05/09/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων ζητά Ανάκληση της Πράξης του Διοικητή ΤτΕ 2682/03.06.2019

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας και ζητάμε την ανάκληση της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Αριθμ. 2682/03.06.2019, που προβλέπει ότι:

«Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.»

Με την προαναφερθείσα Πράξη του Διοικητή, η αρχική υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019 ενώ οι μη συμμορφωθείσες νομικές οντότητες με τα προβλεπόμενα της Πράξης-στη συντριπτική τους πλειοψηφία μικρές και πολύ μικρές επιχείρησης - θα έρχονται αντιμέτωπες με διόλου ευκαταφρόνητα πρόστιμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πράξη «Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν)».

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Διοικητής της ΤτΕ μόλις στις 3.6.2019 ανακάλυψε τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» το οποίο επικαλείται για την προς εφαρμογή Πράξη. Το όλο θέμα έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στον επιχειρηματικό και λογιστικό κόσμο καθώς επίσης στα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής αλλά και την επιβολή υψηλών προστίμων σε όσους δεν συμμορφώνονται. Υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά ότι η ρύθμιση αφορά στην πλειονότητα τους μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για αυτό, εναντιωνόμαστε σθεναρά στη δεσποτική λογική της εν λόγω Πράξης του Διοικητή της ΤτΕ που χωρίς να προβεί σε κανενός είδους διάλογο ώστε να λάβει υπόψη του τις απόψεις των εμπλεκόμενων -επιχειρηματική κοινότητα, λογιστές και φορείς (πχ ΓΕΜΗ) - προβαίνει σε επιβαρυντικές για τον κόσμο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας θεσμοθετήσεις.

Επίσης, ενημερώνουμε τον βιαστικό κ. Στουρνάρα ότι τα στοιχεία που ζητά μέσω της εν λόγω Πράξης είναι διαθέσιμα σε μεγάλο βαθμό στο ΓΕΜΗ. Αυτό που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση είναι η δια-συνδεσιμότητα των στοιχείων του ΓΕΜΗ με την ΤτΕ και σε δεύτερη φάση -εφόσον και όπου απαιτείται-την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις.

Για αυτό ζητάμε την αναστολή του μέτρου και προτείνουμε το αυτονόητο: την εφαρμογή της δια-λειτουργικότητας των συστημάτων και των βάσεων δεδομένων έτσι ώστε να σταματήσει η επιβάρυνση (κόστος συμμόρφωσης) της επιχειρηματικής κοινότητας και ειδικότερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και η εξόντωση των λογιστών με την αλόγιστη παροχή λογιστικών στοιχείων που έχουν ήδη υποβληθεί και δημοσιευτεί.


Μενέλαος Μαλτέζος
Εκπρόσωπος
Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων
(ΣΥΝΑΡΟΕΕ)comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ανώνυμη Εταιρεία, Τράπεζα της Ελλάδος, Επαγγέλματα > Οικονομολόγος, Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