12/02/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Ακατάσχετο και αφορολόγητο της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1. Η επιχορήγηση που παρέχεται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, για την αντιμετώπιση των ζημιών, είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο Δημόσιο εν γένει, στους δήμους, στις περιφέρειες, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι οι δικαιούχοι να μπορούν να χρησιμοποιούν το ποσό της επιχορήγησης για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τη θεομηνία ή τη φυσική καταστροφή, ώστε η πληγείσα επιχείρηση να επαναφέρεται στην προηγούμενη κατάσταση.

2. Υπάγονται για λόγους κοινωνικής πρόνοιας στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από:

  • 24%, που ισχύει, τα ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς της δασμολογικής κλάσης 2844 και άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3822 και 3824 καθώς και οι υπηρεσίες ακτινοθεραπειών σε καρκινοπαθείς,
  • 13%, που ισχύει, τα σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3006 και τα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3002 και 3006.

3. Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών, εκατόν είκοσι τρείς (123) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

4. Επικαιροποιείται το σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και κάθε άλλης διάταξης.

Δείτε την τροπολογία εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, Αφορολόγητο, Αποκατάσταση ζημιών, πλημμύρες, Ακατάσχετο