06/12/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

40 + 1 επίκαιρες απαντήσεις για Αναστολές, Δώρα, Άδειες, Ασθένειες, Επιδοτήσεις, Ρήτρες Διατήρησης!

του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων EpsilonNet

Κατόπιν εκατοντάδων ερωτημάτων σας στη υπηρεσία Komvos του e-forologia, το παρόν άρθρο αποτελεί μια μικρή σύνοψη με σκοπό να συνδράμει στην πρακτική ενημέρωση των συναδέλφων που όλο αυτό το διάστημα βιώνουν τον δικό τους γογλοθά προσπαθώντας τις περισσότερες φορές να ερμηνεύσουν διατάξεις, εγκυκλίους, αποφάσεις που αποτελούν δυσεπίλυτους γρίφους που μπροστά τους ωχριά ακόμη και η Πυθία.

Φυσικά μιας και πλησιάζουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων, η τελευταία ερώτηση αποτελεί ένα special δώρο επιβράβευσης από το Υπουργείο Εργασίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

1. Τι αποζημίωση θα λάβει κάποιος που θα είναι σε αναστολή έως τις 14 Δεκεμβρίου;

Θα λάβει ως αποζημίωση 17,8€ X 14 ημέρες = 249,2€

2. Από πότε ανοίγει το σύστημα για τις δηλώσεις αναστολής Δεκεμβρίου;

Από τις 8 Δεκεμβρίου. Αναμένεται φυσικά να ολοκληρωθεί στις αρχές Γενάρη. Οι πληρωμές για κλειστές επιχειρήσεις προσδιορίζονται στο τελευταίο 10ήμερο του Δεκέμβρη ενώ για τις πληττόμενες επιχειρήσεις έως τα μέσα Γενάρη

3. Επιτρέπεται η αποχώρηση εργαζομένου όσο αυτός βρίσκεται σε αναστολή;

Η οικειοθελής αποχώρηση επιτρέπεται, η καταγγελία σύμβασης απαγορεύεται, η πρόωρη λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου απαγορεύεται

4. Προσέλαβα εργαζόμενο 1η Δεκεμβρίου. Μπορώ να τον βάλω σε αναστολή;

Για αναστολές Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου, γίνονται δεκτές προσλήψεις έως και τις 4 Νοεμβρίου

5. Έχω τη δυνατότητα να διορθώσω ή να υποβάλλω εκ νέου μια δήλωση αναστολής Οκτωβρίου;

Την παρούσα στιγμή όχι, αλλά έχουμε καταθέσει το αίτημα για δικαίωμα ορθής επανάληψης και οι πιθανότητες να γίνει δεκτό είναι μεγάλες

6. Ποιες οι προθεσμίες που ισχύουν τον μήνα Δεκέμβριο για τις αναστολές;

Έως τις 7/12/2020 πραγματοποιείται:

· η υποβολή δηλώσεων αναστολών και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα Νοέμβριο, πληττόμενων επιχειρήσεων και των εργαζομένων αυτών (αν αφορά 1η υποβολή η διόρθωση αυτής π.χ. λόγω IBAN),

· η υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων ειδικών περιπτώσεων αναστολών εργαζομένων για τις κατηγορίες α) «Ιανός» β) ευπαθείς ομάδες,

· η υποβολή δηλώσεων αναστολών για τον μήνα Νοέμβριο από επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση, καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση του διαστήματος αναστολής των συμβάσεων εργασίας και β) των εργαζομένων που αφορούν οι προηγούμενες αναστολές

Έως τις 10/10/2020 πραγματοποιείται:

· η υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,ξεναγών και τουριστικών συνοδών

· η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών (Λατόμοι, Δασεργάτες, Μουσικοί μέλη του οικείου σωματείου, Ηθοποιοί, Υπάλληλοι κινηματογράφων/θεάτρων κ.ά.)

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

7. Πότε προβλέπεται η πληρωμή των εργαζομένων από το κράτος;

Σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες, θα καταβληθεί η πρώτη δόση έως την 21η Δεκεμβρίου και θα αφορά το ποσό που αναλογεί στις αναστολές Μαΐου – Νοεμβρίου ενώ η οριστική εκκαθάριση αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις αναστολής Δεκεμβρίου;

8. Τι αποζημίωση θα λάβει ένας εργαζόμενος απ το κράτος ως δώρο ενώ αυτός είναι σε αναστολή Μάιο και Νοέμβριο;

Θα λάβει 1/8 των 534€ και άλλο 1/8 των 800€

9. Έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να χορηγήσει όλο το Δώρο στον εργαζόμενο παρότι αυτός είναι σε αναστολή;

Ναι αυτή η δυνατότητα παρέχεται και σύμφωνα με πληροφορίες μας δεν θα επηρεάσει την κρατική επιδότηση.

