25/05/18 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας ολοκληρώθηκε… Τι γίνεται όμως μετά;

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Το προηγούμενό μας άρθρο αφιερώθηκε στη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε3 και ειδικά στη συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την αρθρογραφία για το Ε3, δεδομένου ότι η υποβολή των δηλώσεων των νομικών προσώπων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ενώ παράλληλα πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Ορμώμενοι από τα αρκετά τηλεφωνήματα και e-mails που λαμβάνουμε στο γραφείο καθημερινά, στο σημερινό μας άρθρο θα ασχοληθούμε με τους κατοίκους εξωτερικού και ειδικότερα με αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταβολής και είναι ήδη δηλωμένοι ως κάτοικοι εξωτερικού.

Τη διαδικασία μεταβολής την έχουμε αναλύσει σε παλαιότερο άρθρο μας. Τι γίνεται όμως όταν έχει ολοκληρωθεί η μεταβολή και ο φορολογούμενος είναι δηλωμένος ως κάτοικος εξωτερικού; Θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση; Τι θα πρέπει να υποβάλλεται στη δήλωση; Θα πρέπει να προσκομίζει κάθε χρόνο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας; Και μία σειρά παρόμοιων ερωτημάτων μας γίνονται καθημερινά.

Ας απαντήσουμε κατά σειρά στα συχνότερα από αυτά:

Θα πρέπει να υποβάλλεται δήλωση στους κατοίκους εξωτερικού στην Ελλάδα ;

Καταρχήν, εάν στην Ελλάδα υπάρχει πραγματικό εισόδημα, η απάντηση είναι ότι φυσικά θα πρέπει να υποβληθεί φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας τα ελληνικά εισοδήματα, χωρίς να τίθεται θέμα για το εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα εισοδήματα που λαμβάνονται στο εξωτερικό.

Το παγκόσμιο εισόδημα, άρα και το ελληνικό, δηλώνεται στη χώρα φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου, λαμβάνοντας υπόψιν την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που κατοικεί, αλλά και την ενδεχόμενη ΣΑΔΦ που έχει η Ελλάδα με τη χώρα κατοικίας στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό να πρέπει να ζητηθεί από την Ελλάδα η πράξη εφαρμογής της ΣΑΔΦ ή έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται ο φόρος που έχει πληρωθεί στην Ελλάδα, ώστε να λειτουργήσει αφαιρετικά από τον φόρο που πληρώνει στη χώρα κατοικίας. Βέβαια το εάν θα πρέπει να υπάρχει έγγραφο από την Ελλάδα θα το κρίνει η ξένη φορολογική αρχή ή ο συνάδελφος φοροτεχνικός που υποβάλλει τη φορολογική δήλωση στο ξένο κράτος.

Στην περίπτωση που στην Ελλάδα δεν υπάρχει πραγματικό εισόδημα, η υποβολή φορολογικής δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο, όμως πολλές φορές, για τεχνικούς λόγους, θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται έστω και μηδενική.

Εάν ζητηθεί φορολογική ενημερότητα και υπάρχουν δηλώσεις πενταετίας στο σύστημα, δίδεται στον φορολογούμενο ηλεκτρονικά, εάν φυσικά δεν υπάρχουν οφειλές. Εάν το σύστημα δεν «βλέπει» δηλώσεις πενταετίας, δεν χορηγεί την ενημερότητα ηλεκτρονικά και θα πρέπει να ακολουθήσει επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ.. Για να χορηγηθεί θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και να υπάρχει φυσικά και η σχετική εξουσιοδότηση.

Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώτο έγγραφο που ζητούν οι τράπεζες για οποιαδήποτε συναλλαγή, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ανανέωση τραπεζικού λογαριασμού, επιβεβαίωση ΑΦΜ κ.λπ., είναι το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

Τι θα πρέπει να υποβάλλεται στην Ελληνική δήλωση;

Όπως προαναφέραμε, στην Ελληνική δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί το ελληνικό εισόδημα, εάν υπάρχει. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώνονται οι χρήσεις των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητο, αυτοκίνητο, σκάφος, πισίνα κ.λπ.) , αλλά και ο πίνακας 5.2 που αφορά τις πραγματικές δαπάνες που έγιναν στην Ελλάδα και αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης (αποπληρωμή ελληνικών δανείων, αγορές περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.).

Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι τεκμαρτές δαπάνες του άρθρου 31 του Ν.4172/2013, δεν εφαρμόζονται για τους κατοίκους εξωτερικού. Οι δαπάνες του άρθρου 32 του Ν.4172/2013 εφαρμόζονται όταν προκύπτει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος στέλνει στην Ελλάδα χρήματα από την αλλοδαπή, το ποσό αυτό μπορεί να συμπληρώνεται στον κωδικό 781 προκειμένου να αιτιολογήσει τις δαπάνες του άρθρου 32 του Ν.4172/2013. Προσοχή όμως, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός αυτός τα χρήματα θα πρέπει να έχουν σταλεί σε λογαριασμό που είναι δικαιούχος ο φορολογούμενος ή απευθείας στον αντισυμβαλλόμενο (πωλητή, τράπεζα κ.λπ.).

Επίσης να τονίσουμε ότι ο κάτοικος εξωτερικού δεν μπορεί να φιλοξενεί κάποιον στα πλαίσια της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Δεν μπορεί δηλαδή να συμπληρώσει τον κωδικό 007-008 στη δήλωσή του γιατί δεν έχει κύρια κατοικία, αλλά μόνο δευτερεύουσα. Προσοχή θα πρέπει να δίδεται λοιπόν όταν κάποιος μας ζητήσει να τον δηλώσουμε ως φιλοξενούμενο, αφού αυτός που τον φιλοξενεί θα πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας κι όχι εξωτερικού.

Θα πρέπει κάθε χρόνο να προσκομίζεται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να προσκομίζεται, θα πρέπει όμως να προσκομίζεται εάν ζητηθεί από την Ελληνική φορολογική αρχή. Με λίγα λόγια, κάθε χρόνο θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις ώστε ο φορολογούμενος να θεωρείται κάτοικος εξωτερικού, όπως αυτές αναλύονται στον ελληνικό νόμο , αλλά και στις εκάστοτε ΣΑΔΦ της Ελλάδας με τα ξένα κράτη. Θα πρέπει δηλαδή να τηρείται η προϋπόθεση των 183 ημερών, των οικογενειακών και επαγγελματικών συμφερόντων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται όταν ο κάτοικος εξωτερικού θελήσει να συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα.

Στο σημείο αυτό επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι εάν αλλάξει η χώρα κατοικίας, θα πρέπει να γίνει η ανάλογη μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τη νέα χώρα κατοικίας. Άλλωστε, στην επιβεβαίωση των στοιχείων δίδεται το σχετικό μήνυμα. Σκοπός αυτού είναι να στέλνονται από την ελληνική φορολογική αρχή τα πληροφοριακά στοιχεία στη σωστή φορολογική αρχή που κατοικεί ο φορολογούμενος, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών.

Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλει να αλλάξει φορολογικό εκπρόσωπο;

Η αλλαγή του φορολογικού εκπροσώπου γίνεται με δήλωση μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της εφορίας που ανήκει ο κάτοικος εξωτερικού, συμπληρώνοντας το έντυπο Μ7, με τη σύμφωνη γνώμη του νέου φορολογικού εκπροσώπου.

Ο φορολογικός εκπρόσωπος αυστηρά πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Εάν ο οριζόμενος φορολογικός εκπρόσωπος μεταφερθεί στο εξωτερικό ή φύγει από τη ζωή, θα πρέπει ο κάτοικος εξωτερικού να προβεί άμεσα σε μεταβολή του φορολογικού εκπροσώπου ορίζοντας νέο. Εάν δεν το κάνει αυτό, δεν θα μπορεί να υποβάλλει τη δήλωσή του, αφού θα φαίνεται ότι δεν έχει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.

Καλό τριήμερο σε όλους!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογική Κατοικία, Έντυπο > Ε3, Κάτοικος εξωτερικού, Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας