25/04/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές των διαχειριστών Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και λίγο πολύ όλοι ετοιμαζόμαστε για τις Πασχαλινές διαδικασίες που μας απασχολούν ευχάριστα κάθε χρόνο. Είτε φύγουμε, είτε μείνουμε στην πόλη μας, το Πάσχα θα αποτελέσει ένα ευχάριστο διάλειμμα για τις κουραστικές ημέρες που μας περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι, γεμάτες με προθεσμίες που θα πρέπει να προλάβουμε για άλλη μια χρονιά.

Οι ανάλογες και απαραίτητες παρατάσεις δόθηκαν, έστω και με Δελτία Τύπου, κι έτσι προθεσμίες που έληγαν την 30η Απριλίου μεταφέρθηκαν για μερικές ημέρες αργότερα, δεδομένου ότι η Τρίτη του Πάσχα θα μετατραπεί σε ημέρα αδειών για πολλούς.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά Δελτία Τύπου :

 • Η προθεσμία αποστολής Εντύπου ΦΠΑ 1ου τριμήνου 2019 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά, μεταφέρθηκε στις 6.5.2019.
 • Αντίστοιχα η προθεσμία αποστολής Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών μεταφέρθηκε κι αυτή στις 6.5.2019.
 • Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων και μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών μηνός Φεβρουαρίου 2019.
 • Η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν στις 30.4.2019, καθώς και δόσεων ρυθμίσεων που έπρεπε να πληρωθούν έως τις 30.4.2019 και αυτές, μεταφέρθηκαν για τις 6.5.2019.
 • Επίσης όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, μεταφέρθηκαν για τις 3.5.2019 η προθεσμία αποστολής ΑΠΔ Μαρτίου 2019, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου, καθώς και οι πληρωμές των δόσεων ρυθμίσεων που έπρεπε να πληρωθούν έως τις 30.4.2019.

Μέχρι στιγμής, το μόνο που έχει μείνει σε εκκρεμότητα είναι η προθεσμία υποβολής του εντύπου Πόθεν Έσχες χρήσεων 2015-2016-2017, αλλά και αρχικών δηλώσεων όσων έγιναν υπόχρεοι υποβολής το διάστημα αυτό, των οποίων η προθεσμία λήγει στις 30/4/2019.

Επίσημη παράταση δεν υπάρχει, αλλά ο υπόχρεος αποστολής του εντύπου μπορεί να εξασφαλίσει έμμεση παράταση επιλέγοντας την εξής διαδρομή:

 1. Αποστολή αρχικών δηλώσεων εντύπων Πόθεν Έσχες 2016-2017-2018 (χρήσεων 2015-2016-2107) έως τις 30 Απριλίου με ό,τι στοιχεία έχει στην κατοχή του.
 2. Εάν οι δηλώσεις είχαν σταλεί στο παρελθόν, οριστικοποίησή τους με την ίδια διαδικασία.
 3. Αποστολή τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 30 Μαΐου 2019, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που είναι σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος, ο υπόχρεος μπορεί να συμπληρώσει αυθορμήτως ελλείψεις ή ανακρίβειες της ΔΠΚ του, οποτεδήποτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και μέχρι έναν μήνα μετά τη λήξη αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θεωρείται ως εκπρόθεσμη η υποβολή της κι έτσι δεν προκύπτει υποχρέωση πληρωμής του σχετικού παράβολου- πρόστιμου που ορίζει το άρθρο 6 του Ν.3213/2003.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, θα ήταν καλύτερο να δοθεί κι εδώ μια ξεκάθαρη παράταση, δεδομένου ότι τα στοιχεία που ζητούνται και πρέπει να βρεθούν, μετατρέπουν τη διαδικασία υποβολής των εντύπων σε πολυδαίδαλη.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα «μέτωπα», τα οποία δυστυχώς είναι ουκ ολίγα, το νέο που είχαμε μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα είχε να κάνει με τον ΕΦΚΑ, ο οποίος στις 23/4/2019 εξέδωσε Εγκύκλιο που ορίζει τη διαδικασία απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών των διαχειριστών Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.

