09/09/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Μπορώ να απολύσω ξενοδοχοϋπάλληλο κατά τη νεκρή περίοδο; Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση που λειτουργεί εποχιακά, δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ακόμη κι αν αυτός έχει τηρήσει τις για την επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο απαιτούμενες διατυπώσεις, καταβάλλοντάς του την από το Ν. 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσης εργασίας που δικαιούται. Για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα συνολικής παροχής υπηρεσίας του απολυόμενου στην επιχείρηση, μη υπολογιζόμενου του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο εργαζόμενος μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη. Ο δε υπολογισμός της αποζημίωσης του απολυόμενου γίνεται βάσει των αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου απασχόλησής του.

Εάν αντιθέτως υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.1346/1983 «περί επαναπρόσληψης του ξενοδοχοϋπαλλήλου» και η επιχείρηση χωρίς να καταγγείλει τη σχέση εργασίας, δεν αποδέχεται την προσφερόμενη εργασία του μισθωτού, μολονότι τηρήθηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις, τότε η επιχείρηση καθίσταται υπερήμερος, υποχρεούμενη να καταβάλλει στο μισθωτό τους οφειλόμενους μισθούς υπερημερίας.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Καταγγελία, Απόλυση, Επαγγέλματα > Ξενοδοχοϋπάλληλος