10. Η κρατική επιδότηση για το Δώρο Χριστουγέννων αναστολής θα καλύψει και τις εισφορές;

Ναι οι εισφορές θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και αναμένονται οδηγίες από τον ΕΦΚΑ για τον τρόπο υποβολής της ΑΠΔ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

11. Μια σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει στις 15 Δεκεμβρίου αλλά ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή από πληττόμενη επιχείρηση από 7 Νοεμβρίου; Επεκτείνετε υποχρεωτικά και μέχρι πότε.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθένταχρόνο που υπολείπεται.

12. Υπάρχει κάποια ενέργεια που πρέπει να γίνει ως προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αλλά και προς τον εργαζόμενο αν επεκταθεί η σύμβαση;

Αν ο εργαζόμενος είναι πλήρους απασχόλησης, δεν απαιτείται καμία υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αν είναι μερικής απασχόλησης απαιτείται υποβολή Ε9 όπου να δηλώνεται το διάστημα επέκτασης της σύμβασης.

Και στις 2 περιπτώσεις, απαιτείται γνωστοποίηση της – υποχρεωτικής – επέκτασης της σύμβασης προς τον εργαζόμενο γιατί ειδάλλως θα θεωρηθεί σιωπηρή μετατροπή της σύμβασης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου

ΑΔΕΙΕΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

13. Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται το δικαίωμα επέκτασης της αδείας έως 30/6/2021;

Η δυνατότητα παρέχεται για εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020.

14. Σε περίπτωση που μεταφερθεί η άδεια, μεταφέρεται και η υποχρέωση καταβολής του Επιδόματος Αδείας (αν αυτό δεν έχει καταβληθεί ήδη);

Έτσι ακριβώς καθώς το επίδομα πληρώνεται πριν από την έναρξη της κανονικής αδείας

15. Αν ο εργοδότης δεν επιθυμεί να μεταφέρει την άδεια στο νέο έτος, δύναται να καταβάλει Αποζημίωσης Αδείας;

Ναι παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αποδοχών μη δεδουλευμένης αδείας οι οποίες ωστόσο α) δεν θα έχουν προσαύξηση 100% καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα εργοδότη, β) θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές καθώς αυτή η υποχρέωση υφίσταται να συνεχίζεται η εργασιακή σχέση.

16. Και πως θα δηλωθεί σε αυτή την περίπτωση το έντυπο Ε11 με τις ετήσιες άδειες;

Σύμφωνα με ενημέρωση μας θα υπάρξει διάταξη που θα δίνει οδηγίες για αυτό τον χειρισμό

17. Τι ισχύει με το Επίδομα Αδείας για το διάστημα αναστολής

Η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ’ αρχήν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών για το χρονικό διάστημα αυτής, όμως δεν την καταλύει. Απλώς αναστέλλει την ενέργεια και τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης, με διατήρησή της όμως προς το σκοπό της συνέχισής της, όταν εκλείψει ο λόγος αναστολής.

18. Υπάρχει κάποια κρατική επιδότηση όσον αφορά το Επίδομα Αδείας για τα διαστήματα αναστολών

Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόνοια και κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά άδικο ιδίως για νεοπροσληφθέντες, εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, εποχικούς ξενοδοχοϋπαλλήλους. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή του Επιδόματος Αδείας αποτελεί εξ ολοκλήρου υποχρέωση του εργοδότη

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

19. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων ή των μονάδων φροντίδας των παιδιών. Τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς;

Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ΄ αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού.

