Καλημέρα σας ,

Επιχείρηση η οποία τηρεί τις προϋποθέσεις για να φορολογηθεί ως μισθωτός , ήτοι έδρα το σπίτι , έγγραφη σύμβαση και έναν εργοδότη ΑΛΛΑ έχει τιμολογήσει και ιδιώτες ΑΠΥ , μπορεί να θεωρηθεί ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία;

Σας ευχαριστώ.