ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ, ΣΕ ΠΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.