ΙΚΕ ιδρύεται με 3 εταίρους από τους οποίους οι δυο ορίζονται ως διαχειριστές.

1) Με ποια διαδικασία μπορεί να τους αποδοθεί αμοιβή ως διαχειριστές και τι περιορισμοί υπάρχουν ως προς τον ορισμό του ύψους αυτών?

2) Ποιες οι υποχρεώσεις της εταιρείας ως προς παρακρατούμενους φόρους σε περίπτωση που ο διαχειριστής φορολογείται ως μισθωτός και ποιες στην περίπτωση που φορολογείται ως ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι άλλοι φόροι πρέπει να αποδοθούν (π.χ. χαρτόσημο κ.α.)?

3) Σε περίπτωση που στην ίδια χρήση για κάποιο διάστημα, όχι παράλληλο, (π.χ. 1-31/1) ο διαχειριστής ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα και στην συνέχεια ανέλαβε την διαχείριση της ΙΚΕ (π.χ. από 1/2) μετά την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα φορολογηθεί ως μισθωτός ή ως ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα?

4) Ένας εταίρος ο οποίος είναι διαχειριστής και αμείβεται για την διαχείριση αυτή μπορεί εκτός από κεφάλαιο-κεφαλαιακές εισφορές να εισφέρει και εξωκεφαλαιακές (εργασία)?

5) Εταίρος ο οποίος έχει προσληφθεί από την ίδια την ΙΚΕ και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ μπορεί να εισφέρει εξωκεφαλαιακές εισφορές (εργασία)?

6) Ποια διαδικασία απαιτείται και τι φόροι οφείλονται για την μεταβίβαση μεριδίων εξωκεφαλαιακών εισφορών (εργασία) ως γονική παροχή?