Καλημέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με την αντιμετώπιση των παρακάτω περιπτώσεων.

Α) υπάλληλος σε εταιρεία courier εργάζεται πενθήμερο 40 ώρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή 8ωρο).

Η εταιρεία θέλει δύο Σάββατα του μήνα να εργάζεται επιπλέον. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε ; Πρέπει να το αναφέρουμε στην σύμβαση εργασίας του; Σίγουρα το ωράριο θα το δηλώσουμε στο ΕΡΓΆΝΗ, πώς θα υπολογίσουμε όμως τη μισθοδοσία για αυτά τα δύο Σάββατα.

Β) υπάλληλος σε εταιρεία courier εργάζεται πενθήμερο 30 ώρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή 6ώρο).

Η εταιρεία θέλει τα δύο Σάββατα του μήνα να εργάζεται επιπλέον. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε ; Πρέπει να το αναφέρουμε στην σύμβαση εργασίας του; Σίγουρα το ωράριο θα το δηλώσουμε στο ΕΡΓΆΝΗ, πως θα υπολογίσουμε όμως τη μισθοδοσία για αυτά τα δύο Σάββατα .

Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να εργαστεί το Σάββατο και να πάρει ρεπό μία άλλη ημέρα της εβδομάδος ( της προηγούμενης ή της επόμενης ) ;
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά