13/05/13 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Συχνές ερωτήσεις ΓΕΜΗ

Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ);

Δείτε εδώ τους ΚΑΔ που εξαιρουνται από τις ΥΜΣ (άρθρα 80 και 81 του Ν.3463/2008). Επίσης μπορείτε να κάνετε έλεγχο εγκυρότητας ΚΑΔ εδώ

Μπορώ να δοκιμάσω την εφαρμογή των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με μη πραγματικά δεδομένα;

Το δοκιμαστικό περιβάλλον ΥΜΣ βρίσκεται εδώ. Επικοινωνήστε με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να σας δωθούν οι demo κωδικοί.

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για ασφαλιστική ενημερότητα;

Απαλλάσσονται τα μέλη της εταιρείας που δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχολήσει προσωπικό, δεν ανεγείρουν οικοδομή, δεν ήταν κατά το παρελθόν μέλη σε εταιρεία κλπ (τα πεδία της σχετικής δήλωσης υπάρχουν στην οθόνη που θα βρείτε μπροστά σας στο βήμα «ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ»).

Πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν τα 15 € για χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ;

Δεν είναι υποχρεωτικό, και η σχετική υποδομή δεν είναι ούτως ή άλλως ακόμα έτοιμη. Καλό είναι πάντως να ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών ότι όταν το ΓΕΜΗ θα αποτελεί το μοναδικό πλέον εμπορικό μητρώο, όλη η πληροφόρηση που χρειάζονται για την επιχείρησή τους θα βρίσκεται πλέον εκεί και τότε θα είναι χρήσιμο να καταβάλουν το ποσό.

Σε ποιο στάδιο αποστέλλω την αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ και πότε πρέπει αυτός να απαντήσει;

Η αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ αποστέλλεται κατά το στάδιο αμέσως μετά την λήψη Αρ. ΓΕΜΗ και ποτέ σε προηγούμενο στάδιο. Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε απάντηση του περιφερειακού τμήματος του ΟΑΕΕ προκειμένου να προχωρήσουμε στην επόμενη οθόνη (λήψη ΑΦΜ της εταιρείας.

Όταν συμμετέχει νομικό πρόσωπο (εταιρεία) στη νέα εταιρεία που συστήνεται, για ποιόν ζητάω ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ;

Για τους μετόχους της εταιρείας που συμμετέχει, εφόσον είναι και αυτά φυσικά πρόσωπα.

Ποιο μέρος του καταστατικού «ανεβάζω» ηλεκτρονικά στο σύστημα;

ΟΛΟΚΛΗΡΟ το καταστατικό και όχι μέρος αυτού.

Μπορώ να δώσω τον κωδικό μου σε κάποιον άλλο;

Όχι. Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη σας. Εάν δώσετε τον κωδικό σας σε κάποιον άλλο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να «χρεωθείτε» έναν λάθος χειρισμό καθώς το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη από τον κωδικό που πληκτρολογεί κατά την είσοδό του στην εφαρμογή.

Πού μπορώ να βρω την ΚΥΑ και τα παραρτήματά της;

Η ΚΥΑ έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ στο τεύχος Β470 και το κείμενο καθώς και τα παραρτήματά της υπάρχουν στην οθόνη της εφαρμογής geminet μόλις ανοίγετε μια υπόθεση για σύσταση εταιρείας. Μπορείτε να τη συμβουλεύεστε κάθε φορά που ανοίγετε μια υπόθεση.

Τα Τέλη Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης και Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) που προβλέπει η ΚΥΑ (50ευρώ και 10ευρώ) πώς τα διαχειρίζομαι λογιστικά και διαδικαστικά αν είμαι Επιμελητηριακός χρήστης;

Τα τέλη εισπράττονται με εντολή της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και καταχωρούνται σε ΚΑΕ (βλέπε επιστολή ΚΕΕ με Α.Π. 1306) απευθείας στο ταμείο του Επιμελητηρίου που εδρεύει η Υπηρεσία Μιας Στάσης, όπου εκδίδεται σχετική επίσημη απόδειξη. Τα τέλη αυτά αποτελούν έσοδο του Επιμελητηρίου και για το σκοπό αυτό τα Επιμελητήρια πρέπει να ανοίξουν αντίστοιχους λογιστικούς λογαριασμούς.

Σε ποιο Επιμελητήριο στέλνω το αίτημα εγγραφής μιας τεχνικής ή μιας ξενοδοχειακής εταιρείας για να την εγγράψει στο μητρώο του;

Οι εταιρείες αυτές εγγράφονται στο ΓΕΜΗ μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, εφόσον είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Στη συνέχεια, εφόσον η εταιρεία είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό επιμελητήριο. Αν είναι ΟΕ ή ΕΕ και από τον πρώτο από τους συσσωρευμένους σκοπούς στο καταστατικό της, (παρ. 5, άρθ. 4, ν. 1089/80 που προστέθηκε με την παρ. 4, άρθρ. 1, ν. 2941/0001), δηλαδή από τον κύριο σκοπό της, δεν προκύπτει άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, θα εγγραφεί στο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Με ποια διαδικασία ιδρύονται οι Ατομικές Επιχειρήσεις;

Για την ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης δεν ακολουθείται η διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Οι επιχειρήσεις αυτές ιδρύονται όπως και πριν την 4-4-2011.

Μπορώ να ιδρύσω ένα υποκατάστημα μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης;

Όχι. Τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων (είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών) δεν ιδρύονται μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. Πρέπει να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Ποιο είναι το ποσό των τελών υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας και σε ποιες περιπτώσεις σύστασης εισπράττονται αυτά;

Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών:

εισπράττεται πανελλαδικά ΜΟΝΟ στις συστάσεις ΟΕ και ΕΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τέλος υπέρ Ταμείου Προνοίας:

εισπράττεται ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και όχι για τα ταμεία Προνοίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.

ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο με κεφάλαιο έως 586,94 € : εισπράττεται ποσό 5,80 €.

ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω: εισπράττεται ποσό που αντιστοιχεί στο 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.

Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%.

Ε.Π.Ε.: ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται ποσό 5,80€.

Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας και τίτλου στο οικείο Επιμελητήριο καταργείται μόνο όσον αφορά στη διαδικασία σύστασης επιχείρησης;

Ναι καταργείται μόνο κατά τη διαδικασία σύστασης Εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Δεν καταργείται για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. (ΚΥΑ : K1-802) – ‘‘βλέπε και απάντηση στην επόμενη ερώτηση’’ .

Οι Τροποποιήσεις επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δε διενεργούνται από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης, αλλά από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες θα εισπράξουν το σχετικό παράβολο για τον προέλεγχο /προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δε συστήνονται μέσω της διαδικασίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης;

Καταρχήν, όσες ΑΕ έχουν λάβει από την Νομαρχία Αριθμό Μητρώου ΑΕ (ΑΡΜΑΕ) πριν τις 4/4/2011.

Επίσης, όσες ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ έχουν ήδη πριν τις 4/4/2011 καταχωρηθεί στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου.

Οι Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Συν. Π.Ε.)

Τέλος, όλες εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να ιδρυθούν πρέπει να λάβουν προηγούμενη διοικητική έγκριση ή απόφαση.

Συγκεκριμένα:

• Οι ημεδαπές εταιρείες του α.ν.89/67 (ΦΕΚ 132 Α’) (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).

• Όσες νέες εταιρείες προέρχονται από μετασχηματισμό.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα (ΠΟΛ 1083/6-3-2002 εγκύκλιος)

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν σύμβαση έργου στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα

σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67(ΦΕΚ132Α’ ) όπως τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).

Επίσης:

• Οι εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την έναρξη της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006), δηλαδή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή και διανομή φαγητών, γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων, ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία

Για τις εταιρίες της τελευταίας περίπτωσης επίκειται άμεση ένταξή τους στις διαδικασίες των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Πού μπορώ να απευθύνομαι για τυχόν απορίες μου σχετικά με τη διαδικασία Υπηρεσίας Μιας Στάσης;

Για θέματα της εφαρμογής geminet: Knowledge Broadband Services:

2610-454044, 2610-454040, 2610-454041, 2610-454042, 2610-454043

Για θέματα της βάσης ΓΕΜΗ: Πανεπιστήμιο Πάτρας

2610- 996991, 2610- 996982

Και επιπλέον, για επιμελητηριακούς χρήστες:

• e-mail: gemi [at] uhc.gr

• Τηλέφωνο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος: 210- 3387104

• Τηλέφωνα ΕΒΕΑ :

210- 3645668, 210- 3382404, 210- 3382347, 210- 3382206, 210- 3382405

• Τηλέφωνα ΒΕΑ:

210- 3680708, 210- 3680782, 210- 3680700

Για Συμβολαιογράφους

e- mail: notaries [at] notariat.gr

Πώς γίνεται να έχει θεωρημένο μισθωτήριο η εταιρεία, όταν ακόμη δεν έχει συσταθεί;

Το μισθωτήριο υπογράφεται από τους ιδρυτές οι οποίοι έχουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τη δυνατότητα να τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Στο κείμενο του μισθωτηρίου θα γίνεται μνεία για την μελλοντική εκχώρηση προς την εταιρεία των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μίσθωση, κατά το χρόνο που αυτή θα συσταθεί. Η ΔΟΥ θεωρεί κανονικά το μισθωτήριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της σύστασης της εταιρείας αν δεν μας έχει προσκομιστεί το μισθωτήριο.

Σε ποιόν αριθμό φαξ στέλνω το αίτημα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας;

Η διαδικασία αποστολής φαξ στο ΙΚΑ γίνεται μέσω των πιστοποιημένων φαξ για τα οποία έχετε οριστεί ως πιστοποιημένοι χρήστες. Πληκτρολογείτε τον κωδικό σας και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και ΑΥΤΟΜΑΤΑ το ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι κάποιος υπάλληλος του ΙΚΑ, σας χορηγεί την ενημερότητα ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε στέλνετε φαξ σε κάποιο περιφερειακό γραφείο του ΙΚΑ. Για τον ΟΑΕΕ, δεν στέλνετε φαξ, αλλά ενεργοποιείτε την εντολή για τη λήψη της ασφαλιστικής ενημερότητας από τον υπολογιστή σας, στην εφαρμογή Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Για τη ΔΟΥ ισχύουν τα όσα ελέχθησαν παραπάνω σχετικά με τα πιστοποιημένα φαξ του ΙΚΑ.

Η αναζήτηση εταιρειών γιατί γίνεται μόνο με ΑΦΜ. Γιατί δεν γίνεται με όνομα μέλους ή κάτι άλλο;

Γιατί το μέλος μπορεί να αλλάξει.

Πού πληρώνεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;

Είτε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, είτε σε προγενέστερο στάδιο, στη ΔΟΥ. Η σχετική επιλογή (δηλαδή για την πληρωμή σε εσάς, ή την πληρωμή σε άλλο φορέα) υπάρχει στην οθόνη σας.

Στο φίλτρο δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει αναζήτηση και εισαγωγή και με Νο ΚΑΔ;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Για την εγγραφή στο Επιμελητήριο στην αίτηση έχει στοιχεία: ΝΜ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ, ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ, ΑΦΜ. Δε θα πρέπει να προστεθεί ο σκοπός και η έδρα;

Δε χρειάζεται, καθώς αυτά τα πεδία προκύπτουν από τη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Όπου ζητείται πρωτόκολλο (για αποστολή αιτήσεων σε ΟΑΕΕ κλπ) θα μπαίνει πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου ή θα πρέπει η ΥΜΣ να τηρεί δικό της πρωτόκολλο;

Το κάθε Επιμελητήριο μπορεί να τηρεί δικό του σύστημα πρωτοκόλλου.

Στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ1-802, αναφέρεται ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και με τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό του εν δυνάμει επιχειρηματία, έναντι του ποσού που καλείται να πληρώσει. Εις ποιου διαταγή θα πρέπει να εκδίδεται η παραπάνω επιταγή;

Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή, η επιταγή κόβεται σε διαταγή της τράπεζας Πειραιώς (πίστωση του υπ. αρίθμ. 5051-052381-136 λογαριασμού).

Οι διατάξεις για την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας μιας στάσης απαγορεύουν συγχρόνως στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ίδρυση εταιρειών, εφόσον είτε οι ιδρυτές των εταιρειών το επιθυμούν, είτε η Υπηρεσία μιας στάσης δεν είναι έτοιμη, ακόμη, να παρέχει προς αυτούς τις υπηρεσίες της;

Ναι. Οι Δ.Ο.Υ έχουν πλέον αρμοδιότητα έκδοσης ΑΦΜ μόνο για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ.

Ποιο είναι το ποσό του δικαιώματος εγγραφής στο ΟΑΕΕ;

Το ποσό είναι 111, 10 ευρώ

Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) στο καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;

Όλες οι Ο.Ε. και Ε.Ε. ανεξαρτήτως ειδικού σκοπού και δραστηριοτήτων, δηλαδή αν ασκούν ή όχι εμπορία, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005.

