Κύριοι θα ήθελα να με ενημερώσετε εαν τα ποσά των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του Ν.4172/2013 πρέπει να περιλαμβάνονται στις ακαθάριστες αποδοχές της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ του Δεκεμβρίου του αντιστοίχου έτους.