07/08/14 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τα μειωμένα πακέτα κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν από 1/7/2014


1. Με τον Ν.4254/2014, προβλέπεται μείωση, από 1/7/2014 και εφεξής, των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών (μη μισθολογικό κόστος) που καταβάλουν οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί για το προσωπικό που απασχολούν. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014  από 1/7/2014 καταργούνται: 

α) Η εργοδοτική εισφορά 1%. 
β) Η εργατική εισφορά 1%. 
γ) Η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. 

Οι ανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις α΄ και β΄ αφορούν στην κατάργηση της εισφοράς 1% που κατέβαλε ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα, υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ), ενώ η περίπτωση γ΄ αφορά στην ειδική εισφορά 1% που κατέβαλε ο εργοδότης υπέρ Στράτευσης για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. 

Επίσης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται η κατάργηση διατάξεων που αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του. 

Σημειώνεται ότι, με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ.3868/1958 ποσού οικογενειακών επιδομάτων. 

2. Από 1/7/2014 οι πόροι του ΛΑΕΚ οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής: 

α) Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) 
β) Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) 
γ) Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) 

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές , ασφαλισμένου και εργοδότη, αποτελούν πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο οποίος ενοποιήθηκε με το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής και δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). 

3. Τέλος, από 1/7/2014 η εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα, σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%. 

Συνεπώς, από 1/7/2014 και εφεξής, το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλει ο εργοδότης υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%. 
  

  Παραθέτουμε στα συνημμένα αρχεία τα νέα μειωμένα πακέτα κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών που ίσχυαν μέχρι 30/6/2013 καθώς και αυτά που ισχύουν από 1/7/2014 και εφεξής.


1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΩΣ 30/06/2014

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ 01/07/2014
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πακέτο Κάλυψης, Ποσοστά εισφορών, Ασφαλιστικές εισφορές