Για υφιστάμενες προσωπικές εταιρείες με έναρξη πριν από την 4/4/2011 που χρήζουν τροποποίησης καταστατικού και στο σκοπό αυτών δεν αναγράφεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης των μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ και καταβολής τέλους καταχώρησης (10 Ευρώ);

Σύμφωνα με την παράγραφο Δ της με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σε υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν από την 4/4/2011 θα ακολουθείται η προϊσχύουσα διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 4-4-2011 και οι σχετικές καταχωρήσεις θα γίνονται στα αντίστοιχα Μητρώα ή Βιβλία Εταιρειών. Για αυτές τις εταιρείες, το Γ.Ε.ΜΗ. δεν αποτελεί μητρώο, από την καταχώρηση στο οποίο επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι για όποια μεταβολή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. (δηλαδή για μεταβολές των ήδη υπαρχόντων στοιχείων των εταιρειών αυτών) δεν εισπράττονται τέλη καταχώρησης.

Παρατήρηση: Υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν υφίσταται για τις ίδιες τις εταιρείες. Υφίσταται ωστόσο υποχρέωση για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου.

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να προβεί στην ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. για διακοπή ατομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2007. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ατομική επιχείρηση έκανε επανέναρξη τον επόμενο χρόνο και είναι ενεργή από την ημερομηνία επανενάρξεως έως και σήμερα, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ως ενεργή και στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Δ της εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011, για ατομική επιχείρηση που συστάθηκε και λειτούργησε πριν από την 4-4-2011, το μητρώο στο οποίο θα φαίνεται η ιστορικότητα αυτής είναι το μητρώο στο οποίο καταχωρήθηκε κατά τη σύστασή της, δηλαδή το μητρώο του Επιμελητηρίου σας. Υπενθυμίζουμε ύπαρξη υποχρέωσης για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου.

Υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 3419/2005, οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προαιρετικά.

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας σύστασης εταιρειών που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ.

Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με αριθ. Πρωτ. ΠΟΛ 1081/8-4-2011 και της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με Αριθ. Πρωτ. Κ1-1319/29-4-2011, αυτές οι εταιρίες πρώτα λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια Α.Φ.Μ. από τη ΔΟΥ.

Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ενώ εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών ακολουθεί η διαβίβαση εντύπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Επιπλέον για τις ΕΠΕ συντάσσει και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., κατάλληλα προσαρμοσμένη. Για την εν λόγω ανακοίνωση δεν καταβάλλονται τέλη δημοσίευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Μητρώα ή Βιβλία προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τα οποία διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων. Η διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων-εγγράφων σε αυτά εξυπηρετεί την υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας μέχρι την πλήρη μεταφορά – μετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος.

Πώς συστήνονται εταιρίες με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά;

Όσες υπό σύσταση εταιρείες επιθυμούν να δηλώσουν ως κύρια δραστηριότητά τους την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, ενώ δεν έχουν ακόμη τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο για την εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιείται η εν λόγω δραστηριότητα, περνούν από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κανονικά, δηλώνοντας σαν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Μ3 τον 35.11.10.09 και σαν έδρα την κατοικία ενός από τα μέλη της υπό σύσταση εταιρείας. Δεν δηλώνουν σε καμία περίπτωση κωδικό (ΚΑΔ) τον 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» ή τον 41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους». Στη συνέχεια, μετά τη λήψη ΑΡΓΕΜΗ και ΑΦΜ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης, μπορούν να προχωρήσουν στην εύρεση του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση και στη λήψη της σχετικής άδειας για έγκριση λειτουργίας, οπότε και θα προβούν στην εγκατάσταση των φωτοβολταικών (πάνελ).

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, προσέρχονται στην αρμόδια ΔΟΥ και κάνουν μεταβολή, δηλώνοντας την τοποθεσία της εγκατάστασης των πάνελ ως "υποκατάστημα". Εάν βέβαια εν τω μεταξύ έχουν και γραφεία, είτε στο χώρο της εγκατάστασης είτε αλλού εκτός των κατοικιών των ιδρυτών, στη δήλωση της μεταβολής στη ΔΟΥ θα συμπεριλάβουν τη νέα έδρα."
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.