· 2 μέρες εργοδότης + 1 ημέρα κράτος + 1 ημέρα αδείας εργαζομένου

Αν δεν υπάρχει υπόλοιπο κανονικής άδειας τότε η ανάγκη καλύπτεται από οποιαδήποτε άλλη άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές (π.χ. σχολική άδεια)

20. Άδεια ειδικού σκοπού που αφορά περίοδο 30/11/20-4/12/2020 πως θα δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

· Δεν υποβάλλεται Ε11.1 για τον Νοέμβριο

· Υποβάλλεται Ε11.1 στον Δεκέμβριο (μέχρι 15/1) όπου περιλαμβάνει και την άδεια του Νοεμβρίου.

o Υποβολή Δεκεμβρίου

· 30/11 Ειδικού σκοπού

· 1/12 Ειδικού σκοπού

· 2/12 Ειδικού σκοπού

· 3/12 Κανονική

· Αν δεν υπάρχει υπόλοιπο κανονικής αδείας τότε δηλώνεται οποιαδήποτε άλλη άδεια με τον τύπο «Άλλη Άδεια»

Στην ΑΠΔ σύμφωνα με εγκύκλιο του Μαΐου, η άδεια ειδικού σκοπού απεικονίζεται με τύπο αποδοχών 01 – τακτικές αποδοχές.

21. Έχει νοσήσει με covid-19 του παιδί μου. Τι άδεια δικαιούμαι;

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές:

· κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και

· κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό,

22. Είμαι εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα «Υψηλού κινδύνου». Τι δυνατότητες έχω ως προς την παροχή εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID-19;

Eάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος.

23. Έχω τεθεί σε κατ΄ οίκον περιορισμό γιατί ήρθα σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τι δικαιούμαι;

Eάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, τότε έχουμε κατ’ οίκον παραμονή για 14 ημέρες και πληρωμή από τον εργοδότη. Ο εργαζόμενος θα συμπληρώσει 5 8ωρα με 1 ώρα επιπλέον απασχόληση

24. Είμαι εργαζόμενος κι έχω διαγνωστεί με covid-19. Θα θεωρηθεί ως ασθένεια ή ισχύει κάτι άλλο;

Παρότι το Υπουργείο όφειλε να δώσει διευκρινίσεις, πλέον ο ΕΦΚΑ ορίζει ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να λάβει αναρρωτική άδεια από ιδιώτη γιατρό όπου να αναγράφονται και τα συμπτώματα και μαζί με το θετικό μοριακό τεστ να απευθύνεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για να επιδοτηθεί όπως και η κάθε άλλη ασθένεια

25. Πότε δηλώνονται οι Άδειες Ειδικού Σκοπού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

ΑΠΟ 23/11/2020 ΕΩΣ 15/12/2020 για διαστήματα αδείας από 14/9/2020 (έναρξη σχολικού έτους2020-2021) και έως 30/11/2020

26. Έχει εκδοθεί προθεσμία για τις υποβολές αδειών γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον covid 19;

Αναμένεται υπουργική απόφαση και δεν έχει εκδοθεί ακόμη προθεσμία

ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

27. Ένας εργαζόμενος μου είναι σε ασθένεια η οποία λήγει στις 10 Δεκεμβρίου; Μπορεί να μπει σε αναστολή και από πότε;

Μπορεί να μπει σε αναστολή από την επόμενη ημέρα λήξης της ασθένειας

28. Η άδεια λοχείας μιας γυναίκας τελειώνει στις 15 Δεκεμβρίου και έχει και υπόλοιπο αδείας. Πότε μπορεί να ξεκινήσει το 6μηνο ΟΑΕΔ;

Μπορεί να ξεκινήσει μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα να μπει ο εργαζόμενος σε αναστολή και να ακολουθήσουν στη συνέχεια η κανονική άδεια και το 6μηνο ΟΑΕΔ

29. Τι ισχύει αν κατά τη διάρκεια της αναστολής ένας εργαζόμενος προσκομίσει χαρτί ασθενείας;

Ασθένεια και Αναστολή δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Άρα γίνεται διακοπή της αναστολής για όσο διαρκεί η ασθένεια και στη συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου αναστολής

30. Τι ισχύει με το μειωμένο ωράριο μιας γυναίκας μετά την εγκυμοσύνη η οποία έχει μπει σε αναστολή;

Επεκτείνεται ισόχρονα με το χρόνο που διαρκεί η αναστολή

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ – ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

31. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος ο οποίος ήταν σε καραντίνα πρέπει να συμπληρώσει τις μισές ώρες, αυτές δηλώνονται ως υπερεργασία με 1 ώρα ανά ημέρα;

Όχι διότι θεωρούνται ως επιπλέον ώρες αναπλήρωσης οι οποίες μάλιστα δεν έχουν αποδοχές.

