1. Η εταιρεία πληρώνει ενοίκια για εξοπλισμό-μηχάνημα που έχει έρθει απο την Γαλλία- Θεωρείται δικαίωμα τα μισθώματα μηχανημάτων και πρέπει να κανουμε παρακράτηση ? Πρέπει να ζητήσουμε σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας?

2. Η εταιρεία πληρώνει αμοιβές στο Βέλγιο για διάφορα ερευνητικά project. Θεωρείται δικαίωμα και πρέπει να κάνουμε παρακράτηση ? Πρέπει να ζητήσουμε σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας?

Βάση του ν.4172/2013 στο άρθρο 62 τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα περίπτωση γ παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση βάση του άρθρου 64.