1) Σε περίπτωση αλλαγής σύμβασης πλήρης απασχόλησης από πενθήμερο σε εξαήμερο (πάλι πλήρης απασχόληση) και χωρίς καμία άλλη αλλαγή ως προς τις αποδοχές και το διάλλειμα υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής οργάνωσης χρόνου εργασίας;
2) Σε περίπτωση αλλαγής του διαλλείματος από εντός ωραρίου σε εκτός υπάρχει η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής οργάνωσης χρόνου εργασίας;