Υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί στο ψηφιακό ωράριο η μία ώρα υπερεργασία;
Αν δηλαδή ο εργαζόμενος έχει ωράριο 09:00-17:00 και θέλουμε να δουλέψει για 2 ημέρες 1 ώρα παραπάνω (δηλ 09:00-18:00) θα πρέπει να δηλωθεί με αλλαγή στο ψηφιακό ωράριο εκ των προτέρων ;