Και μάλιστα επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση για τον τρόπο γνωστοποίησης αυτών των ωρών στο ΕΡΓΑΝΗ, συνίσταται να γίνεται υποβολή Ε4 συμπληρωματικού ωραρίου όπου να αναγράφεται στις παρατηρήσεις το εξής: «αναπλήρωση ωρών καραντίνας»


32. Τι πρέπει να κάνει εργοδότης που χρειάζεται εργαζόμενο για υπερωριακή απασχόληση πέραν των ανωτάτων ορίων;

Έως και 31/12/2020, εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, μπορούν να τους απασχολήσουν επιπλέον υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του ΥπουργούΕργασίας.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ / ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

33. Μέχρι πότε έχει ισχύ το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας;

Μέχρι την 31η/12/2020 ενώ αναμένεται παράταση του μέτρου και για το 1ο 2μηνο του 2021

34. Έχει το δικαίωμα ο ελεγκτής του Σ.ΕΠ.Ε να επιβάλλει πρόστιμο αν δεν τηρείται το όριο του 50% της τηλεργασίας

Όχι σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να ζητηθούν γραπτές εξηγήσεις στις οποίες φυσικά ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει τις – υποκειμενικές – αιτιάσεις του.


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

35. Μπορώ να βάλω σε αναστολή εργαζόμενο των 100.000 θέσεων εργασίας ο οποίος είναι σε πληττόμενη επιχείρηση;

Ναι επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της αρχικής ΚΥΑ του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

36. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης εργαζομένου με το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας σε πληττόμενη επιχείρηση;

Ναι επιτρέπεται αυτή η ενέργεια;

37. Έχω εργαζόμενο ο οποίος έχει προσληφθεί με επιδοτούμενο πρόγραμμα 75%. Μπορώ να τον βάλω σε αναστολή από πληττόμενη επιχείρηση;

Ναι παρέχεται το δικαίωμα αυτό;

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

38. Κάποιος που είχε σε αναστολή υπαλλήλους από τον Απρίλη και παρατάθηκε έως και Νοέμβριο πόσο διάστημα πρέπει να τον κρατήσει.

Το διάστημα που πρέπει να τον διατηρήσει είναι ισόχρονο με το διάστημα αναστολής Νοεμβρίου και δεν προστίθενται τα προηγούμενα διαστήματα αναστολής

39. Υφίσταται κάποια ρήτρα διατήρησης για κλειστές επιχειρήσεις;

Όχι δεν υπάρχει. Η ρήτρα αφορά μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις

40. Και τι ισχύει για επιχειρήσεις που τον Νοέμβριο ήταν και πληττόμενες και κλειστές;

Ισχύει η τελευταία κατάσταση, δηλαδή η κλειστή επιχείρηση και άρα δεν υπάρχει ρήτρα διατήρησης

H Ερώτηση – Δώρο

41. Τι άλλο θα μπορούσε να προστεθεί στις αμέτρητες υποχρεώσεις λογιστών;

Με δεδομένο ότι ειδικά για τον Δεκέμβριο, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι υποχρεώσεις για υποβολές στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας, αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την οποία θα δημιουργηθεί το έντυπο Ε13 (πιάσαμε 13άρι) … το οποίο θα αφορά υποβολή για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους της επιχείρησης , κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Μάλιστα η ημερομηνία υποβολής θα είναι έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020.

Υ.Γ. θα ευχόμουν μετά την ανάγνωση του άρθρου να είχε σήμερα τη δυνατότητα να το σχολιάσει και να το ελέγξει ένας άριστος γνώστης της εργατικής νομοθεσίας, ένας άξιος συνάδελφος, ένας άνθρωπος ο οποίος μας εμπιστεύτηκε από τα πρώτα μας βήματα προ 20ετίας και πάνω απ όλα ένας πολύ καλός φίλος έδωσε μεγάλες μάχες για τον κλάδο αλλά δυστυχώς το «παιχνίδι» της μοίρας και της πανδημίας τον πήρε από κοντά μας

Φίλε, συνάδελφε, συναγωνιστή Τέλη Καρατζά, θα σε θυμόμαστε πάντα και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει ….comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Χριστουγέννων, Υπερωρία, Υπερεργασία, Επίδομα Αδείας, Τηλεργασία, Σύμβαση ορισμένου χρόνου, Εξάμηνο ΟΑΕΔ, Ετήσια άδεια, Αδεια λοχείας, Μεταφορά αδειών, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Άδεια μητρότητας, Κορωνοϊός, Άδεια ειδικού σκοπού, Ευπαθείς ομάδες, Εξ αποστάσεως εργασία, Αποζημίωση ειδικού σκοπού, Αναστολή σύμβασης, Ρήτρα διατήρησης