα

Για το 2021 δεν υπάρχουν κυρώσεις και μέχρι να νομοθετηθούν αυτές στον 4174/2014, υπάρχει ανοχή ως προς το χρόνο διαβίβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 5...

Ποια η διαφορά του Τύπου Παραστατικού 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και του 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο;

17/02/22, 14:45 | Έσοδα

Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις...

(Video) Αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβαίνουν όλες στο myDATA ή μόνο η Βασική ενίσχυση; Ποιό είδος παραστατικού θα χρησιμοποιηθεί και με ποιά ημερομηνία; Της πληρωμής ή της έκδοσης της βεβαίωσης;

17/02/22, 14:42 | Έσοδα

Το φορολογικό στοιχείο του ελέγχου είναι η βεβαίωση. Θα διαβιβαστεί με Τύπο 1.1 όλο το ποσό επιδότησης για το μέρος που δεν φορολογούμαστε και θα...comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
myDATA