09/07/19 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομιάς

Εκδόθηκε η απόφαση Ε.2129/2019 σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, στην περίπτωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του κληρονόμου από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα αναφέρεται, δεδομένου ότι ο δικαστικός εκκαθαριστής είναι υπόχρεος σε δήλωση των εισοδημάτων της κληρονομίας που αποκτώνται μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, δηλώνει και ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση της κληρονομιαίας ακίνητης περιουσίας στη χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αρχική ή τροποποιητική (εκπρόθεσμη), που υποβάλλει στο όνομα του κληρονόμου, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Δείτε την απόφαση εδώ.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ανείσπρακτα μισθώματα