Επαγγελματίας ο οποίος έχει έως τώρα όλες τις προϋποθέσεις για να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών (έως 3 εργοδότες, έναρξη στο σπίτι του κ.τ.λ.) θέλει να κόψει από μια μικρή αμοιβή σε 2 ιδιώτες. Εάν κάνει σύμβαση με τους ιδιώτες και τους κόψει ΑΠΥ θα μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ως μισθωτός; Υπόψη ότι θα συνεχίσει να έχει το 75% των ακαθάριστων εσόδων από έναν εργοδότη. Ευχαριστώ.