05/09/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Γιατί η παράταση στη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι μονόδρομος - Οι απαιτούμενες βελτιώσεις στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ

Α. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με χτεσινή απόφασή της η Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, κατόπιν δικής μου εισήγησης, αποφάσισε να ζητήσει την παράταση της προθεσμίας για τη ρύθμιση των έως 120 δόσεων του N.4611/2019. Αντίστοιχη απόφαση έχει λάβει ο Εμπορικός Σύλλογος.

Για το δικηγορικό σώμα η ρύθμιση αυτή αποτελεί μια διέξοδο που μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες ασφαλισμένους, που κυρίως συνεπεία της οικονομικής κρίσης, έχουν βρεθεί με ασφαλιστικές οφειλές που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν. Στα πλαίσια αυτά έχουμε συντάξει αναλυτικό οδηγό με παρουσίαση βήμα-βήμα της όλης διαδικασίας, που, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη και χρήζει βελτιωτικών παρεμβάσεων.

Με τη νέα πολιτική ηγεσία ήρθε και η πρώτη σημαντική βελτίωση της ρύθμισης με τη μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%, γεγονός που καταδεικνύει ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην επιτυχία της ρύθμισης, με γνώμονα την ελάφρυνση του βάρους των ασφαλισμένων.

Πέραν όμως των ανωτέρω θετικών μηνυμάτων, η επιτροπή ασφαλιστικού και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων γίνεται καθημερινά δέκτης της αγωνίας εκατοντάδων συναδέλφων, που βλέπουν τις οφειλές τους (κυρίως προ του 2016) να μην έχουν ανέβει στην πλατφόρμα, καθόσον οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (τ.ΤΑΝ, ΤΥΔΕ κλπ.) αδυνατούν να αποστείλουν έγκαιρα τις οφειλές και έτσι υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσουν αυτές να ενταχθούν στη ρύθμιση, ή να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα, καθόσον η προθεσμία της ρύθμισης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα υπάρχουν και περιπτώσεις που η διαβίβαση της οφειλής εμπεριέχει λάθη, που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ προς αντιμετώπισή τους.

Επιπροσθέτως παρουσιάζεται και το απαράδεκτο γεγονός της εκδόσεως Πράξεως Βεβαιώσεως Οφειλής για απλήρωτες εκκαθαρίσεις 2017, ενώ διαρκεί ακόμη η προθεσμία ρύθμισης και των χρεών αυτών. Τούτο μάλιστα χωρίς την προηγούμενη τήρηση των αναγκαίων κατά Νόμο διατυπώσεων, όπως προηγούμενη ακρόαση, ή έστω προειδοποίησης. Η φερόμενη ως Π.Β.Ο. κοινοποιείται ηλεκτρονικά χωρίς μάλιστα να γνωστοποιούνται στον ασφαλισμένο τα δικαιώματά του (ένσταση ή ενδικοφανής προσφυγή κλπ.).

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η χορήγηση προθεσμίας τουλάχιστον μέχρι 31.12.2019, ώστε να μπορέσουν να αποσταλούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ασφαλιστικές οφειλές (κυρίως προ του 2016) και να ενταχθούν, όσοι περισσότεροι ασφαλισμένοι γίνεται.

Η διαφαινόμενη επιλογή της Πολιτείας να θεωρεί εμπρόθεσμη την αίτηση ρύθμισης εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση μέχρι 30.9.2019 δεν φαίνεται να επιλύει το πρόβλημα για τους ακόλουθους λόγους:

1. Αν δεν εμφαίνεται το σύνολο των χρεών στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, δεν μπορεί ο ασφαλισμένος να έχει εικόνα της οφειλής του και της σύγκρισης αυτής (με επανυπολογισμό ή χωρίς), ώστε να επιλέξει την πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις που με τον επανυπολογισμό το ποσόν της οφειλής αυξάνεται (πχ. ασφαλισμένοι τ.ΕΤΑΑ πρώτης πενταετίας).

2. Αν δεν εμφαίνεται το σύνολο των χρεών στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, δεν μπορεί ο ασφαλισμένος να δει τους μήνες οφειλής, ώστε να συνυπολογίσει την επιρροή που θα έχει στην ανταποδοτική του σύνταξη, σε περίπτωση επιλογής του επανυπολογισμού.

