08/05/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Η Πρωταπριλιά – για τους λογιστές – άργησε 1 μήνα! Τα πρόστιμα για τους εργοδότες έρχονται πλέον πιο σύντομα!

Εκνευρισμό και αναστάτωση έχει επιφέρει η νέα ρύθμιση περί ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας άδειας σε λογιστές αλλά και εργοδότες! Φήμες (από την πρωτεύουσα) κάνουν λόγο και για αλλαγή του ωραρίου των λογιστών σε 24 x 7!!!

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της άδειας

Ως πρωταπριλιάτικο αστείο φυσικά χαρακτηρίζεται από όλα τα στελέχη της αγοράς η προτεινόμενη ρύθμιση στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, μια ρύθμιση η οποία θεσπίζει την εκ των προτέρων υποχρεωτική καταχώρηση της χορηγούμενης ετήσιας άδειας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 53 Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του A.N. 539/1945 (Α' 229) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Ο εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.
β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περ. α' επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του N.3996/2011 (Α' 170).
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Η «δήθεν» προστασία των εργαζομένων


Η συγκεκριμένη ρύθμιση, συνοδεύεται μάλιστα από αιτιολογική έκθεση η οποία αναφέρει ότι: με τον τρόπο αυτό καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της πραγματικής χορήγησής της από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ωστόσο κάτι τέτοιο ίσχυε ούτως ή άλλως καθώς ο εργοδότης είχε την υποχρέωση:

 • Να αναγράφει την ετήσια άδεια στον εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών κάθε μήνα
 • Να δέχεται «αίτηση αδείας» από τον εργαζόμενο για κάθε άδεια
 • Να υποβάλλει ετησίως και ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το Ε11 με το σύνολο των χορηγούμενων ημερών και αποδοχών αδείας για το σύνολο των εργαζομένων

Αλήθεια αναρωτιέμαι, τι παραπάνω φέρει αυτή η διάταξη που προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!

 • Και πως τελικά καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του Σ.ΕΠ.Ε.;
 • Τι θα συμβεί δηλαδή αν γίνει ένας έλεγχος και απουσιάζουν κάποιοι εργαζόμενοι για τους οποίους δεν δηλώθηκε άδεια;
 • Θα επιβληθεί πρόστιμο (που μπορεί να φτάσει μέχρι τις 50.000€);
 • Και ποιος είπε ότι απαγορεύεται να υπάρχει ασθένεια η οποία δεν δηλώθηκε εγκαίρως;
 • Και ποιος δηλαδή απαγορεύει τον εργαζόμενο να απουσιάσει εκτάκτως;

Θα έπρεπε να γνωρίζει ο νομοθέτης ότι ο εργαζόμενος είναι ήδη απόλυτα κατοχυρωμένος και δεν χρειάζονται επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί περαιτέρω.

Θα έπρεπε να γνωρίζει ο νομοθέτης ότι ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα της καταγγελίας για θέματα αδείας και αποδοχών επί 5ετίας

Θα έπρεπε επίσης να γνωρίζει ο νομοθέτης ότι σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του, της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αποδοχές αδείας προσαυξημένες κατά 100%

Η αδικαιολόγητη απουσία, τα πρόστιμα του ΕΦΚΑ και η αδυναμία συμψηφισμού με άδεια!

Ίσως ο νομοθέτης να μην γνώριζε ότι οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ (Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ και ελεγκτές Π.Ε.Κ.Α.) δεν αποδέχονται την αδικαιολόγητη απουσία των εργαζομένων απαιτώντας εμμέσως τον συμψηφισμό τέτοιων περιπτώσεων με κανονική άδεια.

Διότι η αδικαιολόγητη απουσία πέραν των άλλων θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, μια μικρή αδιαθεσία εργαζομένου που τελικά θα επιλέξει να μην πάει στην εργασία του ακόμη κι αν δεν επισκεφθεί ιατρό για να του χρεώσει άδεια ασθενείας.

Ίσως ο νομοθέτης, να μην γνώριζε ότι έχουν επιβληθεί πλήθος προστίμων σε εργοδότες οι οποίοι δήλωναν μειωμένες ημέρες ασφάλισης σε πλήρη απασχόληση (π.χ. 21, 22, 23, 24 ημέρες) γιατί οι εργαζόμενοι απουσίαζαν αδικαιολόγητα και ο εργοδότης δεν συμψήφιζε αυτές τις απουσίες με την κανονική άδεια

Η πρόσφατη εμπειρία μου ήταν οδυνηρή ακούγοντας έναν εργοδότη μιας επιχείρησης με 30 άτομα προσωπικό να μου αναφέρει ότι σε έλεγχο 10ετίας από τον ΕΦΚΑ του επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τις 20.000€ γιατί οι εργαζόμενοι είχαν σε κάποιους μήνες μειωμένες ημέρες ασφάλισης (δηλαδή λιγότερες από τις 25) και ο εργοδότης δεν συμψήφιζε αυτές τις ημέρες με άδεια.

Πλέον η δυνατότητα αυτή, εμμέσως καταργείται καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις, συνηθίζεται ο εργοδότης να ενημερώνεται εκ των υστέρων.

