Επιχείρηση έχει κάνει απογραφή και ψηφιακό ωράριο στους εργαζόμενούς της. Αν σε κάποια μεταβολή ωραριου στείλει μεταβολή ψηφιακού ωραρίου,αλλά όχι και νέα απογραφή γιατί μπορεί π.χ. οι μέρες από 5 να έγιναν 6, τι πρόστιμο θα πληρώσει με δεδομένο ότι απασχολεί 6 εργαζόμενους; Τροποποίση σε μεταβολή ψηφιακού ωραρίου σε λάθος που διαπιστώθηκε εκ των υστέρων μπορεί να γίνει;Δηλώθηκε σε 2 μέρες τηλεργασία από κεκτημένη ταχυτητα.Οι παραβάσεις διαπιστώνονται μόνο σε έλεγχο; Κι επίσης ποιο το πρόστιμο για την μη υποβολή των αδειών προηγούμενου μήνα ; Αυτο το έντυπο πρέπει να πάει σε έντυπη μορφή στον επόπτη εργασίας;;