Νομικό πρόσωπο (ΕΠΕ) με διπλογραφικά βιβλία συμμετέχει σε διαγωνισμούς με το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται ενστάσεις από τους άλλους συμμετέχοντες που τελικώς δεν επιλέχθηκαν για το εν λόγω έργο από τον διαγωνισμό.

Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση αναγκάζετε να πληρώσει νομικούς καθώς επίσης να πληρώσει και παράβολα για την αίτηση αναίρεσης των ενστάσεων .

Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν και ποια είναι η λογιστική τους αντιμετώπιση (εγγραφές κλπ)?

Επίσης υπάρχει περίπτωση που η δίκη έγινε το 2020 να αποφανθούν υπερ μας και τώρα το 2021 να εισπράττουμε την αξία των παράβολών που ειχαμε πληρώσει πέρυσι (επιστροφή στον όψεως της εταιρίας από την ΔΟΥ που ανήκουμε στην οποία καταθέσαμε αντίγραφα από τα παράβολα που ειχαμε πληρώσει και την απόφαση της δίκης ). Σε αυτήν την περίπτωση τι ενέργειες κάνουμε και ποια η λογιστική αντιμετώπιση τους(εγγραφές έκδοση παραστατικού)?.