Μια ελληνική εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ιατρικού περιεχομένου σε εταιρεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία και βάσει αυτής της σχέσης η πρώτη θα εκδώσει τιμολόγια προς πληρωμή.

Το ερώτημα είναι αν, δεδομένης και της Σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (DTT Agreement), θα τύχει εφαρμογής η παρακράτηση φόρου (Withholding tax) και αν ναι, πώς ακριβώς λειτουργεί το φορολογικό καθεστώς σε αυτή την περίπτωση. Η ξένη εταιρεία δικαιούται να πληρώσει μέρος του τιμολογίου, κατόπιν αφαίρεσης του φόρου;

Επίσης ενημερώστε μας παρακαλούμε αν εφαρμόζεται ΦΠΑ επί του τιμολογίου ή αν απαλλάσσεται λόγω διασυνοριακής συναλλαγής.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.