Καλησπέρα σας,

εταιρεία εξωτερικού κόβει τιμολόγια και έχει αναλάβει το brand name και το marketing σε ξενοδοχείο

που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να στείλουμε φόρο δικαιωμάτων για αυτά τα τιμολόγια ;;