Άρα θα φτάσουμε στο σημείο, να είναι σύννομος με το εργατικό δίκαιο σε πιθανό έλεγχο του Σ.ΕΠ.Ε και να είναι παράνομος με τους κανόνες ασφάλισης σε πιθανό τακτικό έλεγχο από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Αλαλούμ …

Η αδυναμία τεχνικής εφαρμογής της διάταξης εκτός αν … αλλάξει το ωράριο των λογιστών και επιτραπεί η 7ήμερη απασχόληση επί 24ώρου βάσεως

Θεωρώ δεδομένο ότι οποιοσδήποτε βάλει την υπογραφή του σε αυτή τη διάταξη, δεν έχει περάσει ούτε απ' έξω από ένα λογιστικό γραφείο ή ένα λογιστήριο ή ένα τμήμα προσωπικού μιας επιχείρησης. Διότι αν περνούσε έστω απ' έξω τότε θα καταλάβαινε ότι κι οι εργαζόμενοι αυτού του κλάδου, απασχολούνται 5ήμερο και 8ώρο και όχι 7ήμερο και 24ωρο. Εκτός αν με τις νέες συνήθειες, γίνεται υποχρεωτική και η 7ήμερη απασχόληση επί 24ώρου βάσεως ΜΟΝΟ για τον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών.

Εκτός αν κάποιος «ειδικός» έχει βρει την νέα μέθοδο κλωνοποίησης του κλάδου.

Εκτός αν κάποιος μπορεί να απαντήσει σε κάποια από τα ακόλουθα απλά ερωτήματα:

 • Πως θα γίνει η ηλεκτρονική υποβολή αν κάποιος εργαζόμενος αιτηθεί άδεια το Σάββατο ή την Κυριακή;
 • Πως θα γίνει η ηλεκτρονική υποβολή αν κάποιος εργαζόμενος μιας νυχτερινής βάρδιας αιτηθεί άδεια την τελευταία στιγμή γιατί πολύ απλά του έτυχε κάτι
 • Πως θα γίνει η ηλεκτρονική υποβολή σε πλήθος αδικαιολόγητων απουσιών της τελευταίας στιγμής στα επισιτιστικά καταστήματα που απασχολούν εργαζόμενους τα απογεύματα, τα βράδια και το ΣΚ
 • Πόσα λεπτά χρειάζονται (ακόμη για χρησιμοποιείς την πλέον σύγχρονη εφαρμογή μισθοδοσίας) για να κάνεις έστω μια υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για έναν εργαζόμενο. Φανταστείτε τι θα πρέπει να γίνεται το καλοκαίρι που λαμβάνει άδεια το σύνολο των εργαζομένων. Ίσως τελικά από το σύνολο των εργαζομένων να εξαιρεθούν όσοι ασχολούνται με θέματα μισθοδοσίας

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, με άμεση παρέμβασή της, η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net, ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς για τις τεχνικές αδυναμίες της εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι με τον α ή β τρόπο η διάταξη θα εφαρμοστεί. Ως έσχατη λύση μάλιστα, προτάθηκε να γίνεται η ενημέρωση της άδειας μέχρι την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έναρξη αυτής για να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού της άδειας με αδικαιολόγητες απουσίες της τελευταίας στιγμής κάτι το οποίο μέχρι της στιγμή που γράφεται το άρθρο δεν φαινόταν να γίνεται αποδεκτό.

Ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων για το ειρωνικό ύφος αλλά δυστυχώς βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να γίνομαι αποδέκτης τρομερών παραπόνων, αγανάκτησης και οργής από εκατοντάδες στελέχη της αγοράς που αντιλαμβάνονται ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι ανεφάρμοστη εκτός αν ….

 • Οι λογιστές ζητήσουν αύξηση των αμοιβών τους από τους πελάτες τους
 • Οι επιχειρήσεις με εσωτερικά λογιστήρια προσλάβουν επιπλέον προσωπικό που να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις αμέτρητες υποβολές στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
 • Σε όλα τα λογιστικά γραφεία αλλά και λογιστήρια επιχειρήσεων εφαρμοστούν απογευματινές και βραδινές βάρδιες.

Επειδή ωστόσο τίποτα από τα παραπάνω δεν πρόκειται να συμβεί, το αποτέλεσμα είναι εκ των προτέρων γνωστό σε όλους.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ …

Αν μάλιστα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι το νομοσχέδιο θα πάει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τότε φοβάμαι ότι το «κακό» ήταν προδιαγεγραμμένο!

Κι ένα τελευταίο σχόλιο περί της διάταξης του «Βάσιμου Λόγου Απόλυσης» για την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης:

Η υπό ψήφιση διάταξη δεν παρέχει καμία επιπλέον εξασφάλιση στους εργαζομένους, καθώς αυτή προϋπήρχε ούτως ή άλλως. Το μόνο το οποίο θα επιφέρει είναι την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Θα κλείσω με μια ευχή … «Και μη χειρότερα»comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Σχέδιο Νόμου, Ηλεκτρονική υποβολή, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Κανονική άδεια