02/08/18 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οδηγίες για τη δήλωση υπερεργασίας - υπερωρίας μέσω SMS

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας, το νέο έντυπο Ε8 « Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» υποβάλλεται με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 54001 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) για τον απασχολούμενο, για τον οποίο πρόκειται να υποβληθεί SMS, να έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν τουλάχιστον μια υποβολή νέου-Ε8 με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους υποβολής,

ii) να έχει καταχωρηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι σε ισχύ ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου από το μενού [Αριθμοί Κινητών Τηλεφώνων] και

iii) ο εργαζόμενος να είναι στην τρέχουσα κατάσταση (μενού [Μητρώα] - [Στοιχεία Προσωπικού] και επιλογή πεδίου [Τρέχουσα Κατάσταση]).

Το γραπτό μήνυμα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα των 24 ωρών που ακολουθεί την υποβολή και αποτελείται από τέσσερα μέρη μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ο χαρακτήρας του κενού.

1ο Μέρος - [Υ1]

Το πρόθεμα αποτελείται από δύο χαρακτήρες και προσδιορίζει το είδος του μηνύματος, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υ1 αφορά υποβολή νέου-Ε8.

2ο Μέρος - [ΑΦΜ Εργοδότη]

Αριθμός εννέα ψηφίων (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του εργοδότη).

Σε περιπτώσεις εργοδοτών που διαθέτουν περισσότερους από έναν Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη (πολλαπλά ΑΜΕ), τότε το 2ο μέρος είναι αριθμός δεκαεννέα ψηφίων, από τα οποία τα πρώτα εννέα είναι ο ΑΦΜ του εργοδότη, ενώ τα υπόλοιπα δέκα ο ΑΜΕ.

3ο Μέρος - [ΑΦΜ Εργαζόμενου]

Αριθμός εννέα ψηφίων (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του εργαζόμενου).

4ο Μέρος - [Ώρα Έναρξης – Ώρα Λήξης]

Αριθμός οκτώ ψηφίων, από τα οποία τα πρώτα τέσσερα αφορούν την [Ώρα Έναρξης] (π.χ. 1500 για 15:00), ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα την [Ώρα Λήξης]. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου ακύρωσης προηγούμενης υποβολής, τότε ο αριθμός αποτελείται από οκτώ μηδενικά.

Παραδείγματα Υποβολής Εντύπου με SMS:

  • Εργοδότες με μοναδικό ΑΜΕ

Υ1 000000012 000000024 15001600 (Νέα Υποβολή ή Τροποποίηση Ώρας Λήξης)

Υ1 000000012 000000024 00000000 (Ακύρωση προηγούμενης υποβολής)

  • Εργοδότες με περισσότερα του ενός (πολλαπλά) ΑΜΕ

Υ1 0000000129000000001 000000024 16001900 (Νέα Υποβολή ή Τροποποίηση Ώρας Λήξης)

Υ1 0000000129000000001 000000024 00000000 (Ακύρωση προηγούμενης υποβολής)

Καταχώρηση αριθμών κινητών τηλεφώνων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή νέου-Ε8 με γραπτό μήνυμα (SMS) είναι να έχουν καταχωρηθεί και να είναι ενεργοί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων, από τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν υποβολές. Καταχωρώντας τιμές στα πεδία [Ημερομηνία Από] και [Ημερομηνία Έως], ο χρήστης επιλέγει για ποιό χρονικό διάστημα θα είναι ενεργός ο κάθε τηλεφωνικός αριθμός.

Δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των εισαχθέντων τηλεφωνικών αριθμών, παρά μόνο απενεργοποίησής τους, επιλέγοντας τιμές για τα πεδία [Ημερομηνία Από] και [Ημερομηνία Έως] προγενέστερες από την τρέχουσα ημερομηνία.

Πριν καταχωρήσετε νέο αριθμό κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτηση για να εμφανιστούν οι ήδη καταχωρηθέντες αριθμοί κινητών τηλεφώνων. Για τους αριθμούς αυτούς παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τιμών των πεδίων [Ημερομηνία Από] και [Ημερομηνία Έως] με κλικ στο κουμπί [Αλλαγή Ημερομηνιών], ενώ επιλέγοντας το [Ιστορικό Αλλαγών] εμφανίζονται στοιχεία για το σύνολο των προηγηθέντων ενεργειών τροποποίησης των προαναφερθέντων πεδίων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» στην Online Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπερωρία, Υπερεργασία, Έντυπο > Ε8, sms, γραπτό μήνυμα