3. Με την «τυφλή» επιλογή οριστικής υποβολής της αίτησης ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε μια διαρκή αβεβαιότητα, τόσον για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης, όσον και για τον προκαθορισμό των υποχρεώσεών του.

Είναι προφανές πως για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων που έχουν οφειλές η ρύθμιση δεν είναι απλή ούτε εύκολη. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία και πολύ σημαντική για την επανένταξη μιας μεγάλης μερίδας ασφαλισμένων στην κοινωνική ασφάλιση, που συνήθως έχει χάσει την εμπιστοσύνη της σ’αυτήν και βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ως εκ τούτου οφείλει η Πολιτεία να σταθεί πάνω στο πρόβλημα, να εξαντλήσει κάθε μέσο, ώστε η ρύθμιση αυτή να είναι επιτυχημένη και επωφελής για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ασφαλισμένων, αλλά και βιώσιμη μακροπρόθεσμα, ώστε να αυξηθούν και οι πόροι του συστήματος. Είναι γνωστόν από το παρελθόν ότι ένα μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαγομένων σε ρυθμίσεις, αδυνατεί να τις εξυπηρετήσει με την πάροδο του χρόνου. Τρέχουσες υποχρεώσεις και ποσά δόσεων πολλές φορές ξεπερνούν τις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών και μάλιστα σε περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Γι’αυτό η Πολιτεία θα πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τη ρύθμιση και την πορεία της και κατά καιρούς να κάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, με γνώμονα τη διασφάλιση των πόρων αλλά και της εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου προς το σύστημα.

Β. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ-Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Από τον καθημερινό χειρισμό της πλατφόρμας του ΚΕΑΟ έχει προκύψει μια σειρά προβλημάτων που εύκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Το περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη, κάτι που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, όμως το κυριότερο πρόβλημα είναι η πολλαπλή πιστοποίηση.

Πράγματι, ασφαλισμένοι με οφειλές σε περισσότερα του ενός παλαιά Ταμεία, ή/και με οφειλές και στον ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της αίτησης στον ΕΦΚΑ, να κάνουν πολλαπλές πιστοποιήσεις. Αυτό φυσικά είναι επί ζημία του ασφαλισμένου, γιατί ουσιαστικά γίνονται πολλαπλές ρυθμίσεις, πολλαπλασιάζονται οι δόσεις των 50 ευρώ και ο ασφαλισμένος κάθε μήνα πρέπει να κάνει διαφορετικές καταβολές (πολλαπλές ταυτότητες οφειλής).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω δικηγόρος Αθηνών με οφειλές στους παλαιούς τομείς του ΕΤΑΑ και οφειλή ΕΦΚΑ 2017-2018.

Οφειλές:

ΤΑΝ: 3.000 ευρώ

ΤΕΑΔ: 1.000 ευρώ

ΤΥΔΑ: 1.000 ευρώ

ΕΦΚΑ: 1.000 ευρώ

Σύνολο: 6.000 ευρώ

Λογικά πρόκειται για μια συνολική ασφαλιστική οφειλή που μπορεί να ρυθμιστεί σε 120 δόσεις των 50,00 ευρώ (χωρίς προσμέτρηση τόκων) και όμως η πλατφόρμα υποχρεώνει τον ασφαλισμένο να τη ρυθμίσει σε πολύ λιγότερες, αφού πρέπει να κάνει 4 ρυθμίσεις με ελάχιστη δόση εκάστης 50 ευρώ και έτσι να πληρώνει 200 ευρώ μηνιαίως.

Αν αυτά προστεθούν στην ελάχιστη τρέχουσα εισφορά ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ 2019 περίπου 300 ευρώ, ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλλει μηνιαίως μετά τη ρύθμιση το ποσόν των 500 ευρώ, που δύσκολα θα καταφέρει να συγκεντρώνει κάθε μήνα.

Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί άμεσα μέριμνα, ώστε να ενοποιηθούν αυτές οι ρυθμίσεις, να εκδίδεται ένας κωδικός πληρωμής και να παρασχεθεί η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των δόσεων στους ασφαλισμένους. Θα είναι ένα θετικό βήμα που θα καταστήσει πιο βιώσιμη τη ρύθμιση. Είπαμε είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία…comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΕΑΟ, Αίτημα παράτασης, ΕΦΚΑ, Ρύθμιση 120 δόσεων