Μισθωτός το έτος 2014 δεν έλαβε όλες τις αποδοχές του και έτσι του δόθηκε βεβαίωση ετήσιων αποδοχών που περιείχε και τύπο αποδοχών 7 (ανείσπρακτες αποδοχές που θα φορολογηθούν στο έτος που θα καταβληθούν). Σήμερα και ενώ έχει πλήρωθεί και τα ανείσπρακτα του 2014 και όλες τις αποδοχές του 2015 πρέπει να δοθεί ετήσια βεβαίωση για τα εισοδήματα του έτους 2015 με κωδικό 01 για τις τακτικες εισπρακτέες του 2015 και με κωδικό 06 (καταβληθήσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπάττονται) για τα ανείσπρακτα του 2014, σωστά;
Η ΠΟΛ 1223/ 08-10-2015 στην παράγραφο 4 αναφέρει ... ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2015 και μετά, η είσπραξη δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής δήλωσης των αποδοχών αυτών προκειμένου να φορολογηθούν κατά το χρόνο αυτό. Σε περίπτωση που αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο, θα υπαχθούν σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται, μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη αυτά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Μπορείτε να μου πείτε αν ο συλλογισμός που αρχικά σας γράφω είναι σωστός και αν όχι πως και πότε πρέπει να δηλωθούν- φορολογηθούν τα συγκεκριμένα εισοδήματα και με τι κωδικούς στις βεβαιώσεις αποδοχων.