1.ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΧ ΕΡΓΑΣΙΑ 10-18 ΔΕΥΤΕΡΑ -ΣΑΒΑΤΟ ΡΕΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΑ 20 ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ.