Σε επισιτιστικό κατάστημα περ.ΙΙ , διανομέας με πλήρη απασχόληση , συμφωνείται να δουλεύει εξαήμερο για τους επόμενους 3 μήνες , λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας , με σταθερό ωράριο και ημερήσια απασχόληση Δευτέρα έως Σάββατο 08:00-14:40 .
Έχω τις εξής ερωτήσεις :
1) Θα υποβάλλω ψηφιακό ωράριο με απεικόνιση της εξαήμερης εργασίας ή θα αφήσω σε ισχύ το αρχικό ψηφιακό ωράριο της πενθήμερης οκτάωρης εργασίας ; Αν ισχύει το δεύτερο πως θα αποδεικνύω , σε οποιοδήποτε έλεγχο , την αλλαγή ;
2) Πώς θα αποτυπώνω την πρόσθετη αμοιβή ( λόγω εργασίας 6η ημέρα ) στην απόδειξη πληρωμής ; Βάζοντας επιπλέον ημερομίσθια ή προσθέτοντας στις ακαθάριστες αποδοχές το ποσό ;

Ευχαριστώ .