Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

Α) Σε υποβολή νέας πρόσληψης προσωπικού, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να υποβάλει i) Απογραφή των εργαζομένων και ii) το ψηφιακό ωράριο (σταθερό ή μεταβαλλόμενο);

Β) Εφόσον πραγματοποιηθεί τροποποίηση σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, πλέον της υποβολής του εντύπου Ε9 οφείλει να υποβάλει νέα απογραφή;

Γ) Αν η σύμβαση εργασίας μεταβληθεί από πενθήμερη σε εξαήμερη υποβάλουμε νέα απογραφή του εργαζομένου;

Δ) Μέχρι πρότινος, σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πχ λήξεως την 20/04, η επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να παρατείνει τη σύμβαση και να μην προβεί σε λύση για διάστημα 6-7 ημερών χωρίς να γνωστοποιήσει κάποιο έντυπο. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται; ή πρέπει να υποβληθεί λύση και νέα πρόσληψη για το διάστημα αυτό;

Ε) Εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης πχ. 08:00-16:00 και το διάλλειμα επιμηκύνει το χρόνο παραμονής στην εργασίας. Όταν συμβαίνει αυτό, το δηλωθέν ωράριο πρέπει να περιλαμβάνει και το χρόνο του διαλλείματος;

ΣΤ) Σύμφωνα με τα δεδομένα του (Ε) εφόσον χρειαστεί να απασχοληθεί μία επιπλέον ώρα, χαρακτηρίζεται ως υπερεργασία. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να προβεί η επιχείρηση για τη δήλωση του χρόνου αυτού; Δεδομένου ότι ο εργαζόμενος μέχρι και τις 17:30 (μέχρι τις 16:00 κανονικό ωράριο, 30 λεπτά διάλλειμα και έπειτα υπερεργασία) θα βρίσκεται στο χώρο εργασίας;