Καλησπέρα σας ,

Θα θέλαμε τη βοήθειά σας στο πως μπορούμε να χειριστούμε το παρακάτω θέμα :

Μια εταιρεία βάζει το προσωπικό της στο πρόγραμμα συνεργασία από τον 2/2021 με τις μισές ώρες εργασία ως εξής : πενθήμερη βάση 4 ώρες ημερησίως .

Υποβάλλουμε λοιπόν κάθε μήνα τον Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου όπου αναφέρουμε αναλυτικά τις ώρες που θα εργάζονται ( πχ Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00) - στη συνέχεια υποβάλλουμε την Δήλωση συνεργασίας Α φάση και Β΄ φάση .

Δεν ξέρουμε πως μπορούμε να χειριστούμε την κανονική άδεια των υπαλλήλων όσο διάστημα είναι στη συνεργασία και από όσο γνωρίζουμε η εταιρεία θα συνεχίσει να βάζει τους υπαλλήλους της στο πρόγραμμα όσο ισχύει ( 31/12/2021) .

Μη ξέροντας λοιπόν πώς να το χειριστούμε τον Αύγουστο η εταιρεία έδωσε στους υπαλλήλους της κανονική άδεια από 1/8/21-15/8/21 (10 εργάσιμες ) και στην συνέχεια τους έβαλε σε συνεργασία .

Δηλαδή υποβάλαμε Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου όπου αναφέραμε ότι από 1/8-15/8 κανονική άδεια και από 16/8-31/8/21 στο πρόγραμμα συνεργασίας με το ωράριο ( πχ Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00).

Τους υπολογίσαμε κανονικά το επίδομα αδείας το όποιο και έλαβαν και την μισθοδοσία του Αυγούστου την υπολογίσαμε ως εξής : από 1/8-15/8 άδεια (με κανονικές αποδοχές) και από 16/8-31/8/21 με μειωμένες βάσει του υπολογισμού της συνεργασίας .

Θα θέλαμε να μας απαντήσετε αν είναι σωστός ο χειρισμός μας και αν θα μπορούσαμε να το χειριστούμε διαφορετικά σε επόμενο μήνα .

Δηλαδή μπορούμε να τους βάλουμε σε άδεια και να υπολογίσουμε τη μισθοδοσία τους με τον υπολογισμό της συνεργασίας ( δηλαδή μισός μισθός ) ;

Σε αυτή τη περίπτωση πως το αποτυπώνουμε στο έντυπο Ε4 συμπληρωματικό ωραρίου που θα υποβάλλουμε ;

Δηλώνουμε το ωράριο της συνεργασίας και στις παρατηρήσεις τις ημερομηνίες αδείας ;

Ποιος τρόπος θεωρείτε ότι είναι ο σωστός ;
Ευχαριστούμε προκαταβολικά