Σύμφωνα λοιπόν με την Εγκύκλιο 21/2019:

Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης στις εταιρείες μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Μέλος/Εταίρος και διαχειριστής, χωρίς αμοιβή διαχείρισης

Στην περίπτωση που τα μέλη- εταίροι ασκούν και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία, χωρίς αμοιβή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

2. Μέλος- Εταίρος και διαχειριστής με αμοιβή διαχείρισης

Μέλη- εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4387/2016, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.

Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δεν δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

3. Διαχειριστής - μη εταίρος- Τρίτο πρόσωπο

Στην περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί τρίτο προς τούτο πρόσωπο, έναντι αμοιβής, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 για όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και τους συνεισπραττόμενους κλάδους των Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Όσον αφορά την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις 2 και 3, η Εγκύκλιος ορίζει ότι θα γίνονται κι αυτές, όπως και μια σειρά άλλων «παράπλευρων» εισφορών, μέσω της αποστολής της ΑΠΔ της επιχείρησης.

Εξυπακούεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη απογραφεί ως εργοδότες θα χρησιμοποιούν τους υπάρχοντες κωδικούς ΙΚΑ, αναφέροντας μέσα στις σχετικές ΑΠΔ κι αυτές τις περιπτώσεις αμοιβών.

Από την άλλη, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες, θα πρέπει να προβούν σε σχετική απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών της τοπικής υπηρεσίας ΕΦΚΑ μισθωτών, το ΙΚΑ δηλαδή, όπως συνηθίζουμε ακόμη να λέμε.

Η απεικόνιση στην ΑΠΔ για τις αμοιβές που θα λαμβάνονται από τον μήνα Απρίλιο και μετά, θα γίνεται στις αντίστοιχες μηνιαίες υποβολές των ΑΠΔ, σύμφωνα με το ότι εφαρμόζεται και στους μισθωτούς υπαλλήλους.

Σχετικά όμως με την απεικόνιση, αλλά και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μηνών 6ου 2018 έως 3ου 2019, αυτή θα πρέπει να γίνει με αρχικές ή συμπληρωματικές ΑΠΔ οι οποίες θα κατατίθενται εμπρόθεσμα έως τις 30/6/2019 στην αρμόδια υπηρεσία ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) της έδρας του εργοδότη. Αντίστοιχα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να πληρωθούν κι αυτά έως τις 30 Ιουνίου 2019.

Βέβαια, κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε αυτό που είχαμε επισημάνει και στο άρθρο μας «Τέλος Μαρτίου με φορολογικές και ασφαλιστικές εκπλήξεις», ότι δηλαδή οι εν λόγω δηλώσεις θα υποβληθούν χειρόγραφα και σε καμία περίπτωση ηλεκτρονικά και επίσης ότι:

 • Σχεδόν κανένα ΙΚΑ δεν μπορεί να δεχτεί στικάκι USB.
 • Αρκετά δεν μπορούν να δεχτούν CD και ζητούν δισκέτα.
 • Άλλα δέχονται CD και δεν μπορούν να δεχτούν δισκέτα.
 • Η κυκλοφορία των δισκετών έχει σταματήσει εδώ και χρόνια…

Με λίγα λόγια, όλοι θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας ώστε να ολοκληρώσουμε κι αυτή τη διαδικασία που δημιουργήθηκε με αναδρομική ισχύ φυσικά, καθιστώντας αναγκαστική την επίσκεψη στα γκισέ των υπηρεσιών. Έτσι κι αλλιώς, η απόλυτη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών παραμένει όνειρο απατηλό…

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διαχειριστής ΕΠΕ, Διαχειριστής ΙΚΕ, Διαχειριστής ΟΕ, διαχειριστής ΕΕ, Ασφαλιστικές εισφορές