ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ ,ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ) ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Ε9 Κ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ? ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΘΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ?ΔΛΔ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ Κ ΜΕΤΑ ΠΑΛΙ ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΧΑΝ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Κ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ?

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 13,00-17,00 Κ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ Π.Χ ΤΡΙΤΗ 13,00-17,00 . Κ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ,ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ?