Ισραηλινή εταιρεία τιμολογεί Ελληνική εταιρεία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καλλιέργειας φυτών & δέντρων.
Υφίσταται θέμα παρακράτησης φόρου από την Ελληνική εταιρεία?