Ανώνυμη ημεδαπή με αντικείμενο Ξενοδοχειακή επιχείρηση κατασκευάζει Ξενοδοχείο σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Ελλάδα και αναθέτει σε εταιρεία στην Αμερική:
Με σχετικό συμφωνητικό
1) Το management για την παρακολούθηση του construction του Ξενοδοχείου
2) Το marketing του νεοσύστατου Ξενοδοχείου για το Pre openning
3) Η εταιρεία στην Αμερική είναι συγγενική με την Ανώνυμη ημεδαπή (ελέγχεται λόγω Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου αποφάσεων, υπάρχει και συγγένεια μετόχων που κατέχουν πάνω από το 25% των μετοχών αμφότερων των εταιρειών)
Ερώτημα :
Θα πρέπει κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών από την Αμερικάνικη προς την ημεδαπή , να γίνεται παρακράτηση φόρου, παρακράτηση φόρου δικαιωμάτων??
Σε περίπτωση που πρέπει να αποδίδεται εδώ στην Ελλάδα φόρος δικαιωμάτων για τα σχετικά τιμολόγια που θα λαμβάνει ως έξοδα η ημεδαπή από την Αμερικάνικη εταιρεία , θα πρέπει να ζητείται το σχετικό έντυπο φορολογικής κατοικίας της εταιρείας στην Αμερική και τι ποσοστό φόρου θα αποδίδεται?