Καλησπέρα σας,

Αναφορικά με τους Υπαλλήλους των Πρεσβειών στην Ελλάδα που δεν συμμετέχουν στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, θα πρέπει να υποβάλλουμε τις μηνιαίες άδειες τους στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ;

Ευχαριστώ,
Σ.Μ.